Home

Dertigduizend in cijfers

Veel nieuwsredacties hanteren de regel dat leeftijden altijd in cijfers worden weergegeven: een jongen van 17, een vrouw van 40. Percentages Bij de weergave van percentages wordt eerder voor cijfers gekozen: 50% van de Nederlanders , 15 procent Download deze Premium Vector over Dertigduizend volgers met cijfers op een donkergele achtergrond en ontdek meer dan 11 Miljoen Professionele Grafische Middelen op. Grote getallen. Duizend is een 1 met 3 nullen. Duizend x duizend is een miljoen. Dat is een 1 met 6 nullen. Zo is er voor elke stap van drie nullen een naam, althans voor de eerste paar stappen. Na duizend en miljoen komen miljard, biljoen en biljard, triljoen en triljard. Daarna komen nog meer termen, maar Beter Rekenen zal daar geen vragen over. Download deze Premium Vector over Dertigduizend volgers met glanzende gouden cijfers en ontdek meer dan 10 Miljoen Professionele Grafische Middelen op Freepi

Tweeduizend zes / tweeduizend en zes. Rangtelwoorden Top. Rangtelwoorden worden gevormd door toevoeging van het achtervoegsel-ste, de of -e aan het overeenkomstige hoofdtelwoord. Met de hoofdtelwoorden een en drie corresponderen evenwel de rangtelwoorden eerste en derde.Voor het overige worden de rangtelwoorden op dezelfde wijze gespeld als de hoofdtelwoorden waarvan ze zijn afgeleid de tientallen (twintig, dertig, veertig, zeventig, tachtig enzovoort); de ronde getallen daarboven (honderd, driehonderd, zevenhonderd, duizend, vijftienhonderd, achttienhonderd, tweeduizend, drieduizend, tienduizend, vijftienduizend, dertigduizend, honderdduizend, miljoen, miljard enzovoort) Bij vijf of meer cijfers (het mag ook al bij vier, maar dat hoeft niet) maken we van rechts naar links groepjes van drie cijfers, gescheiden door punten. Dat gebeurt om de leesbaarheid te vergroten. 10.000 tienduizen

Cijfers hebben de voorkeur als er anders een vreemde mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Dus niet: We hebben in t otaal 89 uitnodigingen verstuurd, 78 naa r adressen in Nederl and en elf naar het b uitenland. Maar liever Het beste antwoord. Wat voor de komma staat is het aantal miljard, daarachter moeten dan nog 9 getallen. Dus achter 1.7 miljard moeten 8 nullen, en achter bijvoorbeeld 34,555 miljard moeten nog 6 nullen. 25 oktober 2009 14:02. 2 1

File:Andreas Schelfhout - Skaters en cijfers op een

In 2018 werden 31.002 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dit zijn 479 zwangerschapsafbrekingen meer dan in 2017. Veruit het grootste deel van de zwangerschapsafbrekingen (82%) vindt plaats in het eerste trimester (t/m 12 weken zwangerschap). Meer dan de helft van de behandelde vrouwen had al één of meer kinderen Ruim dertigduizend mensen meer in bijstand. Aan het einde van het jaar zaten er 413 duizend mensen in de steun. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek

De sterke groei komt voor het overgrote deel door migratie, becijfert het statistiekbureau. Zo'n 272.000 mensen uit het buitenland kwamen in Nederland wonen, bijna dertigduizend meer dan in 2018. Daartegenover staat dat het aantal vertrekkers gelijk bleef, op 158.000 mensen. Hierdoor kwamen er per saldo 114.000 migranten bij De cijfers over de werkloze en werkzame beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge Zo'n dertigduizend huishoudens. Dat is een conservatieve schatting, gebaseerd op landelijke cijfers waaruit we weten dat 38% van alle huishoudens in meer of mindere mate moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente stelt in publicaties dat een op de twintig huishoudens moeilijk rondkomt Dertigduizend mensen bij manifestaties voor beter pensioen Zo'n 30.000 mensen zijn vandaag afgekomen op de manifestaties van de vakbonden voor een beter pensioen

