Home

Gemeente Amsterdam onderwijs

Volg het beleid: onderwijs - Gemeente Amsterdam

 1. Amsterdam heeft als doel Amsterdamse leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. Geen school en geen leerling zijn het zelfde. En leraren en schoolleiding weten zelf het beste hoe ze hun ontwikkeling kunnen aanpakken. De gemeente ondersteunt de leraren en de scholen waar nodig
 2. Leerlingen en onderwijspersoneel verdienen goede scholen. Een prettige, en gezonde plek om te leren en te ontwikkelen. De gemeente investeert extra geld in de kwaliteit van schoolgebouwen met een fris binnenklimaat. Daarbij is aandacht voor duurzaamheid, innovatie en flexibele inzet van de gebouwen
 3. imumloon te verdienen? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente Amsterdam. Tegemoetko
 4. Het Onderwijsloket is een besloten omgeving voor scholen, schoolbesturen en andere instellingen om online subsidies aan te vragen die door Gemeente Amsterdam beschikbaar worden gesteld. Om gebruik te kunnen maken van het Onderwijsloket heeft u een door Gemeente Amsterdam uitgegeven account nodig
 5. U kunt alleen inloggen in het Portaal Onderwijssubsidies met het e-mailadres dat bij de gemeente bekend is. Lukt het niet om in te loggen of is er een ander technisch probleem, stuur dan een e-mail naar ivdesk@amsterdam.nl of bel met 020 251 8008 (optie 3). Stappen voor de schooldirecteur: Ga naar het Portaal Onderwijssubsidies
 6. Op Schoolwijzer vindt u informatie over alle erkende voorscholen en alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De scholen stellen zich kort voor, u ziet welke scholen in de buurt gevestigd zijn, hoe scholen presteren en u kunt de scholen met elkaar vergelijken
 7. In Amsterdam werken kinderopvang, onderwijs en de gemeente intensief samen ten behoeve van de ontwikkeling van Amsterdamse kinderen tijdens deze coronacrisis. De partijen spreken wekelijks met elkaar af over gezamenlijk te voeren beleid, met als uitgangspunt: over de eigen schaduw stappen

Volg het beleid: huisvesting onderwijs - Gemeente Amsterdam

Soorten Speciaal Onderwijs. Een reguliere basisschool kan een kind met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, Deze site is tot stand gekomen door de gemeente Amsterdam in nauwe samenwerking met de Amsterdamse schoolbesturen en scholen. Contact info. Heeft u vragen,. Binnen het basisonderwijs kennen we twee soorten speciaal onderwijs, namelijk Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO). Door op Basisonderwijs te klikken komt u bij de SO scholen binnen Amsterdam uit. Binnen het voorgezet onderwijs kan een kind uitstromen naar het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Gemeente Amsterdam Onderwijssubsidies. Veelgevraagd Inloggen. (Onderwijshuisvestingsprogramma) vraagt u aan via het Onderwijsloket (https://onderwijsloket.amsterdam.nl) . Voor de aan te vragen subsidies via het Subsidieportaal, logt u in op de volgende wijze: 1. Vul uw e-mailadres hieronder in. 2 ABP is het pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Wilt u weten hoeveel pensioen u straks ontvangt? Ga naar abp.nl

Amsterdam heeft openbare scholen, bijzondere scholen en algemeen bijzondere scholen. Alle openbare en vrijwel alle bijzondere scholen zijn voor alle kinderen en leerkrachten toegankelijk Veertien Amsterdamse mbo-studenten gaan de gemeente adviseren over onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt en het coronabeleid. Ze vormen een 'mbo-denktank', die een vaste plaats aan de.. Welke scholen dat zijn, vind je in de Keuzegids 2020 en op de websites Amsterdam.nl, Onderwijs Consumenten Organisatie en op deze website. Waar kan ik op letten bij het (be)zoeken van VO-scholen? Download hieronder een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht én een checklist voor de open dagen

Onderwijs vacatures in Gemeente Amsterdam. Onderwijsassistent (m/v), Docent (m/v) en meer op Indeed.co Bron: Gemeente Amsterdam AMSTERDAM - (Jeugd)zorginstellingen en -medewerkers kunnen vanaf vandaag terecht bij het nieuwe Servicecentrum Onderwijs en Zorg. Instellingen kunnen hier snel en gemakkelijk hulp en informatie krijgen over een aanvraag voor parkeervergunningen voor hun medewerkers Bestuur. Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Dubbelink 2 1102AL Amsterdam. 020-7059600. Bekijk websit

