Home

Rechtbank Noord Nederland

Rechtbank Noord-Nederland Rechtspraa

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. De rechtbank Noord-Nederland behandelt zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest in de regio Noord-Nederland De rechtbank RechtbankRechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen, en de meeste bestuursrechtelijke geschillen. Ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt. Noord-Nederland kent bijzondere prioriteit toe aan de afhandeling van beslagrekesten Rechtbank Noord-Nederland De rechtbank Noord-Nederland is een van de elf rechtbanken in Nederland. De rechtbank ontstond per 1 januari 2013 uit een samenvoeging van de voormalige rechtbanken in Groningen, Leeuwarden en Assen. Het arrondissement Noord-Nederland beslaat de drie provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Rechters klagen over 'onveilig werkklimaat' en

Rechtbank Noord-Nederland. De Rechtbank Noord-Nederland (RNN). In het hart van de samenleving. Stevig geworteld in Noord-Nederland. In de mooie provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Hier werken mensen die zich met deskundigheid en bevlogenheid inzetten voor kwalitatief goede rechtspraak en daarmee voor de samenleving Leeuwarden, 02 februari 2021 De meervoudige strafkamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft bij vonnis van 2 februari 2021 bewezen verklaard dat een man zich schuldig heeft gemaakt aan belaging van een vrouw gedurende een periode van 2 maanden

Beslagen Rechtbank Noord-Nederland Rechtspraa

Rechterlijke uitspraken en jurisprudentie Rechtbank Noord-Nederland Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie van Rechtbank Noord-Nederland door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie van Rechtbank Noord-Nederland door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer

Inhoudelijke vragen over een rechtszaak of dossier. Heeft u een specifieke vraag over een lopende procedure of moet de rechter iets beoordelen? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende rechtbank of gerechtshof.De contactgegevens van de rechtbanken en gerechtshoven vindt u onderaan deze pagina Op deze speciale pagina vindt u informatie over rechtszaken die veel aandacht krijgen in de media. Bijvoorbeeld: Marengo, Pulheim, het hoger beroep van Willem Holleeder en de zaak tegen Jos B Rechtbank Noord-Nederland; Rechtbank Oost-Brabant; Rechtbank Overijssel; Rechtbank Rotterdam; Rechtbank Zeeland-West-Brabant Geschiedenis. De herindeling in 2013 was zeker niet de eerste herverdeling van arrondissementen in Nederland. In de negentiende eeuw waren op Drenthe na alle. Bij de Rechtbank Noord-Nederland heerst onrust over de managementcultuur en gebrekkige communicatie door het gerechtsbestuur. Na het vervangen van de bedrijfsarts, het vertrek van drie managementassisentes, het beëindigen van de kritische columns van rechter Edzard van Weringh op het interne netwerk Intro en het aftreden van de voorzitter van de integriteitscommissie, wordt geklaagd over een. Rechtbank Noord-Nederland (RNN) is stevig geworteld in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en staat daar in het hart van de samenleving. Vanuit onze drie rechtbanklocaties in Assen, Leeuwarden en Groningen zorgen we er met zo'n 750 collega's voor dat de inwoners van het noorden van Nederland toegang hebben tot laagdrempelige en effectieve rechtspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND. Afdeling strafrecht. Locatie Leeuwarden. parketnummer 18/254475-20. vorderingen na voorwaardelijke veroordeling parketnummers 18/126850-16 en 18-196513-15. Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 5 februari 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdacht Rechtbank Noord-Nederland is bevoegd om in haar arrondissement recht te spreken in eerste aanleg. Tegen uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland staat veelal hoger beroep open bij gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Beroepsgegevens en nevenfuncties van rechters. Alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers, gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren in opleiding mogen geen rechtszaken behandelen waarbij zij zelf betrokken zijn of een belang bij hebben

De president van de rechtbank Noord-Nederland, Maria van de Schepop, legt per direct haar functie neer Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-08-2020 Op 05-02-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-08-2020 doorgevoerd. Sluit. Adresgegevens. Bezoekadres: Brinkstraat 4 9401 HZ. Op deze pagina vindt u de adres- en contactgegevens van alle rechtbanken. De genoemde e-mail adressen zijn slechts bestemd voor algemene doeleinden. Het is niet mogelijk te mailen over uw juridische procedures.