Getallen in letters of cijfers Onze Taa

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds 1 juni zijn er bijna 17.500 test uitgevoerd en in totaal dertigduizend afspraken gemaakt. Marcia. Dertigduizend software- en applicatieontwikkelaars waren in 2020 soms of regelmatig 's nachts aan het werk. Ze vormen daarmee de achtste groep nachtwerkers in de top tien van grootste beroepsgroepen onder nachtwerkers in Nederland. Vijfduizend van de developers gaan regelmatig de nacht in, 25.000 doen dat soms Het aantal dagelijkse besmettingen in het land neemt gestaag af, begin januari werden nog zo'n dertigduizend positieve testen per dag gemeld. Het dodental steeg met 539 naar 74.158

'De cijfers zijn wat diffuus', erkent de provincie Noord-Brabant summier. De rvo , die de uitstootcijfers van de megaboeren verzamelt, zegt desgevraagd dat ze de opgaven van de boeren niet met hun vergunningen vergelijkt, zoals wij hebben gedaan, en geeft als verklaring voor de geconstateerde overschrijdingen: 'De emissie wordt berekend aan de hand van het aantal gehouden dieren en. Al decennia lang 'besmetten' onsterfelijke cellen zoals de beroemde HeLa-cellen andere celculturen in het lab. Daardoor rapporteren wetenschappelijke studies over cellen die eigenlijk ándere cellen zijn. Willem Halffman en Serge Horbach, onderzoekers aan de Radboud Universiteit, tonen aan dat er ruim 30.000 publicaties online staan die over de verkeerde cellen gaan. HeLa-cellen worden.

Suriname heeft volgens de laatst bekendgemaakte cijfers nu 35 actieve Covid-19 besmettingen, waarvan er vijf in het afgelopen weekend zijn bijgekomen. In het ziekenhuis liggen nu twintig personen. De cijfers over de werkloze beroepsbevolking en de werkzame beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB), een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. Binnen de werkzame beroepsbevolking kan onderscheid worden gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen Wanneer in een gemeente van 300.000 inwoners net zovaak is ingebroken als in een gemeente van dertigduizend, dan komt de laatste er slechter af. Opvallend is dat de gemeente Groningen het in 2014. Dertigduizend kinderen in niemandsland 3 20 oktober 1978 . Deel drie uit de serie 'Dertigduizend kinderen in niemandsland', over kinderen van gastarbeiders. In dit deel aandacht voor Turkse en Marokkaanse jongeren, het welzijnswerk voor deze groepen, integratie, vrijetijdsbesteding en criminaliteit Door het platform van AD.nl te gebruiken, worden de AD Voetbal Podcast, AD Media Podcasts, In het Wiel (wielrennen) en Pitstop (Formule 1) structureel tussen de dertigduizend en zestigduizend keer beluisterd, en die mensen hebben allemaal actief op de knop 'afspelen' gedrukt. Dit zijn cijfers waar menig YouTuber jaloers op zou zijn

Dumfries licht vriend en opvolger Floranus in: 'Dertigduizend mensen, bijzonder' Gepubliceerd: dinsdag 19 juni 2018 om 13:25 di 19-06-2018 om 13:25 Kopieer lin Tijdens de ruim zes maanden durende opstand in Libië zijn zeker dertigduizend doden gevallen. Voorts zijn ruim vijftigduizend mensen gewond geraakt. Dit heeft de Libische interim-minister van.

