Home

Collumfractuur complicaties

Gebroken heup - Medicinf

 1. Complicaties. Bij elke operatie heeft de patiënt kans op algemene complicaties, zoals een nabloeding, trombose of een infectie van de longen of de blaas. Bij een gebroken heup kan de patiënt een wondinfectie krijgen
 2. Complicaties. Typische met immobilisering gepaard gaande complicaties: decubitus, UWI en embolieën. Uitbreken van het osteosynthesemateriaal. Doorbreken van de schroef in het gewricht. Pseudo-arthrose en/of femurkopnecrose. Persistentie van pijn, vaak musculogeen. Knieklachten ten gevolge van het opspannen op de tractietafel (iatrogeen dus)
 3. Overige complicaties. Ondanks het grote belang van complicaties bij oudere patiënten werden complicaties die niet aan de fractuur gerelateerd waren, zoals een pneumonie, in slechts 5 van de 17 studies beschreven.18,20,21,23,24 De sterftecijfers liepen uiteen van 2-19% en in een groot deel van de studies werd het moment van overlijden niet vermeld
 4. Desondanks blijft de ook mortaliteit van een operatief behandelde collumfractuur 25-30% in het eerste jaar. En deze is gerelateerd aan complicaties. Maar.... de a priori kans daarop weet je niet. Belangrijk is het om de zorg pro-actief in te richten om complicaties, zoals luxaties en delier, te voorkomen
 5. Complicaties. Elke operatie kent algemen complicaties zoals een nableding of een wondinfectie. Met name wondinfectie in de diepere wondlagen is een ernstige complicatie zodra deze overslaat op de breukvlakken

De meeste collumfracturen zijn het gevolg van een gering trauma op bot dat door botonkalking is verzwakt. Oudere mensen hebben dus een grotere kans op een collumfractuur. Bovendien zullen vrouwen, ten op zicht van mannen, vaker met een dergelijke breuk te maken krijgen. Een collumfractuur in een gezond bot is vaak het gevolg van een (auto)ongeval Van de bijna 18.000 patiënten per jaar (bron RIVM) krijgt 43% procent complicaties, zoals: decubitus, delier, longontsteking, wondinfecties en één op de drie overlijdt in het eerste jaar na opname Complicaties van een heupfractuur de volgende complicaties kunnen optreden nadat je een gebroken heup hebt opgelopen: Delirium komt vaak voor bij een ziekenhuisopname voor een heupfractuur. Aspiratiepneumonie (een longontsteking waarbij je vreemde stoffen zoals speeksel, braaksel, vloeistoffen en voedsel inademt) komt vaak voor. Urineweginfectie Andere complicaties zijn bijvoorbeeld een urineweginfectie, een longontsteking of een infectie van de wond. Eenmaal in zo'n neerwaartse spiraal, komt een deel van de patiënten daar niet meer uit. Het klinkt cru, maar het ergste wat iemand met een zwakke gezondheid kan overkomen, is in het ziekenhuis belanden

Pijn en zwelling aan het been van het been of bekkengebied is vaak het resultaat van deze complicatie. Een patiënt krijgt bijgevolg een aantal bloedverdunnende injecties om deze complicatie te helpen voorkomen Chirurgische complicaties Ongeveer 2% van de patiënten loopt een diepe of een oppervlakkige wondinfectie op. Beide zijn een ernstig probleem, een oppervlakkige infectie kan zich uitbreiden tot een diepe infectie, waardoor een infectie van het bot de botgenezing belemmert of de prothese besmet Mogelijke complicaties • Alle operaties brengen risico's en ongemakken met zich mee zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie. • Een wondinfectie is een vervelende complicatie. Het kan weefselbeschadiging geven, waarvoor weer een operatie nodig is Complicaties na de operatie Na elke operatie bestaat er een kans op een complicatie. Bij een gebroken heup of bovenbeen kunnen dit zijn: Nabloeding in het operatiegebied

