Home

SAB Neurologie

Ongeacht klinische conditie direct overplaatsing naar neurologie/neurochirurgie of IC, ook als de CT-scan negatief is bij sterke verdenking. Aneurysmatische SAB: Indien een goede klinische conditie: zo spoedig mogelijk behandelen, door coiling of clipping, afhankelijk van angio architectuur van aneurysma Een subarachnoïdale bloeding (vaak afgekort als SAB) is een bloeding rond of in de hersenen onder het spinnenwebvlies (arachnoidea).Meestal treden deze bloedingen op vanuit een aneurysma van een arterie die onder de hersenen loopt, vlak bij of deel uitmakend van de cirkel van Willis.De oorzaak is meestal een van tevoren al bestaande vaatafwijking, namelijk een klein plaatselijk aneurysma en. SAB (subarachnoïdale bloeding) Informatie over neurologische aandoeningen Pagina 2 van 3 aneurysma en soms een kluwen van bloedvaten, een arterioveneuze malformatie (AVM). Een aneurysma is een uitstulping van een slagader aan de onderkant van de hersenen. De uitstulping is te vergelijken met een fietsband

Subarachnoïdale bloeding - Het Acute Boekj

Over het algemeen is de prognose ernstig met een aneurysma, beter met een arterioveneuze malformatie, en het best wanneer 4-vaten angiografie geen lesie detecteert, vermoedelijk omdat de bron van de bloeding klein is en zichzelf gedicht heeft. Onder de overlevenden is neurologische schade gebruikelijk, zelfs wanneer de behandeling optimaal is Neurologie richtlijnen voor artsen (101) Zoeken SAB. Sacrale dimple. Sinustrombose. Slaapstoornissen: behandeling. Slaperigheid overdag o.a. OSAS / diagnostiek. SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten) Spierpijn, kramp en verhoogd CK. Status epilepticus (kinderen Neurologie. Ons team Neurologie behandelt aandoeningen in uw hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Zo behandelen onze neurologen bijvoorbeeld CVA, hernia's, het carpaal tunnelsyndroom (CTS), duizeligheid en hoofdpijn

Subarachnoïdale bloeding - Wikipedi

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) is een ernstige vorm van beroerte, die bij ca 9 per 100.000 patiënten per jaar voorkomt. Voor Nederland betekent dit dat ongeveer 1500 patiënten per jaar een dergelijke bloeding krijgen. De oorzaak van een SAB is in ruim 75% van de gevallen het gevolg van een geruptureerd cerebraal aneurysma Subarachnoïdale bloeding (SAB) Kliniek neurologie. U heeft een subarachnoïdale bloeding doorgemaakt en u bent opgenomen op de Neuro-High Care of Stroke unit. Hieronder kunt u meer lezen over een subarachnoïdale bloeding en over het verloop van uw opname 10 Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, zijn vastgelegd. Waaruit bestaat de standaardzorg voor patiënten met een SAB? 1. Algemeen verpleegkundige zorg 15 Het verdient aanbeveling patiënten met een SAB op te nemen op een afdeling waar continu Diagnostiek via consulent neurologie: let erop dat CT en CTA is gedaan en dat op basis daarvan zo snel mogelijk wordt besloten of en zo ja wat er aan gedaan moet worden: coilen of clippen? Als patiënt via SEH komt: liefst eerst langs CT alvorens opname op IC. Op de IC: 1)Orderset SAB invoeren in PDMS. 2)Let op adequate hoofdpijn bestrijding

Doel. Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de diagnostiek en behandeling van subarachnoïdale bloeding. Bij patiënten met een spontane (niet-traumatische) subarachnoïdale bloeding is een gebarsten intracraniëel aneurysma veruit de meest voorkomende en oorzaak, en het niet onderkennen van een gebarsten aneurysma kan verstrekkende gevolgen hebben Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van ziektes van het zenuwstelsel en het spierstelsel. Veel voorkomende aandoeningen zijn hoofdpijn, epilepsie, beroerte, en rughernia. Binnen Isala wordt het specialisme in de volle omvang beoefend