Beroerde vergoedingen in de cultuursector: is er een

De vele faillissementen in de eerste helft van het jaar hebben al 28,5 duizend banen gekost, een toename met 28 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder Het onderzoek is gebaseerd op dertigduizend mensen in Noord-Nederland die sinds voorjaar 2020 negentien keer een vragenlijst invulden over hun fysieke en mentale gezondheid. Volgens de laatste cijfers geven de Noord-Nederlanders hun leven op dit moment gemiddeld een 6.9. Ter vergelijking: in het begin van de crisis was dit nog een 7.4 De cijfers over de werkloze beroepsbevolking en de werkzame beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB), een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De cijfers over het aantal langdurig werklozen zijn in januari 2020 gereviseerd Dat zijn mooie cijfers die ons tot nadenken zouden moeten stemmen. En dan komt Geissler met een nog veel ruiger cijfer: 'Leidinggevenden behandelden in de zeventiger jaren duizend berichten per jaar. Met de uitvinding van de e-mail zijn dat er tegenwoordig dertigduizend! Wij onderschatten tot hoeveel overbelasting die nieuwe flexibiliteit. digitaal bn. 'rekenend of waarden aangevend met cijfers' Nnl. digitaal 'rekenend met cijfers, numeriek' [1959; WNT Aanv.], 'waarden als tijd en datum weergevend in cijfers' [1970; WNT Aanv.]. In de rekenkundige betekenis ontleend aan Engels digital 'in cijfers, numeriek' [1938; OED], een afleiding van digit 'getal beneden de tien (dat men op de vingers kan aangeven), cijfer.

Dertigduizend volgers met cijfers op een donkergele

Het was zeker dertigduizend euro, dacht ik. Toen ik uiteindelijk toch eens bij DUO inlogde, zag ik tot mijn schrik een bedrag van maar liefst 51.759 euro en 61 cent. Damn. Ik zie dat u dit in 2019 heeft geschreven, de cijfers gaan denk ik nu rap veranderen. De vijf grote merken hebben dit jaar allemaal minder tankstations dan vorig jaar. In totaal hebben BP, Esso, Shell, Texaco en Total nu samen 35 vestigingen minder dan in 2016. In de afgelopen vijf jaar is dat aantal zelfs met ruim 150 afgenomen. Als gevolg daarvan is in dezelfde periode het geschatte marktaandeel ook gedaald, [ StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds 1 juni zijn er bijna 17.500 test uitgevoerd en in totaal dertigduizend afspraken gemaakt Cijfers burn-out Ongeveer veertien procent van de Nederlanders (stand: CBS 2014) rapporteert jaarlijks op enig moment last te hebben gehad van een burn-out of van verschijnselen van overspannenheid (sinds 2007 lichte stijging diagnose burn-out en juist een daling van de diagnose overspannenheid)

UvA koploper in meldingen over discriminatie: ‘hoopgevend

Beter rekenen - Grote getalle

 1. In 2018 verkochten de Nederlandse autodealers samen 443.812 nieuwe personenauto's, bijna dertigduizend meer dan in 2017; een toename van ruim zeven procent. In december zorgden elektrische modellen van Jaguar en Tesla voor extra registraties. Dat blijkt uit cijfers van RDC/CARmonitor, bewerkt door automotive bureau AUMACON
 2. derjarige meisjes. Bij ruim driekwart is sprake van dwang. Zijn loverboys strafbaar? Ja
 3. Volgens cijfers van Aanpak Ouderenmishandeling zijn jaarlijks zo'n dertigduizend ouderen het slachtoffer van financiële uitbuiting of misbruik. De nieuwe richtlijn van het NVKG zal ook voor deze vorm van ouderenmishandeling handreikingen geven. Reageer op dit artikel
 4. De genocide in cijfers. 1894-1896 De eerste massamoorden op Armeniërs in Turkije. 1909 In de stad Adana worden dertigduizend Armeniërs vermoord. 25 februari 1915 Alle Armeense soldaten worden ontwapend. 24 april 1915 In Istanbul worden 154 Armeense intellectuelen gedeporteerd en vermoord

Over Catawiki zijn verder veel indrukwekkende cijfers te vinden. Zo bezoeken maandelijks circa twaalf miljoen mensen de site en worden er wekelijks dertigduizend kavels geveild in tientallen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in 2013 gestegen met 33 duizend, de grootste jaarlijkse stijging sinds 2009. Aan het einde van het jaar zaten er 413 duizend mensen in de steun. Dat. Psychologie in cijfers . 4.000 Eind jaren zeventig waren het er tienduizend, nu zijn het er dertigduizend. Nergens in Europa zijn het er meer per hoofd van de bevolking