Rechtbank Noord-Nederland Volgens de Rechtbank Noord-Nederland is sprake van belasting die in strijd met Unierecht is geheven, indien er door een onverschuldigde betaling die in strijd met Unierecht heeft plaatsgevonden betaalde bedragen aan belasting niet voor een belastingplichtige beschikbaar zijn De rechtbank Noord-Nederland heeft vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden. De onrust speelt in de hele organisatie, dus niet specifiek op een locatie De rechtbank Noord-Nederland heeft vestigingen in Groningen, Assen en Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland - Wikipedi

 1. Bij de rechtbank Noord-Nederland werken ongeveer 150 rechters en 580 andere medewerkers. Zij werken op het gebied van civiel-, bestuurs- en strafrecht of voeren niet direct juridisch gerelateerde werkzaamheden uit. Bereikbaarheid. In Assen is de rechtbank goed te bereiken doordat er pal naast de rechtbank betaalde parkeerplaatsen zijn
 2. Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-08-2020 Op 05-11-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn
 3. Rechtbank Noord-Nederland: Maandag trad de president van de rechtbank Noord-Nederland terug. Het vertrouwen kwam ze in 2017 juist herstellen. Het rommel

In aanvulling hierop geldt dat in het schema zaaksverdeling Rechtbank Noord-Nederland, zoals dat op de website van deze rechtbank is gepubliceerd, wordt aangewezen op welke locatie binnen het rechtsgebied van de rechtbank Noord-Nederland een zaak aanhangig dient te worden gemaakt De rechtbank in Assen, die valt onder de rechtbank Noord-Nederland. Onder de werknemers heerst een 'angstcultuur' en wordt geklaagd over 'onheuse bejegening' Fred van der Winkel (61) wordt de nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland. Hij is door de Raad voor de rechtspraak voorgedragen bij de minister van Justitie en Veiligheid. Zijn benoeming gaat in per 1 december De rechtbank Noord-Nederland is een van de elf rechtbanken in Nederland. De rechtbank ontstond per 1 januari 2013 uit een samenvoeging van de voormalige rechtbanken in Groningen, Leeuwarden en Assen. Het arrondissement Noord-Nederland beslaat de drie provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Rechtbank Noord-Nederland Rechtbank veroordeelt verdachte tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf en een maximale taakstraf. Verdachte heeft, samen met zijn echtgenote, zijn zoon gedurende twee dagen en nachten van zijn vrijheid beroofd. Daarnaast heeft verdachte zijn zoon meerdere malen mishandeld Rechtbank Noord-Nederland zendt zaak Bioscoopdrama uit Monique Verlind (DJMO) 28-09-2020 11:24 print De rechtbank Noord-Nederland behandelt dinsdag 29 september 2020 in Groningen een strafzaak tegen een 34-jarige verdachte. De man wordt ervan verdacht twee schoonmakers in een bioscoop in de binnenstad van Groningen om het leven te hebben gebracht De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, veroordeelt een vrouw uit Drachten tot een gevangenisstraf van twee jaren, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw zich samen met haar man schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel gepleegd ten opzichte van een licht verstandelijk beperkte jongeman 4 RECHTBANK NOORD-NEDERLAND VISIE OP DE RECHTSPRAAK IN NOORD-NEDERLAND INLEIDING Met de inwerkingtreding van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart op 1 januari 2013 is de Rechtbank Noord-Nederland (RNN) ontstaan uit de samenvoeging van de rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden. In de periode nadien zijn de nog bestaande kantonlocaties Sneek, Winschoten, Heerenveen en Emmen gesloten Centraal Insolventieregister. Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie van Rechtbank Midden-Nederland door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer De rechtbank Noord-Nederland staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Als rechtbank willen we middenin de samenleving staan. Dit doen we samen en met elkaar #SamenRNN. Bij de.. De rechtbank in Assen, die valt onder de rechtbank Noord-Nederland. Onder de werknemers heerst een 'angstcultuur' en wordt geklaagd over 'onheuse bejegening' Bij medewerkers van de rechtbank Noord-Nederland is sprake van een diep in de organisatie geworteld wantrouwen en een vele jaren bestaand gevoel van sociale onveiligheid. Dat concluderen onderzoekers van Berenschot in een rapport in opdracht van waarnemend rechtbankpresident Herman van der Meer. De onderzoekers zeggen in de Eindrapportage 'Onderzoek rechtbank Noord-Nederland' dat de.