Heupfractuur - Wikipedia

Collum femoris fractuur (collumfractuur

Bij een gebroken heup heeft u pijn aan uw heup en kunt u niet meer lopen. U zult zo snel mogelijk geopereerd worden. Voor de operatie mag u niet eten en drinken. Als verdoving krijgt u een ruggenprik of volledige verdoving (narcose) Collumfractuur: deze ligt in het bovenste gedeelte (hals) van het dijbeen ongeveer 2,5 - 5 cm van de heupkop af. 2. complicaties met zich meebrengt. Daarom wordt er naar gestreefd om u de eerste dag na de operatie al uit bed te laten komen. Als eerste gaat u vanuit bed in d

Er zijn diversie complicaties die kunnen optreden bij een heupoperatie. Infectie. Om dit te voorkomen krijgt u onder andere preventief antibiotica tijdens de operatie. Nabloeding. Luxatie van de heup. Dit geldt alleen bij een totale heupprothese of een kop/halsprothese. Dit wil zeggen dat de heupkop uit de kom kan schieten Complicaties: Na de operatie kunnen er problemen ontstaan van pijn, bloeduitstortingen en wondontstekingen. Ook kan de patiënt problemen krijgen van het nog niet goed mobiel zijn (bijv longontsteking) of van andere gezondheidskwalen (bijvoorbeeld hartproblemen of ontstaan van verwardheid) De operatie aan een heupfractuur vindt doorgaans binnen 24 uur plaats, tenzij er meer onderzoeken en overleg met andere artsen nodig zijn Na de operatie wordt er zo snel mogelijk gerevalideerd. Te lange bedrust kan negatieve invloed hebben op de gezondheidstoestand van de patiënt. Denk aan complicaties met de longen, spierkrachtverlies en vermindering van het uithoudingsvermogen

De mediale collumfractuur Nederlands Tijdschrift voor

 1. Een collumfractuur is een breuk in de dijbeenhals vlakbij het heupgewricht. Complicaties Ondanks alle zorg die aan de operatie wordt besteed, kunnen er soms complicaties optreden: • De kop van de kunstheup kan uit de komt schieten. De kans hierop is de eerste drie maanden na de operatie het grootst. U dient zich daaro
 2. Een collesfractuur is een breuk van het spaakbeen.De breuk is vernoemd naar Abraham Colles (1773-1843), een Ierse arts die de breuk voor het eerst beschreef in 1814, nog voor het gebruik van röntgenstraling.. De term collesfractuur wordt gebruikt voor een extra-articulaire (dat wil zeggen, binnen twee centimeter van maar buiten het polsgewricht gelegen) breuk in het distale eind van het.
 3. Bijwerkingen & complicaties. Tijdens de behandeling. Een sterker immuunsysteem is niet zonder risico. Soms valt het immuunsysteem niet alleen de kanker aan maar ook organen in uw eigen lichaam. Dit kan een ontsteking veroorzaken. We noemen dit auto-immuun bijwerkingen

Complicaties, problemen en gevolgen. Tijdens een insult kunnen mensen zich ernstig verwonden, daarnaast zijn er ook complicaties die direct met de ziekte verbonden zijn. Zwangerschap: Epilepsieaanvallen kunnen zeer gevaarlijk zijn voor zowel de moeder als baby Complicaties. Bij iedere operatie bestaat er een kans op complicaties. De complicaties bij patiënten met een heupfractuur zijn hoger dan gemiddeld. Dit komt doordat het veelal gaat om oudere patiënten met een medische voorgeschiedenis en met verminderde algehele lichamelijke en geestelijke conditie Complicaties . Ondanks alle zorg kunnen er soms toch nog complicaties optreden. Wanneer iemand van 70 jaar of ouder een heup breekt, is er soms een vergrote kans op bijkomende problemen (complicaties) tijdens de ziekenhuisopname. Voorbeelden van complicaties zijn een grotere kans op vallen, infecties, ondervoeding of acute verwardheid (delier)

Voor de adviezen betreffende de optimale techniek voor het plaatsen van endoprothesen bij een collumfractuur gelden primair de regels zoals die ook gebruikelijk zijn voor de plaatsing van electief te plaatsen implantaten. Figuur 6 Vergelijking Cement vs. geen cement: uitkomstmaat Implantaat gerelateerde complicaties Complicatie Een complicatie is een probleem dat soms ontstaat bij een bepaalde handeling of op een bepaald moment. Het wordt in verschillende vakgebieden gebruikt: In de horloge-industrie is een complicatie een speciale functie op een horloge (bijvoorbeeld: datumaanduiding, maanstand, chronograaf, etc)..