Ik word 18 - Gemeente Amsterdam

Amsterdam groeit snel en goed onderwijs is daarbij essentieel. Helaas dreigt de komende jaren een groot tekort aan leraren in onze stad. We hebben je dus hard nodig. En Amsterdam heeft je ook veel te bieden Onderwijs salarissen bij Gemeente Amsterdam in Nederland Salaris geschat op basis van 52 medewerkers, gebruikers en vacatures op Indeed gedurende de laatste 36 maanden. Laatst bijgewerkt: 15 december 202 Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. Webinar Kansrijk adviseren - geen kind de dupe van het coronavirus! We kijken terug op een geslaagd webinar met meer dan 1700 kijkers. In het webinar hebben we met onze gasten gesproken over verschillende perspectieven op kansrijk adviseren. Wel 1 gemeenschappelijke vraag: wat moeten scholen weten om kansrijk te kunnen adviseren? [ De gemeente Amsterdam werkt aan gelijke kansen in het onderwijs, door diverse interventies op de thema's Mentoring en Coaching, Soepele overgangen, Taalbevordering en Ouderbetrokkenheid

De Uitvoeringsagenda Onderwijs-Arbeidsmarkt is op 14 maart 2019 vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad. Met deze agenda investeert de gemeente in de periode 2019-2022 €4 miljoen in een adaptieve, inclusieve arbeidsmarkt waarin talentontwikkeling en leven lang ontwikkelen centraal staat. De agenda kent drie actielijnen Bekijk héél véél informatie over de 84 middelbare scholen in de gemeente Amsterdam! [er volgen 38.272 leerlingen uit de gemeente Amsterdam voortgezet onderwijs] Vergelijk de leerlingaantallen, slagingspercentages, cijfers over de op- en afstromers, gegevens van de onderwijsinspectie en meer Gemeente Amsterdam. Integraal Huisvestingsplan. Ruimte voor Onderwijs. Amsterdam zet in op voldoende, goede schoolgebouwen verspreid over de stad. Kinderen in Amsterdam moeten naar de school kunnen die het beste bij hen past. Dit betekent in de buurt naar de basisschool kunnen,. Onlangs publiceerde Gemeente Amsterdam enkele plannen om de werkloosheid in de hoofdstad te verminderen. Hierbij gaat het om het voorkomen dat mensen van een WW-uitkering naar de bijstand gaan. Ook is er meteen een concrete maatregel genomen: 19 december tekenden Amsterdam en andere werkgevers een intentieverklaring in de Johan Cruijff Arena voor een banenplan dat 1000 extra banen in Zuidoost. De gemeente Amsterdam ondergaat qua werkwijze een transitie naar een meer integrale programmasturing. Dat betekent onder meer een toenemende behoefte aan advisering vanuit de afdeling Financieel Advies. Wij adviseren alle clusters binnen de gemeente over financieel beheer, monitoring, sturing, verantwoording en beleidsontwikkeling

Download eersteklas informatie over het onderwijs in de gemeente Amsterdam en omgeving, met: + Alle onderwijsvestigingen met adressen en geografische coördinaten. + Leerlingaantallen naar leeftijd of leergang en naar postcode van de huisadressen. + Overzichten van schoolbesturen, personeelsgegevens, de onderwijsinspectie en meer! + Schoolresultaten zoals eindtoetsscores, zittenblijvers en. - gemeente Amsterdam stelt extra geld beschikbaar voor het Programma van eisen van frisse scholen, klasse B en voor een brandmeld-, ontruimingsalarm- en inbraakalarminstallatie conform Risk Management Programma Onderwijsinstellingen. Dit maakt onderdeel uit van de toets van het bouwplan. Lid 3 - de afspraak over de wijze van aanbesteding

Primair onderwijs gemeente Amsterdam Primair onderwijs gemeente Amsterdam Overzicht van de 251 basisscholen in de gemeente Amsterdam. Kies een school of woonplaats en bekijk de informatie over meer dan 25 onderwerpen Het document bevat informatie over 251 scholen in het primair onderwijs in de gemeente Amsterdam. De leerling-gegevens worden per schoolvestiging en per schooljaar naar leeftijd uitgesplitst. Bovendien zijn er gegevens over alle leerlingen uit de gemeente Amsterdam die per postcode van het huisadres van de leerlingen tonen naar welke scholen zij gaan De studenten hebben verschillende achtergronden en volgen diverse opleidingen aan vier Amsterdamse mbo-instellingen: ROC van Amsterdam, ROC Top, Hout- en Meubileringscollege (HMC) en het Mediacollege. Ze komen één keer per maand online samen om hun plannen te bespreken