Dertigduizend volgers met glanzende gouden cijfers

 1. der lang van de uitkering
 2. Ruim dertigduizend mensen zijn daarnaast verdwenen. Het zijn cijfers die de Argentijnse junta van de jaren zeventig en tachtig doen verbleken. Desinteresse
 3. Allemaal zonder effect, blijkt nu uit cijfers die het Hoger Onderwijs Persbureau heeft opgediept. Alle inspanningen ten spijt kachelt het studietempo jaar na jaar achteruit. Het hbo heeft steeds meer langstudeerders. Zo'n dertigduizend studenten zijn al langer dan zes jaar bezig. Daarmee kun je sportpaleis Ahoy twee keer vullen
 4. Dertigduizend lampjes. De achterliggende cijfers van deze Chinese lichtshow zijn ook spectaculair. Zo'n honderdvijftig gespecialiseerde kunstenaars hebben in de honderden verlichte objecten vijfentwintig kilometer gekleurd satijn, zestigduizend kilo staal en dertigduizend lampjes verwerkt
 5. De cijfers van het CBS maken duidelijk hoe groot de totale sterfte is aan corona. Het RIVM registreert alleen de positief geteste personen. Dat waren er in de tweede week van april 892, terwijl.

Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen

Drieënnegentig / 9

 1. der strikt' naar de prestatieafspraken te zullen kijken
 2. En ook die dertigduizend moeten we met een flinke korrel zout nemen, zegt Africa Check, die de cijfers 'overdreven en ongefundeerd' noemde. Ondertussen heeft de toeristenindustrie flinke klappen gekregen: de terugval wordt geschat op tussen de 15 en 25 procent
 3. Gunstige CBS-cijfers bereiken peil van 1981; Werkloosheid zakt onder grens van 300 duizend De werkloosheid is de afgelopen maanden opnieuw zo sterk gedaald, dat de grens van 300 duizend is doorbroken. Het aantal werklozen is tussen maart en mei met bijna dertigduizend gedaald
 4. Om aan te geven dat het nog altijd om een stabiele markt gaat, zette de NVM de cijfers sinds het begin van de coronacrisis tegenover die van het begin van de financiële crisis, in 2008. In de crisisperiode 2008-2013 stonden er volgens de NVM 91 duizend huizen te koop, momenteel zijn dat er slechts dertigduizend
 5. De voor- en tegenstanders van de griepprik buitelen ook dit jaar weer over elkaar heen nu het griepseizoen is aangebroken. Heeft vaccineren zin? Het is op zo'n moment goed even stil te staan bij een verwoestende pandemie die precies honderd jaar geleden woedde: de Spaanse griep. Vijftig miljoen doden wereldwijd, zo'n dertigduizend in Nederland
 6. Op woensdagmiddag 3 juni kwamen twintig schoolleiders en bestuurders die voorlopen met Vensters PO naar de PO-Raad in Utrecht voor de bijeenkomst 'Regie over de cijfers'. Voordat de deelnemers met elkaar in gesprek gingen over hoe Scholenopdekaart.nl bijvoorbeeld de lasten kan verlichten, was er een lezing van open data-specialist Paul Suijkerbuijk

Rekenen/Natuurlijke getallen - Wikibook

In Antwerpen wonen nu 527.461 Antwerpenaren, een kleine 3.000 meer dan vorig jaar. En dat zal blijven stijgen: de komende jaren komen er naar verwachting tien- tot dertigduizend Antwerpenaren bij Maar de verschillen tussen posten, de afwijkingen in cijfers, de slechte AO/IB, de reparaties en hersteloperaties, de onderzoeken en de boetes van de toezichthouder, het onderzoek naar wanbeleid, de weigering van een aandeelhouder om de jaarrekening vast te stellen - het zijn allemaal redenen om niet af te gaan op de informatie van de directie en om aanvullend onderzoek te doen