SAB (subarachnoïdale bloeding) - Neurologie

Het chronische subdurale hematoom . Wat is het? De hersenen worden omgeven door 3 hersenvliezen (van buiten naar binnen) : het harde hersenvlies (de dura mater), het spinnenwebvlies (de arachnoïdea) en het zachte hersenvlies (de pia mater) (illustratie 1) Verpleegafdeling Neurologie & Neurochirurgie 7 e verdieping 010 - 461 6415 (niet voor het maken van een afspraak) Franciscus Vlietland, Schiedam Polikliniek Neurologie/Neurochirurgie Eerste verdieping, balie 1.25, via lift C Afspraak maken: 010 - 893 1610 of via het afspraakformulier. Verpleegafdeling Neurologie 3e verdieping, 3.13, via lift Acute neurologie bij een licht traumatisch hoofd/hersenletsel Voor wie is deze richtlijn bedoeld? Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met acute neurologische aandoeningen SAB; Op de algemene unit worden patiënten behandeld met verschillende neurologische ziekten zoals hersentumoren, ziekte van Parkinson, MS, epilepsie, spierziekten, of hersenletsel door een ongeval. Veel patiënten zijn verwezen naar een van onze expertisecentra:.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN. Login Houd mij ingelog

Subarachnoïdale bloeding - UMC Utrech

 1. Neurologie richtlijnen voor artsen (101) Zoeken Algemene Neurologie Kinderneurologie Neuro-oncologie Disclaimer + Toon filters + Toon filters - Verberg filters - Verberg filter
 2. Op de afdeling neurologie kunt u terecht met klachten en aandoeningen aan het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen) en de spieren. Een neuroloog behandelt verschillende ziekten en problemen, zoals beroerte (CVA), epilepsie, Parkinson, multiple sclerose (MS), het carpale-tunnelsyndroom (CTS), hoofdpijn/migraine en hernia. De neurologie bestaat uit een polikliniek, een verpleegafdeling.
 3. Nekstijfheid, neurologische symptomen. Meningitis, hersentumor. Hoofdpijn met koorts (en gedaald bewustzijn) Meningitis. Hoofdpijn met focale neurologische symptomen. Hersentumor. Toename van hoofdpijn < 6 weken na trauma capitis (vooral bij ouderen) Subepiduraal of epiduraal hematoom. Hoofdpijn met atypische aura > 1 uur (arbitrair.

Subarachnoïdale bloeding (SAB) Gang van zaken op de verpleegafdeling Een subarachnoïdale bloeding (SAB) is een bloeding tussen de hersenvliezen en betreft een medisch spoedgeval. Vanwege intense neurologische controles wordt de patiënt in principe opgenomen op de medium care Jaarlijks krijgen circa 1.000 mensen in Nederland te maken met een subarachnoïdale bloeding (SAB). Bij een subarachnoïdale bloeding vindt in de hersenen een bloeding plaats in de ruimte onder het middelste hersenvlies (arachnoidea of spinnenwebvlies) Ontstaanswijze. De hersenen worden omgeven door drie hersenvliezen (van buiten naar binnen): het harde hersenvlies (dura mater), het spinnenwebvlies (arachnoides) en het zachte hersenvlies (pia mater).Bij een subduraal hematoom gaat het om een bloeding die ontstaat tussen het harde hersenvlies en het spinnenwebvlies. In deze ruimte lopen kleine bloedvaatjes

Tsunami gegen SubarachnoidalblutungUKE - Klinik und Poliklinik für Neurologie - Team

Vanuit de lichaamsslagader (aorta) lopen een aantal grote bloedvaten naar de hersenen. De hersenen worden doorbloed via vier slagaders: twee halsslagaders (arteria carotis) aan de voor/zijkant van de hals. Zij voorzien 80% van de hersenen van bloed en daarmee van zuurstof en glucose Behandeling. Behandeling van een AVM van de hersenen is niet altijd noodzakelijk, en in bepaalde gevallen is het zelfs niet wenselijk. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet over te gaan tot behandeling van een hersen-AVM: zoals de gezondheidstoestand, leeftijd, conditie en wensen van de patiënt, de plaats en grootte van de AVM Mensen kunnen ernstige neurologische klachten of hersenletsel overhouden aan Covid-19. Mensen kunnen ook met ernstige neurologische klachten in het ziekenhuis komen en daar positief getest worden op het coronavirus, zonder dat ze last hadden van koorts of hoesten