Cluster 6, het plangebied dat centraal ligt in de Bijlmer, gaat medewerkers uit zorg en onderwijs voorrang geven op het huuraanbod. Dat hebben Synchroon en de gemeente Amsterdam afgesproken. In totaal komen hier 440 appartementen en diverse maatschappelijke en commerciële voorzieningen Cluster 6, het plangebied dat centraal ligt in de Bijlmer, gaat medewerkers uit zorg en onderwijs voorrang geven op het huuraanbod. Deze regeling maakt deel uit van de exclusiviteitsovereenkomst die getekend is tussen Synchroon en de gemeente Amsterdam Beleidsadviseur Onderwijs, Gemeente vacatures in Amsterdam. Schoonmaker (m/v), Inkomensconsulent (m/v), Coronatest Afnemer en meer op Indeed.co

Onderwijsloket Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil dat er strengere eisen worden gesteld aan bestuurders die een nieuwe school willen beginnen. De gemeente is al jaren in juridisch gevecht met de Stichting Islamitisch.. De gemeente Amsterdam is gestart met de mbo-denktank. In de denktank zitten 14 Amsterdamse mbo-studenten die de gemeente Amsterdam gaan adviseren over onderwerpen als onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt en lokaal beleid rondom coronamaatregelen. Ook studenten van het ROC van Amsterdam sluiten hierbij aan Noodplan Lerarentekort Amsterdam overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is groot, en zal de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet gelijk verdeeld over de stad. Scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand, hebben veel vaker te maken met tekorten

Onderwijs Gemeente vacatures in Amsterdam. Informatiemanager (m/v), Accounthouder Informatievoorziening Ruimte & Economie, Servicedeskmedewerker (m/v) en meer op Indeed.n Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit Gemeente Amsterdam sep. 2018 - heden 2 jaar 6 maanden. Afdelingsmanager Werk Opleiding Jongeren en Afdeling Werk en Veiligheid bij Gemeente Amsterdam Amsterdam. Jiska Bours. Jiska Bours Communicatiemanager bij Gemeente Amsterdam Amsterdam. Pierre van Rossum Onderwijs Gemeente vacatures. Pedagogisch Medewerker (m/v), Beleidsmedewerker (m/v), Docent (m/v) en meer op Indeed.co

Subsidie Onderwijsvoorzieningen primair onderwijs

Home - Schoolwijzer Amsterdam

In Amsterdam gaan PO en KO samen aan de slag voor kinderen

Soorten Speciaal Onderwijs - Schoolwijzer Amsterdam

De eerste Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs. Hij verschijnt op een bijzonder moment. Midden in coronacrisis, die zo'n groot effect op onze leerlingen, ouders/ verzorgers, leerkrachten, schoolleiders en ondersteunend personeel heeft. In het onderzoek komen verschillende thema's aan de orde: het Amsterdamse onderwijslandschap, de onderwijskwaliteit, invloed van COVID-19. De Vries en Verburg heeft een aantal onderwijs instellingen als project in haar portfolio. Sommigen nog in aanbouw en anderen reeds gerealiseerd Gemeente Amsterdam. Wij willen graag de scholen bedanken die ondanks de hectiek rondom het coronavirus de vragenlijst hebben ingevuld die behoorde bij deze evaluatie van de Kansenaanpak Primair Onderwijs in het schooljaar 2019-2020. Ook hebben wij veel inspiratie geput uit de evaluatie van schooljaar 2018-2019. Amsterdam, november 202 De Rekenkamer Metropool Amsterdam onderzoekt voor Amsterdam en Zaandam of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Dit onderzoek richt zich op de effecten van investeringen op grond van de Lerarenagenda in het primair en voortgezet onderwijs Beleidsadviseur Onderwijs, Gemeente vacatures in Amsterdam. Beleidsadviseur (m/v), Informatiemanager (m/v), Schoonmaker (m/v) en meer op Indeed.n

