Home

Coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen zijn goede werkvormen om samenwerken te oefenen. Samenwerken is een vaardigheid die kinderen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Door met elkaar samen te werken praten kinderen met elkaar over de leerstof. Ze zijn er actief mee bezig en leren van elkaar Coöperatieve werkvormen zijn de didactische werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Hierbij werken de leerlingen samen in kleine groepen, volgens specifieke stappen. De werkvormen zijn zo opgezet dat elke leerling evenveel inbreng heeft. De leerlingen hebben elkaar ook nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren Met coöperatieve werkvormen leren leerlingen op een gestructureerde manier samen te werken en worden zaken als beurtverdeling, verantwoordelijkheid en interactie op een goede manier geregeld. Een krachtig middel. Coöperatieve werkvormen zijn een middel, geen doel op zich. Expertis legt de nadruk op het doelgericht inzetten van deze werkvormen

Coöperatieve werkvormen, welke zijn er allemaal, en hoe

 1. g Coöperatieve werkvormen zijn een mooie manier om alle kinderen actief bij groepsvor
 2. Op mijn school wordt in iedere groep frequent gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen zorgen voor een hoge betrokkenheid en hoog leerrendement, vanwege de actieve deelname aan de activiteiten. In de bovenbouw zijn deze werkvormen gemakkelijker in te zetten, omdat er bij veel van deze werkvormen moet worden geschreven
 3. Coöperatieve werkvormen zijn de werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Er zijn in totaal zeventien werkvormen. Dit zijn allemaal werkvormen met actieve deelname
 4. Coöperatieve werkvormen. Werkvorm hele klas. Werkvormen groepje. Werkvormen 2 personen. Bewaren Bewaren. coöperatieve werkvormen groepsbinding. Vorig artikel Draak Dries. Volgend artikel Thema AU! Maike Douglas-Westland. Maike is 35 jaar, moeder van twee kinderen en eigenaar van deze site

Bericht lezen Coöperatieve werkvormen Dobbelspel kern 1 t/m 6 juf Krista heeft voor kern 1 t/m 6 een aantal... Bericht lezen Coöperatieve werkvormen Ik heb wie heeft ; klokkijken groep 4 Juf Ria werkt in het speciaal onderwijs. Zij heeft voor... Bericht lezen Coöperatieve werkvormen Zoe 27-sep-2019 - Bekijk het bord 'Coöperatieve werkvormen' van Juf Marleen, dat wordt gevolgd door 709 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over coöperatief leren, leerstrategieën, sociale vaardigheden Daarom bedacht dr. Spencer Kagan een aantal coöperatieve werkvormen, waarin de basisprincipes van goed coöperatief leren ingebouwd zijn: elke leerling doet mee en ieder groepslid is aan te spreken op het eindresultaat. In dit boek vind je 59 van deze coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen - actieve werkvormen

De kinderen werken samen aan een opdracht en helpen elkaar om deze opdracht goed uit te voeren. De kinderen leren op deze manier niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Er zijn 17 coöperatieve werkvormen. Een aantal hiervan is voor de kl geschikt. Deze werkvormen worden hier beschreven. Mix & koppel. De kinderen krijgen een kaartje Coöperatief leren wil zeggen dat leerlingen actief en betrokken samenwerken en dat de bijdrage van elke leerling ertoe doet. Dit kun je bereiken door gestructureerde samenwerkingsvormen. Bij deze co ö peratieve werkvormen volgen de leerlingen specifieke stappen, gericht op interactie met elkaar en/of de lesstof De specifieke werkvormen die bij Coöperatief Leren worden toegepast noemt men Coöperatieve Structuren. Elke structuur is ontworpen op basis van vier principes: Gelijkwaardige deelname Voor leerlingen is duidelijk wanneer en op welke manier ze iets moeten doen. Individuele aansprakelijkheid Alle leerlingen doen mee