Oudere breekt heup: opereren of niet? medischcontac

Een beruchte complicatie van een collumfractuur is avasculaire necrose (AVN) van de femurkop. Door traumatische schade aan de voedende arterien zal er osteonecrose ontstaan. De niet-traumatische vorm van AVN kan vele oorzaken hebben; o.a. hematologische aandoeningen (zoals thalassemie en sikkelcelziekte), chronisch corticosteroiden gebruik en chronisch nierfalen Collumfractuur Petrochantairefractuur Subtrochantairefractuur Collumfractuur (dijbeenhalsbreuk): deze ligt in het Algemene complicaties Bijvoorbeeld een blaasontsteking, een longontsteking of overvulling, zeker wanneer er voor de operatie al hart- of longproblemen aanwezig waren Complicaties Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn: een nabloeding in de schouder; een stijve schouder, een frozen shoulder; luxatie: de kop van de kunstschouder schiet dan uit de kom. Dit is gelukkig erg zeldzaam. Dit gaat gepaard met pijn

collumfractuur genoemd. Deze ligt binnen het heupkapsel. Hierdoor kan de bloedvoorziening naar de afgebroken heupkop in gevaar komen en afsterven. Figuur 3 Breuken door de verdikkingen complicaties optreden. een wondinfectie trombose een nabloeding, dit gebeurt zelde kans op complicaties als u zo snel mogelijk weer uit het bed kunt. Daarom wordt bijna altijd gekozen voor een operatie om de botten aan elkaar te zetten, of een kunstheup (prothese) te plaatsen. Zelfs als uw conditie niet goed is. 5 Behandeling van een gebroken heup De operati

Algemene kans op complicaties: 92% van de ouderen, zowel met als zonder dementie, krijgt na gebroken heup last van complicaties. Een kwart van de complicaties is ernstig. De complicaties die het meest voorkomen zijn bloedarmoede (48%), bloeduitstortingen en prothese uit de kom (22%), doorligwonden, hart- en vaatproblemen en blaasontstekingen Behandeling. De heup kan op verschillende manieren breken. De operatie en het herstel zijn van het soort breuk en uw leeftijd afhankelijk. Doel is om u zo snel mogelijk weer op de been te helpen en u weer te laten lopen zoals voor de breuk CVA - Mogelijke complicaties. Oedeem (zwelling) Aan de parese-kant van het lichaam. Behandelmethoden: actief bewegen, elastische bandage / steunkous, orthese / spalk, hooghouden van betreffende arm / been, soms worden er plastabletten voorgeschreven U bent opgenomen met een gebroken heup, een collumfractuur. U wordt geopereerd. Van de arts en verpleging hoort u wat u na de operatie mag doen en in hoeverre u het been mag belasten. Als de revalidatie goed verloopt en er zijn geen complicaties, kunt u naar huis. Als u thuiszorg nodig heeft wordt dit voor u aangevraagd

Gebroken heup • Chirurg en Operati

 1. Mogelijke complicaties bij een heupprothese. Bij elke operatie is een kleine kans op complicaties. Uw arts informeert u hier vooraf goed over. De meeste complicaties bij heupprotheses zijn te voorkomen door een goede operatietechniek en door rustig de tijd te nemen voor uw herstel. Lees meer over de mogelijke complicaties bij een heupoperatie
 2. Een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) kan grote gevolgen hebben. Beperkingen zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar. Lees over gevolgen van beroerte
 3. De opgetreden complicatie van het uitbreken van de schroeven kan hem niet worden tegengeworpen, terwijl hij boven-dien vervolgens zijn best heeft gedaan zo spoedig mogelijk een operatie in het G te regelen. Wegens moeilijke bereikbaarheid van de beoogd orthopeed aldaar is dit niet onmiddellijk gelukt. Dit kan de arts niet worden tegengeworpen
 4. complicaties of andere problemen kan het zijn dat uw behandelaar kiest voor een andere aanpak. Ook als bepaalde dagen in het weekend vallen kunnen er verschuivingen optreden. Op elke dag is er een ruimte voor uw eigen notities of vragen. U kunt deze ruimte gebruiken om vragen die u wilt stellen aan de arts te noteren zodat u ze niet vergeet