Getallen in letters of cijfers - Taaluile

Afgelopen week kwamen verschillende collega's in de media aan het woord over onder andere de achterstand bij het stellen van diagnoses, de gevolgen van het uitstellen van reguliere zorg, en de lange nasleep van klachten bij ex-COVID-19 patiënten. We maakten een selectie In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm al 30.000 woningen extra gebouwd kunnen worden

Het Westerwoldepad ondergaat een ingrijpende updateKatapult 5 - werkboek by die Keure - Issuu

Als er staat 1.7 miljard of 14,5 miljard hoeveel nullen ..

Zo'n dertigduizend mensen bezochten de afgelopen dagen het Solarfestival aan de Maasplassen Meesterlijke cijfers voor Zlatan: Huis Maes heeft namelijk meer dan dertigduizend (!) kostuums. Voor elke Daphne, Eloise, Penelope en Marina zit er wel een prachtjurk tussen Kwaliteitvanleven.nl deed onderzoek onder dertigduizend deelnemers. Hiervan geeft 58 procent van de respondenten onder de 65 jaar met een ziekte of handicap aan dat ze hun leven beoordelen met het cijfers 6 of lager, aldus Per Saldo Gebruik cijfers: Voor getallen boven twintig (behalve de hierboven genoemde getallen) Voor maten, gewichten, bedragen, telefoonnummers, data, adressen, percentages, rekeningnummers en exacte tijdstippen Let op! Schrijf breuken los, behalve in een samenstelling Als in een zin cijfers en letters voorkomen, gebruik je beide keren cijfers Van de in het ziekenhuis opgenomen mensen schuift eenderde door naar de IC: ruim dertigduizend (dat wordt passen en meten op vijfentwintighonderd IC bedden), waarvan een derde overlijdt: tienduizend. Inmiddels staat de teller op tienduizend, mét (ondanks) alle genomen maatregelen terwijl hooguit eentiende van de bevolking besmet is (geweest)

Cijfers en feiten - Abortus Fio

Dertigduizend bomen erbij (waaronder op de Grote Markt) Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente . 3. Extra . Ingewijden: lockdown met drie weken verlengd . 4. Extra Dat blijkt uit cijfers van Vektis. In 2019 had 3,5 procent van de cliënten niet-gecontracteerde wijkverpleging. Dat zijn zo'n negentienduizend cliënten. Een jaar eerder was dat 5,6 procent. Dat gaat om dertigduizend cliënten. In euro's is 5,7 procent van de wijkverpleging niet-gecontracteerd, 165 miljoen euro Elk jaar vergeten tienduizenden studenten hun ov-kaart tijdig stop te zetten, wanneer ze er geen recht meer op hebben. Gemiddeld zijn ze drie maanden te laat. Ze betalen samen miljoenen euro's boete. Dit jaar hebben al bijna zestigduizend studenten een boete gekregen. Per halve maand betalen ze 97 euro. Het totale bedrag aan boetes is [ Zij wezen, overigens zonder cijfers te noemen, op allerlei verschijnselen waaraan door hen ondervraagde piloten en cabinepersoneel zouden lijden, van desoriëntatie en evenwichtsstoornissen tot chronische vermoeidheid en 'acquired multiple chemical sensitivity'. Bevestiging van hun vermoedens bleek lastiger te verkrijgen. Onwe Nieuws - 9 maart 2019 - 10:01 Hot: De hevige strijd in online food. De markt voor maaltijdbezorgingen groeit als kool. Nederlanders lieten in 2018 voor 3,2 miljard euro aan eten thuisbezorgen.