Selectie instellingen in de gemeente Amsterdam. 1. Openbare Basisschool De Notenkraker. Theophile de Bockstraat 100-D, AMSTERDAM. Basisschool. 2. Basisschool De Blauwe Lijn. Kortvoort 61, AMSTERDAM ZUIDOOST. Basisschool Er komt méér aandacht voor anderstaligen in Amsterdam. De SP wil dat de gemeente het aanbod taalonderwijs voor anderstaligen en voor mensen die het Nederlands slecht beheersen op peil houdt. Voor mensen die moeten inburgeren worden kwaliteitseisen gesteld aan het taalonderwijs: taaldocenten worden volgens onderwijs-cao betaald en er wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van de lessen De gemeente Amsterdam ligt in de regio Groot-Amsterdam en in de provincie Noord-Holland. Bovenstaande gegevens betreffen Christelijk Onderwijs in de gemeente Amsterdam. Raadpleeg de site onderwijscijfers.nl voor alle onderwijsinstellingen in deze gemeente

jaren stimuleert en faciliteert de gemeente de (door)ontwikkeling en verduurzaming van de PPS-en die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven van Amsterdam en de regio. Er zijn grote kansen in stevigere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, vooral rond de circulaire economie en de energietransitie De Stichting Bulgaars Onderwijs en Cultuur bestaat uit: - Informatieportaal - Bulgaarse school ABC Amsterdam(onderwijs aan Bulgaarse kinderen op zondag) - Nederlandse taalles - Bulgaarse bibliotheek, volksdanslessen

Voor meer resultaten, en onze aanbevelingen, kunt u het volledige rapport hier lezen: Rapport Lessen over het slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs We hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam Data en informatie is dé website voor iedereen die op zoek is naar objectieve, betrouwbare en actuele data en informatie over Amsterdam Stichting Orion: Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam. Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locatie s bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom! Orion is gespecialiseerd in onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen. Adviseur onderwijs Gemeente Amsterdam September 2017 - Present 2 years 1 month. Strategy Consultant Gemeente Amsterdam September 2015 - Present 4 years 1 month. Amsterdam Area, Netherlands

Speciaal Onderwijs overzicht - Schoolwijzer Amsterdam

Inclusief Onderwijs: nieuwe leergangen in Amsterdam. De onderstaande 7-delige leergang - exclusief (& kosteloos) voor leraren in het PO, VO, SO en MBO in Amsterdam - wordt aangeboden door de gemeente Amsterdam en het programma Fawaka WereldBurgerschap. Lees hieronder meer informatie en schrijf je in via het online aanmeldformulier!. Leergang grootstedelijk onderwijs Amsterdam als werkgever. Amsterdam staat in de top 50 van favoriete werkgevers. Want het is een moderne werkgever, die vele mogelijkheden biedt om je talenten verder te ontwikkelen en carrière te maken. Balans tussen werk en privé zijn belangrijk onderdelen van de arbeidsvoorwaarden. Vacatures bij de gemeente Strategisch beleidsadviseur onderwijs Gemeente Amsterdam Amsterdam en omgeving, Nederland Meer dan 500 connecties. Lid worden en connectie maken Gemeente Amsterdam. Technische Universiteit Eindhoven. Dit profiel melden Info Ik ben een ambitieuze.

De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een lerarenbeurs en een scholenbeurs. Daarnaast geven zij onder andere subsidies voor de internationalisering van het onderwijs en onderwijshuisvesting. Binnen uw gemeente zijn ongetwijfeld subsidies beschikbaar waar u als school aanspraak op kunt maken Vind hier meer informatie over de windmolens in Amsterdam en het proces van besluitvorming . Recent. 10 puntenplan: Perspectief voor Stadsgesprek over onderwijs 17 februari om 20:15. Donderdag 18 februari 2021 in Amsterdam. Campagne-training: Campagnevoeren vanuit huis 18 februari om 20:00. Woensdag 24 februari 2021 in Amsterdam. Informatie.

Video: Gemeente Amsterdam - Subsidieportaa

ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs

Per gemeente het aantal leerlingen in het primair onderwijs per postcode van de leerling en leeftijd. Leerlingen po per gemeente, postcode leerling en leeftijd; Leerlingen po schoolgaand binnen en buiten de gemeente. Per gemeente hoeveel po leerlingen in de gemeente wonen en binnen of buiten de gemeente primair onderwijs volgen De gemeente faciliteert deze ontwikkelingen met een Amsterdamse leraren- en scholenbeurs. Bekijk ook: Verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs in Amsterdam-West. Met deze beurs wil de gemeente leraren aanmoedigen zich verder te professionaliseren. Ook wil ze scholen zo helpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren Actief in woonplaats / gemeente: Amsterdam, Amsterdam Duivendrecht, Ouder Amstel. Bestuur: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal Actief in woonplaats / gemeente: Roosendaal Met het doel leerlingen in het primair onderwijs gelijke kansen te bieden heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe verdeelsystematiek in het leven geroepen gebaseerd op het percentage doelgroepleerlingen per school