Rechtbank Noord-Nederland - Werken bij de Rechtspraa

Rechtbankpresident Noord-Nederland stapt op Foto: ANP De president van de rechtbank Noord-Nederland, Maria van de Schepop, heeft besloten per direct terug te treden De Rechtbank Noord-Nederland heeft het hoogste ziekteverzuim van alles Nederlandse rechtbanken. Behalve het vertrek van de bedrijfsarts veroorzaakten ook het aftreden van de voorzitter van de.. De rechtbank Noord-Nederland wil op korte termijn zittingen plannen op andere locaties dan de rechtbankgebouwen in Groningen, Leeuwarden en Assen Een onafhankelijk onderzoek en een ervaren bestuurder van buiten (hij/zij wordt gezocht) moeten de rust in de Rechtbank Noord-Nederland terugbrengen Rechtbank Noord-Nederland maakt zich op voor faillissementsgolf Door het coronvirus zitten veel horecazaken in financiële problemen (Rechten: ANP) Er komt een golf van faillissementen aan door de..

Op 5 januari 2021 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een bodemzaak procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is KL 8927638 \ CV EXPL 20-8403 (E), bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBNNE:2021:24. De plaats van zitting was Leeuwarden. Soort procedure Actueel adres, telefoonnummer en openingstijden voor Rechtbank Noord-Nederland in Groningen vindt u in dé lokale bedrijvengids - Detelefoongids.nl Fred van der Winkel wordt de nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland. Hij komt over van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waar hij ook president was Op 27 juni 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een eerste aanleg - meervoudig procedure behandeld op het gebied van strafrecht. Het zaaknummer is 18-830247-15, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBNNE:2016:3164. De plaats van zitting was Groningen

Rechter of griffier in de klas tijdens Week van de RechtspraakLivestream – Rechtbank Noord-Nederland zendt strafzaak

ECLI:NL:RBNNE:2020:4493 Rechtbank Noord-Nederland, 17-12-2020, AWB LEE - 19 _ 705 t/m 710, 712. 24 december 2020 door Leave a Commen President rechtbank Noord-Nederland treedt terug door vertrouwenskwestie. Maria van de Schepop treedt per direct af als president van de rechtbank door een vertrouwenskwestie

Man schuldig bevonden aan belaging: zorgmachtiging verleen

Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland zoals na wijziging vastgesteld op 19 februari 2016 Vooraf In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de Rechtbank Noord-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan Fred van der Winkel (61) wordt de nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland. Hij begint op 1 december aan zijn nieuwe functie

Rechterlijke uitspraken en jurisprudentie Rechtbank Noord

Contact Rechtspraa

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitsprake

Lijst van rechtbanken in Nederland - Wikipedi

 1. Rechtbank Noord-Nederland Datum ingang 01-01-2013 Datum eind 14-02-2014. Functie Rechter Instantie Rechtbank Assen Datum ingang 01-01-2006 Datum eind 31-12-2012. Functie Rechter-plaatsvervanger Instantie Rechtbank Assen Datum ingang 27-08-2004 Datum eind 31-12-2005
 2. Locaties Rechtbank Midden-Nederland. Functiegroep Juridisch. Carrièreniveau Senior. Opleidingsniveau Wo. Dienstverband Fulltime. Contracttype Tijdelijk, met uitzicht op een vast contract. Uren 32 tot en met 36 uur. Stad informatie Locatie Utrecht. Werken bij de Rechtspraak betekent werken aan een rechtvaardige samenleving
 3. Binnen de rechtbank Noord-Nederland heerst een diepgeworteld wantrouwen bij medewerkers. Dat concluderen onderzoekers van organisatieadviesbureau Berenschot in een rapport over de cultuur binnen.

Financiële zorgverlening. Beschermingsbewind Noord is een organisatie die zich bezig houdt met financiële zorgverlening. Onze doelstelling is goed rentmeesterschap na te streven Rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in twee vergelijkbare zaken, waarin een belanghebbende een maatschap met verschillende familieleden opricht. Volgens de inspecteur mist de maatschap elke realiteit aangezien belanghebbende een lange periode aan vermogensbeheer heeft gedaan. In dat licht bezien is het volgens de inspecteur hoogst opmerkelijk dat belanghebbende op hoge leeftijd. Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-08-2020 Op 05-11-2020 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-08-2020 doorgevoerd. Sluit. Adresgegevens. Bezoekadres: Zaailand 102.