Minder niet-gecontracteerde wijkverpleging | PlusOnline

Ruim dertigduizend mensen meer in bijstand Nederlands

Zo, nu weet je waar je je studieschuld kunt zien. De volgende stap is 'm aanpakken. En dat is belangrijk, want je studieschuld is een noodgeval. Los 'm af, zo snel je kunt. Met het tien-stappen-plan lukt het mij om dertigduizend euro af te betalen in twee jaar tijd. Let's dive right in In 2010 kwamen er 32 duizend jongeren, minder bezoekers dan in 2008 maar meer dan in 2009 toen er ruim dertigduizend waren. In 2011 waren er ruim 28.500 jongeren aanwezig. In 2012 zakte het aantal bezoekers nog verder naar zo'n 26.000 jongeren. In 2015 liep het aantal terug naar 25.000 en in 2016 naar bijna 23.000 Na ruim achttien jaar van externe fulfilmentcentra gebruik te hebben gemaakt, is bol.com voortaan baas in eigen huis. De grootste webwinkel van ons land is voorzichtig begonnen met het bezorgen van pakketjes via zijn eigen fulfilmentcenter in Waalwijk. Richting de drukste periode van het jaar wordt 'de kraan langzaam opengedraaid' Natuurlijk gaat er niets boven Westland, maar ook buiten de gemeentegrenzen kan het goed toeven zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Mooiste Dorpen van Nederland-verkiezing van de ANWB. Dertigduizend Nederlanders brachten hun stem uit op hun favoriete dorp en daar rolde een top 50 uit. En er staan twee dorpen in de buurt van Westland [ Cijfers Eind 2017 kwam EIB met cijfers in haar publicatie: 'Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022', die aangaven dat de vraag naar arbeid in de bouw in deze periode sterk zou stijgen en dat de werkgelegenheid met zo'n dertigduizend manjaren zou toenemen

CBS: ruim 17,4 miljoen mensen in Nederland Nederlands

Bijna dertigduizend mensen klopten in 2016 bij de verzekeraars aan met een verzoek tot wachtlijstbemiddeling. Bij VGZ en Menzis werd zeventig procent van die verzoeken gehonoreerd. Ook is er volgens de verzekeraars ruimte om meer verzoeken in behandeling te nemen, aldus BNR De cijfers zullen moeten dalen. Wel is Gommers opgelucht dat het gelukt is de dertigduizend acute zorgmedewerkers te vaccineren. Dat ging uiteindelijk heel snel De groenomrande Z-platen die je in het straatbeeld ziet, zijn handelaarsplaten of proefrittenplaten, die respectievelijk met 'Z' en 'ZZ' beginnen. Jan uit Jette vraagt zich af hoe het komt dat je in Brussel die platen meer ziet rondrijden dan vroeger, en dat terwijl de wetgeving strenger is geworden

Technische toelichting: werkloze beroepsbevolking (CBS) en

de cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn voornamelijk gebaseerd op de enquête beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in nederland wordt gehouden. de uitkomsten uit dit steekproefonderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. de maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking hebben een voorlopig karakter. de cijfers kunnen met het. Wat het aangaan van duurzame relaties betreft, vrees ik dat ik een beetje uit de pas ben gaan lopen. De cijfers: twee jaar geleden werd zo'n veertig procent van alle huwelijken voortijdig ontbonden. Het CBS, dat de scheidingscijfers trouw bijhoudt, constateert een meedogenloze stijging: in 1980. Deel drie uit de serie 'Dertigduizend kinderen in niemandsland', over kinderen van gastarbeiders. In dit deel aandacht voor Turkse en Marokkaanse jongeren, het welzijnswerk voor deze groepen, integratie, vrijetijdsbesteding en criminaliteit. Interviews met Turks correspondent in Nederland Ilhan Karaçay, een illegaal in Nederland verblijvende Marokkaan, eerder werkzaam als jeugdwerker van het. Dinsdag, 8 mei 2007 - Dressuur was met 63.035 wedstrijdruiters in 2006 verreweg de meest beoefende tak van paardensport. Bijna dertigduizend ruiters kwamen aan de start bij springwedstrijden. Op. Limburg is de enige provincie waar het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten de afgelopen dag beduidend meer is gestegen dan de dag ervoor. Deze pro..