Video:

Sub Arachnoïdale Bloeding SAB / Hersenbloeding / Beroerte

Een SAB of subarachnoïdale bloeding is een bloeding tussen of rond het spinnewebvlies. Verbetering van de neurologische uitkomst Aan deze pilot-studie doen 24 deelnemers mee. Deze deelnemers zullen ieder - door middel van loting - een van de verschillende behandelmethoden ondergaan In ruim 30 procent van de gevallen is het ziekteverloop van een SAB acuut en fataal. Restverschijnselen Een op de drie patiënten die het overleeft, houdt er neurologische restverschijnselen aan over. In geval van een aneurysma zal de neuroloog/neurochirurg er alles aan doen om de zwakke plek te 'isoleren' Spiegelgesprekken bij SAB patiënten (Gepubliceerd 7 oktober 2015 in Radbode, 2015 (6), pagina 12, 13 en 15) Tijdens spiegelgesprekken op de afdeling Neurologie in het Radboudziekenhuis zijn patiënten aan het woord en praten ze over hun ervaringen in de zorg neurologisch: trauma capitis, epilepsie, intracerebrale bloeding, SAB, meningitis/encefalitis. Overig: circulatieprobleem, ventilatieprobleem, metabool, intoxicatie. Een SAB treedt vooral op bij mensen tussen de 40 en de 50 jaar en komt in Nederland jaarlijks zo'n duizend keer voor. In de regel is deze aandoening niet erfelijk, maar in sommige families kan de kans op een aneurysma verhoogd zijn. Andere risicofactoren zijn: roken, een hoge bloeddruk en alcoholmisbruik

Abbildungen und Graphiken: Spontane

Kinderneurologie.e

Op dinsdag 22 november 2016 organiseerde afdeling Neurochirurgie van Isala een symposium over het onderwerp subarachnoïdale bloeding (SAB). Een SAB is een neurologisch ziektebeeld dat frequent wordt behandeld in een neurochirurgisch centrum. De incidentie in de populatie is echter maar ongeveer 15 per 100.000 per jaar. Een SAB is een acute, donderslag-bij-heldere-hemel bloeding die optreedt. De aneurysmatische subarachnoïdale bloeding (SAB) heeft een incidentie van 6-10,9 per 100.000 per jaar. Zowel de morbiditeit als de sterfte van de SAB is hoog. Deze worden veroorzaakt door directe effecten van het hematoom, recidiefbloedingen, vaatspasmen en niet-neurologische complicaties Meer vrouwen met SAB. In dit onderzoek zijn ongeveer 21 jaar lang statistieken over 65.521 rokers en niet-rokers bijgehouden. In totaal kregen 492 personen een SAB, waarvan 55% een vrouw was. Volgens Lindbohm is het onduidelijk waarom een SAB vaker bij vrouwelijke rokers voorkomt, terwijl ze een vergelijkbaar aantal sigaretten roken als mannen

Behandeling bij neurologische uitval - Richtlijn

De algemene lichamelijke en neurologische toestand van de patiënt; Behandeling van een AVM in de hersenen is dus niet altijd noodzakelijk. In het bijzonder wanneer het AVM een laag risico draagt of indien de behandeling ten koste zou kunnen gaan van belangrijke hersenfuncties, is het de vraag wat wenselijk is voor de individuele patiënt SAB, vw braken en acuut ontstaan b. Nee. Meningeale prikkeling kan bij SAB in de eerste uren ontbreken. Op poli neurologie ziet u met spoed een man 30j, die hevig duizelig is. Dit gisteravond begonnen, en vanochtend zo hevig dat hij zijn bed niet uit kon komen

3 heel precies. Dit gebeurt met het hormoon insuline, een stof die gemaakt wordt in de alvleesklier. Dit orgaan zit in de buik onder de maag. In de alvleesklier zitten cellen di Tijd voor een herevaluatie van het beleid bij angionegatieve SAB? Tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie, vol 109, nr2, 2008; 88) Neurodegenerative parkinsonism and progressive external ophthalmoplegia with a Twinkle mutation