De hoogleraren werden oorspronkelijk door het bestuur van Amsterdam benoemd en de gemeente Amsterdam bekostigde ook de universiteit grotendeels. De Amsterdamse burgemeester was voorzitter van het universiteitsbestuur. Studentenprotesten voor democratisering leidden in 1969 tot de eerste Maagdenhuisbezetting GGD Amsterdam wil met dit gezondheidsportaal inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn informeren over ziekte en gezondheid en de werkzaamheden van de dienst. Doel is het bevorderen van de volksgezondhei

Triade Gebouw Jan van Galenstraat te Amsterdam – GaljemaOopjen Coppit en Marten Soolmans terug in AmsterdamSummit Logistieke hotspots 2018 - Amsterdam LogisticsIedereen aan de BAK! - ITTAOpenbare Chanoeka aanstekingen - NIK - NederlandsNRC checkt: ‘Groningen is de armste stad van Nederland’ - NRCBar Mitswaviering wethouder JansenBuurtzorgT, nieuw team voor mensen met psychische of

Officiële website van gemeente Rotterdam. Hier vindt u alle informatie, nieuwsberichten en dienstverlening van gemeente Rotterdam Coordinator Onderwijs vacatures in Gemeente Amsterdam. Coördinator (m/v), Secretaresse (m/v), Coördinator Integrale Veiligheid (m/v) en meer op Indeed.n Gemeente Amsterdam en Ouder- Kindteams (OKT) Amsterdam hebben na een aanbestedingstraject gekozen voor het regieplatform Gidso van Topicus. Het platform maakt ondersteuning in het sociaal domein toegankelijker, brengt hulpvragen sneller in beeld, voorziet in directe communicatie tussen inwoners en hulpverleners en faciliteert de inzet van eHealth bereik je meer Ieder kind verdient een goede onderwijservaring: veilig, met plezier, waar competenties en talenten tot hun recht komen. We zorgen voor een divers en dekkend aanbod van basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam en Diemen. Op een deskundige en heldere manier. Met ouders en onze partners in en om de school. Want, ontwikkelen doen we samen Met het openbaar subsidieregister verbetert Amsterdam de transparantie over de subsidies die de gemeente verstrekt. Het register bevat alle door de gemeente Amsterdam behandelde subsidieaanvragen vanaf 2016 die zijn verwerkt in het gemeentelijke subsidiebeheersysteem en wordt wekelijks bijgewerkt

 • MASSADA producten.
 • Stage in Amerika Ervaringen.
 • Welsh Corgi fokker Elim.
 • Big Hero 6 film.
 • Galajurk met corset.
 • WD Access download.
 • Amstel reclame 2020.
 • Engelse fruitcake.
 • Verse cranberries gezond.
 • Fast TM Pokémon GO nederlands.
 • Hoeveel geld gekregen bruiloft.
 • Eerste tv in Nederland.
 • Echo mapje.
 • Liberein nieuws.
 • Mesosfeer Wikikids.
 • TicketSpy Curaçao.
 • Ben 10 horloge Omnitrix deluxe.
 • Somfy afstandsbediening rolluik.
 • Gelijkbenige vijfhoek.
 • Huwelijksreis top 10 Europa.
 • Fotoreis IJsland herfst.
 • HAN 14 maart.
 • Hoeveel setjes kleding baby.
 • Instagram link.
 • Vogelmuur in de tuin.
 • Fax gemeente Kampen.
 • Arita Baaijens Zoektocht naar het paradijs recensie.
 • Documenten Suriname.
 • Alliance Airlines fleet.
 • Instagram carousel template.
 • ARIA role.
 • Smeg afzuigkap installeren.
 • Voorbeeld warmtestraling.
 • Baby konijntjes verzorgen.
 • Vliegclub Middenmeer.
 • Christina Applegate husband Dutch.
 • Quotes Het diner.
 • 1300 Hz tv.
 • Dakluik camper laten plaatsen.
 • Forza Horizon 3 Review.
 • Repelsteeltje Once Upon a Time lach.