'Coöperatieve leerstrategieën' is een wetenschappelijk bewezen methode van de Amerikaanse breinpsycholoog Spencer Kagan om alle leerlingen actief te krijgen in de les. Hij bestudeerde gedurende 40 jaar hoe het brein werkt en hoe je leerrendement bereikt Bron:&Kagan,&S.&(dr.)&Coöperatieve&Leer&strategieën.&Research,&principes&en&de&praktische&uitwerking&(Bazalt,&2010)&!!! Coöperatieve!werkvormen!voor!spellingonderwijs Coöperatieve werkvormen op afstand Download hier het werkboekje met vier coöperatieve werkvormen om tijdens je online les met de klas toch te werken aan de samenwerking, want ook in deze tijden is het stimuleren van samenwerking belangrijk. In de klas zijn we dagelijks druk bezig met samenwerken. Iedereen vindt het een belangrijke vaardigheid die leerlingen [ COÖPERATIEVE WERKVORMEN EN LESIDEEËN BEURTGOOI 1. De kinderen maken één of meerdere kringen. 2. De leerkracht geeft een opdracht waarop meerdere korte antwoorden mogelijk zijn. 3. Het kind met het pittenzakje geeft het eerste antwoord en gooit het pittenzakje naar een ander kind (er kan ook met een bal gegooid/gerold worden) 4

Het didactische werkvormen boek

Downloads voor coöperatieve werkvormen. Klik op de link om naar het specifieke onderdeel van coöperatieve werkvormen te gaan Een coöperatieve structuur is een didactische 'werkvorm' die aan de specifieke eisen van coöperatief leren voldoet. Ze kunnen in vrijwel elk leerjaar en voor elke leerinhoud toegepast worden. Bij elke structuur hoort een informatiefiche, en een stappenplan dat je kan uithangen in de klas en één of meerdere filmpjes De coöperatieve werkvorm placemat gebruik je in groepjes. Je maakt in de groep groepjes van vier leerlingen, waarbij de vier leerlingen rond een groot papieren vel, A3 formaat of groter, zitten. Elke leerling heeft zijn eigen vak om hun antwoorden op in te vullen. Vervolgens stel je als leerkracht een vraag aan de leerlingen Bij coöperatieve werkvormen werken de kinderen samen en komen zo tot leren. Met teambouwers leren de tafelgroepen of werkgroepen elkaar goed kennen, vergroten ze de wil tot samenwerken, leren ze elkaar te accepteren en voelen ze zich veiliger in de groep

COÖPERATIEVE WERKVORMEN TIJDENS SPELLINGLESSEN WWW.ONDERWIJSMAAKJESAMEN.NL Mix en ruil/mix en koppel Denker - Schrijver Laat zien Schud en pak Coöperatieve werkvormen tijdens spellinglessen Denker - schrijver - Bij een opdracht in het werkboek/ op digibord werken de kinderen in tweetalle Deze eenvoudige coöperatieve werkvorm kan voor elk vak in vrijwel elke les toegepast worden en vormt een krachtig middel om alle leerlingen aan het denken te zetten. Deze werkvorm kent de volgende stappen: de leraar stelt één of meerdere vragen aan de gehele groep

Coöperatief leren; werkvormen om te gebruiken Ik ben me in het coöperatief leren gaan verdiepen en het lijkt mij erg leuk om deze ook tijdens de lessen toe te passen. Ik heb er zoveel over gelezen, dat ik het overzicht een beetje kwijt ben geraakt Coöperatieve werkvormen kun je bij alle vakken toepassen. Neem een kijkje in de taal- en rekenles en bij bewegingsonderwijs. Coöperatief leren kan een waardevolle aanvulling zijn op de verschillende didactische werkvormen die je als leraar kunt gebruiken, zoals klassikale activiteiten of individueel werken Coöperatieve werkvormen Bij coöperatief leren zijn er 17 werkvormen die de leerkracht kan inzetten. In dit artikel worden 17 coöperatieve werkvormen behandeld. Het zijn werkvormen met actieve deelname

Coöperatieve werkvormen in de klas - Expertis

Waarom coöperatieve werkvormen. Eerst wil ik toelichten waarom ik gebruik maak van coöperatieve werkvormen. Ik geloof erin dat studenten veel leren in interactie met elkaar. Studenten leren van elkaars kennis en ze worden uitgedaagd om hun eigen kwaliteiten in te zetten Zet coöperatieve werkvormen in. Een goed alternatief is het inzetten van coöperatieve werkvormen. Als kinderen samen kunnen leren, zullen zij er meer plezier aan beleven en zal het leerrendement omhoog gaan (denk aan de Piramide van Bales). Hieronder wat uitgewerkte voorbeelden Coöperatieve werkvormen en extra doelen. Het idee zou kunnen bestaan dat coöperatieve werkvormen alleen als doel (kunnen) hebben om het samenwerken te verhogen. Natuurlijk is dit wel het hoofddoel van deze werkvormen, maar er zijn meerdere doelen te behalen door het gebruik van de werkvormen Activerende of coöperatieve werkvormen zijn werkvormen die je inzet om jouw onderwijs effectiever te maken op de volgende drie vlakken: 1. Je leerlingen zijn meer gemotiveerd om mee te doen. 2. De leerlingen onthouden de lesstof beter. 3. Je hebt zelf meer plezier in het lesgeve Coöperatieve werkvormen. Klik op de knop en je krijgt heel wat voorbeelden van hoe je coöperatief kan werken. Coöperatieve werkvormen. Bron: cursus Didactische thema's 3 DE LATTER E. e.a 'Didactische thema's 3', Gent, Arteveldehogeschool, 2011-2013, 104 pagina's

Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen per 2 of in groepjes werken/ oefenen . De kinderen oefenen samen de leerstof, ze geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan coöperatieve werkvormen stimuleren samenwerking. Ook bieden deze ruimte voor beweging en interactie. Dit zijn behoeften van leerlingen, waar de dag van vandaag soms nog te weinig rekening wordt mee gehouden. Voorbeelden van coöperatieve werkvormen zijn: brainstorm, binnen/buitenkring, denken-delen-uitwisselen, Wat ik juist in dit werk wil. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Coöperatieve werkvormen voor groepsvorming - de Rolf groe

Inspiratieblog: coöperatieve werkvormen met kl

Onderwijs en zo voort

Coöperatieve werkvormen en de Tafelmethode met Stoplichtkaartjes Wij kennen de kracht van coöperatieve werkvormen. Esther Monfils, auteur van onze Kagan Coöperatief leren voor jonkies Carola Riemens mocht de Leerkrachten van groep1-2 en 3 het certificaat overhandigen NIEUW! Coöperatieve Werkvormen. Coöperatief leren Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaa Coöperatieve werkvormen: het effect van coöperatieve werkvormen op samenwerkingsvaardigheden van leerlingen in de middenbouw van het daltononderwijs Rhede van der Kloot, B.M. van; Lauwrier, I. (2015) Faculty of Social and Behavioural Sciences These

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil je als leerkracht de groep beter leren kennen en daarnaast bouwen aan een veilig klimaat. Op deze pagina vind je leuke (coöperatieve) werkvormen voor de onder-, midden- en bovenbouw Bij Coöperatief vergaderen voelen deelnemers zich allemaal - en dus niet alleen de voorzitter - verantwoordelijk voor een efficiënt en productief verloop van de vergadering. Je ervaart daarbij hoe je door het inzetten van coöperatieve werkvormen bereikt dat alle deelnemers betrokken zijn. De essenties Leer in één dag hoe je vergaderingen effectief kunt invullen. Breng betere. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en minder sterke leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij leerlingen in heterogene tweetallen of groepjes werken Ik ben gek op het gebruiken van coöperatieve werkvormen. Ik merkte echter dat mijn leerlingen daar nog helemaal niet mee bekend zijn. Daarom maak ik rustig kennis met de werkvormen met de kinderen. We kijken samen welke past bij deze groep, want niet elke groep is hetzelfde! Zoek de valse Op de pagina van juffrou Coöperatieve werkvormen Het effect van coöperatieve werkvormen op samenwerkingsvaardigheden van leerlingen in de middenbouw van het daltononderwijs Definitieve versie Datum: 16-05-2014 Begeleider: Marloes Hendrickx Studenten: Babette van Rhede van der Kloot (3606937) & Inge Lauwrier (3240762) Groepsnummer: 1

1) Bereid tot samenwerken (2) coöperatief bijv.naamw.Uitspraak: [koopəraˈtif] als je graag wilt samenwerken of meewerken Voorbeeld.. Coöperatieve werkvormen. Powerpoint verschillende werkvormen: File Size: 214 kb: File Type: pptx: Bestand downloaden. Werkvormen spellingonderwijs: File Size: 121 kb: Kaarten van verschillende werkvormen (Juf Linda) File Size: 304 kb: File Type: pdf: Bestand downloaden. Coöperatief materiaal. Alfabet brainstorm (leeg) File Size: 32 kb

Coöperatieve werkvormen, voor elke groep en ieder vak. Dr. Spencer Kagan. Nederlandse bewerking door Tamara Kamman, Sandra Lousberg en Carola Riemens. Bazalt Educatieve uitgaven. Klik op de boeken om deze te bestellen bij Bazalt Educatieve Uitgaven. Beide boeken beveel ik van harte aan Coöperatieve werkvormen in Coronatijd [2] door Eefje Zumbrink | 17 juni 2020 | Blog | 0 Reacties. Veel instructeurs worstelen met de restricties die ons opgelegd worden door alle maatregelen tegen Corona. Want, hoe houd je je lessen leuk en uitdagend als je op 1,5 meter afstand van elkaar moet blijven