Subarachnoidale bloeding zonder trauma | Medics4medics

Subarachnoidale bloeding (SAB

Het doel van dit studieboek is om kennis en inzicht te verschaffen in de structuur, functies en dysfuncties van het zenuwstelsel. Er is gekozen voor een integratie van de neuroanatomische en neurofysiologische basiskennis met de klinisch neurologische symptomatologie, omdat de klinisch neurologische symptomen nu eenmaal beter te begrijpen zijn vanuit een inzicht in de organisatie van de. Bij sommige mensen worden de hersenen als het ware wat sneller oud. Dat lijkt samen te hangen met andere gevolgen van diabetes, zoals hart- en vaatziekten, te hoge cholesterol en hoge bloeddruk neurologie hoofdpijn epidemiologie spanningshoofdpijn migraine aura cluster hoofdpijn sinusitis oorzaken zz (meningitis, encephalitis, cerebraa SAB® Simplex (handelsnamen - Infafol, Espumizan, Disflatil, Simikol, Bobotik) bevat de niet-toxische inerte oppervlakteactieve stof simethicon als het belangrijkste werkzame bestanddeel. Simethicone verwijst naar polymethyloxanen - lichte synthetische siliconen (siliconen) oliën die worden gebruikt bij de productie van industriële antischuimmiddelen en smeermiddelen Neurochirurgie (SAB Patiëntenadviesraad (SPAR)) Neurologie (Afdelingsraad Neurologie) Neurologie (PARTNER, gericht op patiënten met een beroerte) Nierziekten (Nierpatiëntenvereniging Radboud) Psychiatrie (Afdelingsraad Psychiatrie) Radboud Center for Mitochondrial Medicine (RCMM) Radboud Health Academy (PAR Health Academy

Een aneurysma is een zwakke plek in een slagader. De wand van het bloedvat is hier dunner, waardoor een uitstulping ontstaat. De vaatwand wordt hierdoor steeds dunner en uiteindelijk kan deze scheuren. Als een aneurysma barst, ontstaat er een bloeding in de ruimte tussen schedel en hersenen, een subarachnoïdale bloeding (sab) UMCG Afdeling Neurologie. Bezoekadres Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen Telefoon 050-3616161. Prof.dr.H.P.H.Kremer UMCG . LUMC Afdeling Neurologie. Bezoekadres Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden Telefoon 071 - 526 2197. Prof.Dr. R.A.C. Roos LUMC . AMC Afdeling Neurologie. Bezoekadres Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam-Zuidoost Telefoon 020-566 2500.

Neurologie Richtlijnen voor artsen - Erasmus M

Hierin wordt een tweetal patiënten beschreven met een subarachnoïdale bloeding (SAB, hersenvliesbloeding) met bijzondere klachten, namelijk rug- en beenpijn. De auteurs, te weten Marieke Dogterom (arts-assistent Neurologie), Vanessa Brown (SEH-arts) en Stef Bakker (neuroloog) willen hiermee de bijzondere klachtenpresentatie van deze levensbedreigende aandoening breed onder de aandacht brengen Vasculaire geneeskunde is een van de academische speerpunten van het MUMC, ook bij de neurologie is de neurovasculaire zorg een speerpunt. Daarnaast heeft het MUMC ook een regiofunctie voor Maastricht-Heuvelland, waardoor in deze stage de neurovasculaire zorg in brede zin (zowel regionale als topklinische zorg) aan bod komt. De neurovasculaire stage is multi-disciplinai

Neurologie Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen

De afdeling Neurologie biedt diverse projecten aan binnen 4 onderzoekslijnen. Geïnteresseerde studenten uit CRU master jaar 1,2 en 3 en SUMMA kunnen contact opnemen voor een wetenschappelijke stage binnen één van deze onderzoekslijnen. Er zijn stages van 4 of 6 weken en van 3 of 6 maanden mogelijk Botten, spieren en gewrichten. Botten; Reuma; Gebit; Spierziekte; Overige; Voedin Subarachnoïdale Bloeding (SAB) Inhoudsdeskundige ? Technisch verantwoordelijke R. Sijstermans Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld voor studenten in de doctoraalfase van de opleiding Geneeskunde of voor co-assistenten. Inzet in het onderwijs De nadruk ligt op inzet van de casus bij het onderwijsblok Neurologie of het Neurologie co-schap