Onrust over angstcultuur bij Rechtbank Noord-Nederland

Spelregels bezoek rechtbank Noord Nederland. U vraagt het bezoek via ProDemos aan, maar u gaat zelfstandig met de groep naar de rechtbank. Zorg dat u uiterlijk 08:30h bij de rechtbank aanwezig bent. De maximale grootte voor een groep is 25 leerlingen per zitting Centraal curatele- en bewindregister. In het CCBR kan een contractspartij controleren of iemand onder bewind of curatele staat. Het doel van publicatie in het register is het voorkomen van ongewenste overeenkomsten

Vijf maanden cel voor natuurgenezeres - RTV Drenthe

Rechtbank Noord Nederland — Noorderlin

De rechtbank Noord-Nederland gaat vanaf 8 april wekelijks op woensdagmiddag in Assen zogenoemde coronazittingen houden GRONINGEN - De rechtbank Noord-Nederland staakt haar pogingen om de schade van een valse bommelding op de dader te verhalen. De dader werd vorige week veroordeeld tot een werkstraf. 60.000 euro. De rechtbank heeft een schadeclaim ingediend tegen de man die terecht stond voor het plaatsen van een nepbom bij de locatie Groningen van deze rechtbank Ploeger is een voorstander van een onderzoek naar de situatie in de Rechtbank Noord-Nederland. Hij wil maandag nog niet reageren op het vertrek van Van de Schepop of op hoe een onderzoek eruit zou.

Inwonende zoon beperkt aftrekbaarheid rente | TaxLive

Vakbond FNV Overheid wil, samen met CNV, CMHF en justitievakbond Juvox, een onafhankelijk onderzoek naar de onrust onder medewerkers van rechtbank Noord-Nederland. Er zou sprake zijn van een. RECHTBANK NOORD-NEDERLAND. Afdeling bestuursrecht. Locatie Leeuwarden. zaaknummers: AWB LEE 11/1392, 11/1394, 11/1395 en 11/1398. uitspraak van de meervoudige kamer van 21 februari 2013 in de zaken tusse Vakbond FNV Overheid wil een onafhankelijk onderzoek naar de onrust onder medewerkers van de rechtbank Noord-Nederland. Er zou sprake zijn van een angstcultuur, gecreëerd door leidinggevenden van. Rechtbank Noord-Nederland heeft nieuwe president Maria van de Schepop (Rechten: Rechtspraak.nl) ASSEN - Maria van de Schepop is de nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland Fred van der Winkel is per 1 december de nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland

Werkstraffen voor Groninger boeren na subsidiefraudeRechtbank verlengt proef met videorechter - RTV DrentheRechtbank stelt Otto Simon in het gelijk - De NationaleMartin Kok vanavond bij Jeroen Pauw – MisdaadjournalistBodyguard Lady Gaga/Beyoncé: verward door hersenbloeding

Rechtbank Noord-Nederland . 14 mei 2018. Levert schenken van 2 gratis drankjes ontslag op staande voet op? Araik Sarkisian Arbeidsrecht 8 mei 2018, art. 7:677 lid 1 BW,. Drie rechters van de Rechtbank Noord-Nederland hebben zich dinsdag in een artikel op Mr.nl kritisch uitgelaten over het werkklimaat binnen het instituut. Het bestuur herkent zich niet in de aantijgingen en vindt het 'onbegrijpelijk en schadelijk' dat de rechters naar de pers zijn gestapt Van der Meer combineerde zijn werk voor de rechtbank Noord-Nederland met het presidentschap van het gerechtshof Amsterdam. Na 1 december richt hij zich weer volledig op die taak

 • IKEA ladekast MALM.
 • Strepen op kleding na wassen.
 • Hitkrant kopen België.
 • Ben en jerry Caramel.
 • Merken paardrijlaarzen.
 • Soccer Logo Quiz.
 • Chamois Crème.
 • 2 dagen overtijd.
 • Beste 125cc motor 2019.
 • Mobs Minecraft.
 • Nightquil.
 • Hymen operatie.
 • Tanden en kiezen trekken napijn.
 • Skull decoratie muur.
 • Eigen kentekenplaat maken RDW.
 • Basketbal Bussum.
 • ABS op motor.
 • Helicopter Baarn.
 • IKEA bergenes.
 • MeeVIStoestemming 2020.
 • Niet westerse cultuur eten.
 • Huisje Boompje Beestje Zwemles.
 • Assassin's Creed Music.
 • Gebed basisschool.
 • Huawei app store.
 • Papa john Den Bosch.
 • Wilde Ganzen collecte.
 • Oppervlakte zon.
 • Pioen Engels.
 • Asbestclausule.
 • Wolframalpha integral Calculator.
 • Afslankkoffie ervaringen.
 • Beira animal.
 • Persoonlijke Bonus AH.
 • Deltaprogramma Kust.
 • School of Rock Cast Tomika.
 • Mobiel nummer van iemand zoeken.
 • Bruine korstjes in navel.
 • Brunch Van der Valk Almere.
 • Enter koe.
 • Startgetal Engels.