40+ ideeën over Cooperatieve werkvormen coöperatief

Wanneer coöperatieve werkvormen worden ingezet tijdens de instructie, ontstaat er meer interactie tussen leerlingen. Er wordt een beroep gedaan op hun actieve leerhouding. De les wordt afwisselender en de leerlingen zijn in hoge mate betrokken. De vraag is echter hoe er gedifferentieerd kan worden met coöperatieve werkvormen in een. Hier vind je coöperatieve werkvormen die je kunt gebruiken bij het domein Getallen. In de werkvormen is het mogelijk om te differentiëren: * = makkelijker ** = basis *** = moeilijker. Klik op het onderwerp van de werkvorm om het bestand te downloaden! Structuur van getallen. Voorbereiding: 10 minuten De coöperatieve werkvormen worden niet beschreven. Deze kan de leerkracht in het derde hoofdstuk van de publicatie 'Coöperatief leren in het basisonderwijs' nalezen. INLEIDING 7 1 Als we spreken over leerlingen met autisme bedoelen we leerlingen met autisme en leerlingen met aan autisme verwante leerstoornissen

Onderdelen die centraal staan tijdens coöperatieve werkvormen zijn: structuur, samenwerken, klassenmanagement, routines en sociale vaardigheden. Het resultaat Na een oriëntatiebijeenkomst in HAVO 3 werd ook de interesse gewekt bij de teamleider van HAVO 1 en 2 en gingen zowel HAVO 1,2 als 3 actief aan de slag met het invoeringstraject coöperatief leren Het onderzoek is gericht op de inzet van coöperatieve werkvormen bij het vak rekenen en de invloed hiervan op het klassenklimaat en mijn leerkrachtgedrag. Om te meten of er verandering heeft plaatsgevonden op het gebied van het klassenklimaat is er gebruik gemaakt van de klimaatschaal (Donkers, 2008), Onder meer de volgende onderdelen/thema's komen (door middel van coöperatieve werkvormen) tijdens de bijeenkomsten aan bod: 1. Meerwaarde en mogelijkheden coöperatief leren. 2. Taken en rollen binnen verschillende werkvormen. 3. Samenwerkingsvaardigheden van kinderen. 4. Uitwisselen van ervaringen. 5. Kinderen met speciale leerbehoeften. 6

Kaarten met beschrijving coöperatieve werkvormen • Juf Maik

Coöperatieve werkvormen - jufbijtje

Coöperatieve werkvormen Basisonderwijs has 6,145 members. Hallo allemaal, In deze groep mogen we coöperatieve werkvormen met elkaar delen. Heb je een idee, leuke ervaring met een foto of filmpje dan.. Dit zijn werkvormen die je kunt inzetten om de betrokkenheid van de leerlingen bij de leerstof te vergroten. Er is tevens sprake van een enorme winst in de effectieve leertijd van de kinderen. Voor de leerkracht is het belangrijk om te bepalen wat het doel is van de les en welke coöperatieve werkvorm daar het beste bij past Coöperatief leren is een concept van Paulo Freire en Augusto Boal. Je maakt in de training kennis met een reeks innoverende, coöperatieve werkvormen (Boal spreekt van 'gamesercises'), deels ontwikkeld door onze trainer, deels wereldwijd geplukt uit een breed scala van vakgebieden Coöperatieve werkvormen zijn werkvormen die zorgen voor een beter klassenklimaat, een hoger leerrendement en meer zelfvertrouwen bij leerlinge STAD en TGT vallen onder coöperatief leren, een specifieke vorm van samenwerkend leren (Schellens, 2019). Op deze pagina kan je meer lezen over coöperatief leren. Maar wat is STAD precies? Waarvoor staat TGT? Klik hiervoor in het menubalk op het pijltje naast 'Coöperatieve werkvormen'