Dit heeft met name betrekking op ziektebeelden zoals verdenking SAB, status epilepticus, meningitis of coma eci. De neurologie a(n)ios kijkt dan met de a(n)ios interne mee bij de opvang van de ambulance en overlegt daarna met de supervisor en maakt een status aan Spiegelgesprekken bij SAB patiënten; Een neuroloog is een arts-specialist met als vakgebied de neurologie, (werking en ziekten van spieren, zenuwen, ruggenmerg en de hersenen). Een neuroloog stelt diagnoses en geeft een behandeling. In ieder ziekenhuis in Nederland zijn een of meer neurologen werkzaam Een zorgverslag over een patiënt met subarchnoïdale bloeding; - met casusbeschrijving - mogelijke complicaties - observatiepunten etc •Andere neurologische ziekte •Lumbosacrale plexopathie Vasculaire problemen hersenen Diabetes en het brein • Beroerte - Macrovasculaire schade - 2-3x verhoogd risico - Belang andere risicofactoren • Bloeddruk • Hyperlipidaemie • Familie • Obesitas • Leeftijd • roken • (Hyperglycaemie) • Cogniti Acute focale neurologische uitvalsverschijnselen kunnen zowel bij ischemie als bij bloedingen optreden en zijn afhankelijk van de lokalisatie van de ischemie of bloeding (zie tabel 1). Bewustzijnsdaling kan optreden bij een intracerebrale bloeding door verhoogde intracraniële druk ten gevolge van oedeemvorming en massawerking van de bloeding

Bloeddruk bij een SAB - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Neurologie - Subarachnoïdale bloeding (SAB) - Erasmus M

 1. Neuroverpleegkundige. Herseninfarcten, neurologische trauma's, hersentumoren, ALS, Alzheimer, Parkinson: de ziektebeelden waar je als neuroverpleegkundige mee te maken krijgt, zijn niet alleen heel divers maar ook erg ingrijpend voor de patiënt en zijn familie
 2. g, intensief bewaakt. Als er zich veranderingen voordoen in de observaties, wordt hier snel actie op ondernomen. Als het zuurstofgehalte in het bloed te laag is, wordt extra zuurstof toegediend, bijvoorbeeld
 3. De Leidraad Neurologie, uitgevoerd in handig zakformaat, geeft een handleiding voor neurologisch onderzoek. Het neurologisch onderzoek omvat het klinisch onderzoek naar de functie van het zenuwstelsel en is vooral bedoeld om functiestoornissen aan het licht te brengen. Door de subtiele organisatie van het zenuwstelsel is het vaak mogelijk om niet alleen de dysfunctie vast te stellen, maar ook.

Initiële diagnostiek van SAB - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Frage zu Neurologist ? Neurologie Auf JustAnswer Een Subarachnoïdale Hersenbloeding (afgekort als SAB) is een slagaderlijke bloeding in de hersenen. Lees meer over hersenbloedingen op https://www.hartsticht..

Algemeen verpleegkundige zorg bij SAB - Richtlijn

Folien zur Neurologie

Subarachnoïdale bloeding - Erasmus M

- SAB: peracuut, soms knapje: LO/ fundoscopie - migraine: soms neurologische verschijnselen vooraf - intracran bloeding: uit av-malformatie/in tumor - Neuralgie van Horton: z. z. z. z. pijnlijk - veneuze sinustrombose: wat geleidelijker AO/ LP druk hoog - meningitis: meningokokkenvar: LO/ meningisme - hypertensive crisis: +bewustzijnsdaling LO/ b Een subarachnoïdale bloeding (SAB) is een bloeding tussen de hersenvliezen en betreft een medisch spoedgeval. De patiënt wordt opgenomen op de Neurocare Unit van verpleegafdeling C5. De informatie in dit blad is bedoeld voor de patiënt maar ook voor de familie om hen te informeren wat er zoal gebeurt op de afdeling Neurologische complicaties bij IC patienten Neuro-infecties: meningitis, encefalitis, HIV-associated Neuro-monitoring Anoxisch-ischemisch coma IC zorg na neurochirurgie Neuromusculaire aandoeningen: Guillain-Barré, myasthenia gravis Traumatic brain injury / Dwarslesie / ICP Cerebrovasculair: herseninfarct, ICH, SAB