Cijfers: één op de drie huishoudens komt moeilijk rond

Zonnepark heeft in Oldambt tijd nodig: gemeente weet nogIn Nederland wordt wél uitgebreid getest | BNR NieuwsradioOmroep Venlo - Plaatsbewijzen voor Blerickse vrijmarktGrootste schaatspiste (Oostende) - De Standaard

Migratie tot 1572. Het gebied dat later Nederland zou worden, is pas door immigratie bevolkt geraakt: de mens is hier immers niet geëvolueerd. De oudste menselijke wezens waarvan sporen gevonden zijn, waren de Neanderthalers.Later trok de moderne mens ofwel Homo sapiens er binnen in de vorm van kleine groepjes jager-verzamelaars.Zo'n zevenduizend jaar geleden arriveerden ten gevolge van de. Onderwijsminister Ronald Plasterk zegde miljoenen toe. Allemaal zonder effect, blijkt nu uit cijfers die het Hoger Onderwijs Persbureau heeft opgediept. Alle inspanningen ten spijt kachelt het studietempo jaar na jaar achteruit. Het hbo heeft steeds meer langstudeerders. Zo'n dertigduizend studenten zijn al langer dan zes jaar bezig Het aantal coronabesmettingen in Italië is in een dag tijd gestegen met 1402 tot 221.216. Maandag werden nog 744 nieuwe besmettingen gemeld, aldus de autoriteiten. De verdubbeling heeft onder. De cijfers voor 2007 zijn waarschijnlijk iets geflatteerd, omdat een deel van de afgesloten leningen nog onder de oude regeling vielen en derhalve niet in het jaarverslag zijn meegeteld. De cijfers over het aantal starters dat een huis kocht volgens het kadaster heb ik uit hun rapport gedestilleerd door de grafiek netjes over te trekken Forum voor Democratie gaat een stap achteruit in de peilingen. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van opiniepeiler Maurice de Hond, die morgen openbaar worden gemaakt In Irak volgt na geweld altijd nieuw geweld: na ieder conflict zijn de zaden voor het volgende alweer geplant. Een einde van die cyclus is niet in zicht, en dat komt vooral door de dreiging van een wraakzuchtig ISIS, legt journaliste Judit Neurink uit in een fragment van haar nieuwe boek

 • Kleur ogen van een valk.
 • Nieuwe bril hoofdpijn.
 • Acteurs jaren 50.
 • Wat is er gebeurd met Azula.
 • Game tester PlayStation.
 • 112 Huizen drimble.
 • Pattex montagelijm Action.
 • Ex situ meaning.
 • Harpij vangt luiaard.
 • Ryan Dunn death.
 • De plek synoniem.
 • Rolls Royce cars.
 • Caroline Konstnar IMDb.
 • Eenvoudige currysoep.
 • Cadeau peter verjaardag.
 • Michelangelo hands drawing.
 • TicketSpy Curaçao.
 • AH Slijterij.
 • Ns hermitage Amsterdam.
 • Kortingscode Kiabi.
 • Abortus discussie.
 • Fietstraining 60.
 • Gmail wachtwoord wijzigen iPhone.
 • Maisto 1:24.
 • Coffee to go Arnhem corona.
 • Nieuwe uitvindingen 2020.
 • Versiering bedrukken.
 • Disney liedjes doop.
 • Funda Vorden Burgemeester galleestraat.
 • Promo code Pokemon GO gratis.
 • Eendeneieren kopen Utrecht.
 • Real escape room Amsterdam.
 • Alfa Romeo Stelvio Lease.
 • Oplader kabel.
 • Door welke fase overgang ontstaan er stapelwolken.
 • Tank voertuig wiki.
 • Anne Faber onherkenbaar.
 • Je ego de baas.
 • ReplaceDirect garantie.
 • Terrassen Diever.
 • ZOO laarzen verkooppunten.