54 ideeën over Coöperatieve werkvormen coöperatief leren

Coöperatieve werkvormen in Coronatijd door Eefje Zumbrink | 11 juni 2020 | Blog | 0 Reacties Nu de lessen weer langzaamaan gaan beginnen kost het veel instructeurs hoofdbrekens om leuke, uitdagende lessen te maken binnen de 1,5 meter richtlijnen Elke coöperatieve werkvorm past bij een bepaald leerdoel. Hoe meer werkvormen er zijn, hoe meer lesdoelen er kunnen worden behaald. In totaal zijn er meer dan 200 coöperatieve werkvormen, waarbij elke werkvorm een eigen functie heeft. De werkvormen van Kagan (2010) hebben een inhoudelijke functie of gaan over de inhoud van het onderwijs Coöperatieve verenigingen komen relatief weinig voor in Nederland. Wel neemt het aantal de laatste jaren toe. Heeft u nog vragen? Neem contact op met KVK. Service en contact KVK. Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl. Deze informatie is geplaatst door. Feedback openen 2. Deze werkvormen worden ook gebruikt in de groepen, naar keuze van de leerkracht. 3. Alle teamleden kennen doel en achtergrond van de coöperatieve werkvormen. 4. Alle teamleden werken bewust en gericht aan hun kennis van de coöperatieve werkvormen. 5. Er is een checklist 'Coöperatieve werkvormen' die gebruikt wordt bij besprekingen. 6

bol.com Coöperatieve werkvormen 9789461182821 ..

De Amerikaan Kagan beschrijft vier basisprincipes waaraan het coöperatief leren moet voldoen: 1. Gelijke deelname 2. Individuele aansprakelijkheid 3. Positieve wederzijdse afhankelijkheid 4. Simultane actie Volgens Kagan zijn er wel meer dan 200 verschillende coöperatieve werkvormen Kenmerken coöperatief leren Coöperatief leren is een werkwijze om de interactie en samenwerking tussen kinderen optimaal te laten verlopen. Bij coöperatief leren staan er 5 kenmerken centraal: positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe simultane interactie, samenwerkingsvaardigheden en evaluatie van het groepsproces

Zoek iemand die in de zomervakantie

cooperatief leren cooperatieve werkvormen actieve

 1. uten om over het antwoord na te denken. Daarna overleggen ze in met twee. Tenslotte worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld
 2. Mijn doel is om coöperatieve werkvormen te introduceren en toe te kunnen passen bij bepaalde lessen in deze groep. 2.1 Introductie coöperatief leren . Ik ben begonnen met het samenwerken in duo's. Aan de hand van het directe instructiemodel heb ik een les gegeven, waarbij de zelfstandige verwerking werd vervangen door het werken in duo's
 3. 9-jun-2020 - Bekijk het bord Coöperatieve werkvormen van Sylvia Van kol op Pinterest. Bekijk meer ideeën over coöperatief leren, onderwijs, onderwijsactiviteiten
 4. 19-mei-2017 - Bij coöperatief leren zijn er 17 werkvormen die de leerkracht kan inzetten. In dit artikel worden 17 coöperatieve werkvormen behandeld. Het zijn werkvormen met actieve deelname
 5. Het boek 'Coöperatieve werkvormen - voor elke groep en ieder vak' van Spencer Kagan is ook een aanrader. Classdojo - Posters coöperatief werken. Klasmanagement. coöperatief leren, coöperatief werken, posters, samenwerken. Berichtnavigatie. Vorig bericht Boekenbingo 2016 - update 12
 6. uten om over het antwoord na te denken
 7. Samenvatting Als je coöperatieve werkvormen gebruikt, zijn alle deelnemers in je groep betrokken bezig. Er is niet slechts één leerling die antwoord geeft, maar iedereen denkt na over een antwoord en bespreekt dat met zijn teamgenoten (vaak in twee- of viertallen)

5 minuten Coöperatief - Activiteiten voor samen leren of

Activerende werkvormen zijn werkvormen in trainingen waarin de deelnemers actief kennis en vaardigheden verwerven en verwerken. Een training met activerende werkvormen heeft doorgaans een veel hoger leerrendement, en wordt als leuker ervaren, dan trainingen waarin alleen een presentatie wordt gegeven Coöperatief leren is op een gestructureerde manier samenwerken. Dit gebeurt in kleine samengestelde groepen. De leerlingen leren niet hierbij niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig. Ze praten er over en ze denken er over na