Hoewel in het CHIP-onderzoek de aanwezigheid van focale neurologische afwijkingenwas geassocieerd met een laag risico op intracranieel letsel (2%; OR 1,5; 95%-BI 1,0 tot 2,3), is verwijzing voor nadere diagnostiek te verdedigen, omdat focale neurologische afwijkingen kunnen duiden op letsel van het centraal of perifeer zenuwstelsel, al dan niet ten gevolge van een val Vastgesteld: 17 juni 2020 Inleiding. In Nederland worden er jaarlijks ongeveer 42.500 patiënten met een beroerte in het ziekenhuis opgenomen (Hartstichting, 2010).Een deel van deze patiënten met een beroerte krijgt te maken met één of meerdere epileptische aanvallen In Nederland zijn er een aantal gespecialiseerde neurologische centra waar patiënten met een SAB ten gevolge van een gescheurd aneurysma kunnen worden geopereerd. Behandelmethoden zijn het coilen en het clippen. Bij coilen wordt het gescheurde aneurysma dichtgemaakt door middel van platina spiraaltjes Oorzaak. De oorzaak van normale druk hydrocefalie is niet altijd bekend. Een vroeger doorgemaakte subarachnoïdale bloeding (SAB) of hersenvliesontsteking kan de oorzaak zijn Het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie (TNN) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de vereniging. Leden van de NVvN ontvangen het tijdschrift kosteloos is. Meer informatie over TNN en de redactieraad vindt u hier. Blog. Op de Blog worden bepaalde onderwerpen op verzoek nader toegelicht examenvragen neurologie bespreek de ziekte van alzheimer (6pt) een primair neurodegeneratieve aandoening waarbij er een opstapeling is van abnormaal en het spinnenwebvlies (arachnoïdea). De meeste SAB's gaan gepaard met acute hevige hoofdpijn, vaak omschreven als ergste hoofdpijn ooit. Acuut ontstane hoofdpijn met een ernstig karakter.

 • Kraantje Pappie rapt met fan.
 • Pokémon Uranium pokedex.
 • Thuiszorgwinkel Amsterdam oost.
 • Beste CBD olie forum.
 • Fineliners kleur HEMA.
 • AC / DC lead Singer.
 • Verzekering lichte vracht.
 • Atletiek Zwevegem.
 • Comfilcon A Specsavers.
 • Scania 143 te koop in Italië.
 • Rammstein Ich Will vertaling.
 • Rutger Bakt koekjes.
 • Barbershop Song.
 • Modern behang woonkamer.
 • Jamie Murray.
 • Program ancient Olympic games.
 • Snapchat update 2021.
 • Mexican refried beans jamie oliver.
 • Harpij vangt luiaard.
 • Fab schoenen Bijenkorf.
 • Broccoli, champignons wokken.
 • Hoeveel chromosomen heb jij in een lichaamscel?.
 • Binnenkussen 45x45 Zeeman.
 • App lijst delen.
 • Wahoo GPS 2019.
 • Verzekering lichte vracht.
 • Beterschapskaart maken.
 • Traplopen na keizersnede.
 • Raar gevoel in hoofd door spanning.
 • Portugese laurier verplaatsen.
 • Golf gevaarlijke sport.
 • Als of wanneer.
 • Betaalbarekralen review.
 • Parking P4 Zaventem.
 • 4D echo baby.
 • Haar opsteken hulpmiddelen.
 • Maagvliesontsteking behandeling.
 • VeVa Groningen.
 • Step up: year of the dance.
 • Huisje Boompje Beestje februari.
 • Knolgewassen.