Hoofdletters – jufbijtje

Coöperatief leren: leren van en met elkaar - Leraar2

 1. Rollen coöperatief leren - Danbo. Geplaatst op 19 oktober 2013 25 september 2020 door Inger. In verband met het niet goed kunnen uitzoeken van de rechten op de afbeeldingen met Danbo heb ik besloten deze kaarten te verwijderen. Excuses voor de overlast,.
 2. g waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren
 3. werkvorm tot werkvorm, aangezien er ook enkele werkvormen zijn die louter talige en/of sociale In CLIM (Coöperatief Leren in Multiculturele groepen) krijgt elke jongere beurtelings een rol. De rollen liggen vast en hebben een inhoud en een betekenis. (Naar: F. Paelman, CLIM-Wijzer,.
 4. Werkvormen coöperatief leren. Er zijn veel verschillende werkvormen om coöperatief leren toe te passen in de klas. We noemen er twee: Denken-delen-uitwisselen 1. De leerkracht stelt een vraag aan de klas. De leerlingen krijgen de tijd om in stilte over het antwoord na te denken (denken)
 5. De werkvorm 'Zoek iemand die' is erg geschikt voor de leerlingen om elkaar beter te leren kennen. Ook als startactiviteit is deze werkvorm prima te gebruiken. De bedoeling is dat de kinderen met een bepaald doel door een ruimte lopen. Ze gaan op zoek naar iemand die het antwoord weet op één van de opdrachten op het werkblad dat ze hebben.

Iedereen bij de les met coöperatieve leerstrategieën - Klass

 1. Er bestaan nogal wat werkvormen die erop gericht zijn de creativiteit in een team te verhogen. Door deze technieken toe te passen vergroot je de kans dat je als team een goede oplossing vindt voor een probleem of vraagstuk
 2. Coöperatieve werkvormen zijn de werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Er zijn in totaal zeventien werkvormen. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken. Vaardigheden die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen
 3. Coöperatieve werkvormen. Mix en ruil - Rijtjesboek Lijn 3 Deze werkvorm kost weinig voorbereidingstijd en het heeft zo veel voordelen. Het coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en ieder kind is actief aan het oefenen. De kinderen leren veel van en met elkaar
 4. 72 leermiddelen gevonden over coöperatieve werkvorm, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 5. Interactieve werkvormen per toepassing. In dit onderdeel van het Bronnenboek BSO/TSO, Gelijke onderwijskansen in de praktijk vindt u korte scenario's van interactieve werkvormen met voorbeelden van toepassingen in de lespraktijk. Hieronder staan deze fiches gegroepeerd per toepassing: Voorkennis activeren/nieuwsgierig maken. bekend-benieuwd.

Het boek Coöperatieve werkvormen, geschreven door Spencer Kagan, Kagan Publishing, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.9 Coöperatieve werkvormen zijn de werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Er zijn in totaal zeventien werkvormen. Dit zijn allemaal werkvormen met actieve deelname. poster coöperatieve werkvormen. Van verschillende coöperatieve werkvormen heb ik posters gemaakt die voor de kinderen als geheugensteuntje kunnen dienen

werk-bordkaartjes versie 1 KIMb -page-001 - jufbijtjeDe kleine zeemeermin Archieven - jufbijtjeBlikgooien - Koningsspelen - jufbijtjeMaak je eigen kersstal - jufbijtjeLezen Archieven - jufbijtjeZoek iemand die
 • Sami taal.
 • Asbestclausule.
 • Bodybuilding dieet.
 • Flexibele afvoerbuis 110.
 • Sonic karakters.
 • Academicsoftware luca arts be.
 • Ceratophyllum demersum Aquarium.
 • Hema Den Haag centraal.
 • Pezen elleboog.
 • Dekbed 1 persoons.
 • Ketting met nep diamanten.
 • Onderwijsprogramma TU Delft.
 • Uitburo Groningen.
 • La Roque Gageac wikipedia.
 • Baby veel kwijlen en koorts.
 • Historische wisselkoersen.
 • Parafenyleendiamine.
 • Verstekzaag Lidl.
 • Spelgedrag peuter.
 • Larp Nederland 2020.
 • Pampers Maandbox maat 2.
 • Witte Spiegel Maya.
 • Zeespiegel stijging.
 • STIP IT actie.
 • Apple event 15 september.
 • Tai Chi voor Beginners nederlands.
 • Boord aanzetten lockmachine.
 • Jochem Myjer Adem in, Adem uit recensie.
 • Kaarttruc met 21 kaarten.
 • FBTO inloggen.
 • Le Mans winners.
 • Echo beenvaten.
 • Grol 6.
 • Wanneer is moderne dans ontstaan.
 • Evo F2 pacogames.
 • Franse veldwesp agressief.
 • Oordopjes Samsung.
 • Cyanide and Happiness card game.
 • Duitse liedjes 2019.
 • Kokeshi doll.
 • Yale usa.