Collumfractuur - Gezond

Platform Ouderenzor

Verpleegkundige complicaties. Verpleegkundigen kunnen een grote bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare ouderen met een botbreuk, denkt Folbert. 'Soms zien verpleegkundigen er geen uitdaging in om ouderen te behandelen, maar juist bij deze groep kun je heel veel betekenen Zowel de NICE-richtlijn heupfractuur als de richtlijn Comprehensive Geriatrische Assessment (CGA) bij consult en medebehandeling adviseren structurele geriatrische medebehandeling bij kwetsbare oudere patiënten met een proximale femurfractuur om het herstel te bevorderen en complicaties te voorkomen (NICE, 2011; NVKG, 2013) COMPLICATIES: Na een conservatieve behandeling: secundaire dislocatie Complicaties van femurhalsfracturen na operatie: Infectie. Loskomen van de schroeven: Na verplaatste fracturen eerste 3 maanden: 12 tot 24%. Nonunion (peseudartrose). na onverplaatste fractuur: 0-5%. na verplaatste fractuur: 9 - 35 %. Avasculaire necrose Heupartroplastieken en chirurgische interventies na collumfractuur. Ellis Bos Physician assistant orthopedie Epidemiologische gegevens bij heup# Er zijn +/- 2,2 miljoen ouderen in Nederland (> 65 jaar) De gebroken heup is een breuk in de nek van het dijbeen. Bij het breken van het dijbeen ervaar je meteen en scherpe en intense pijn in de heup. In de meeste gevallen ben je niet in staat om te staan, in niet ernstige gevallen kan je mankend lopen. Het niet verhelpen van de blessure [

Ernstige complicatie van gecannuleerde heupschroeven bij mediale collumfractuur: twee identieke gevallen Tijdschrift: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie > Uitgave 6/2009 Auteurs: A. L. van der Zwan, H. J. J. Zwar 4.3 Complicaties 32 4.4 Bepaling Adverse Events 33 4.5 Kwaliteit dossiervoering 36 4.6 Mate van overeenstemming 37 4.7 Conclusie 38 5 Het gebruik van SBAR, patiëntveiligheidskaart en bundles door de doelgroep 39 5.1 SBAR 39 5.2 Patiëntveiligheidskaart 40 5.3 Bundles 41 5.4 Conclusie 4 0314-329911 In het Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen aan de patiënt voorop

Gebroken heup (heupfractuur): symptomen en behandeling

Complicaties Ondanks alle zorg kunnen er soms toch nog complicaties optreden. • Infectie: is een ontsteking van het implantaat of het wond-gebied. Dit is een ernstige complicatie omdat soms het implantaat verwijderd moet worden. • Trombose: het is mogelijk dat u trombose krijgt, daarom krijgt u vanaf de dag van opname bloedverdunnende middelen Collumfractuur. De collumfractuur kan volgens de Garden-classificatie worden onderverdeeld in: niet-gedislokeerd (Garden type 1 en 2) en gedislokeerd (Garden type 3 en 4). In de meeste gevallen zal er bij een niet-gedislokeerde collumfractuur, gekozen worden voor osteosynthese

Waarom heeft een gebroken heup zulke grote consequenties

 1. uten niet over gaat de zwachtels opnieuw aanleggen
 2. heup ok (heupfractuur, collumfractuur, y-nail, gecanuleerdeschroeven, dynamische heupschroef) post operatief . complicaties . ontsteking prothese of gebied rondom prothese of pin. trombose. uitschieten kop of pin. nabloeding . ontsteking wond. leefregels . tot week na operatie met hulpmiddel lopen
 3. De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).Patiëntenparticipatie bij deze richtlijn werd mede gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten (SKPC) binnen het programma KIDZ.. De financier heeft tijdens het ontwikkelproces op.
 4. Een femurfractuur is breuk-, barst- of verbrijzelletsel aan het dijbeen. Het wordt soms, als de breuk zich in het bovenste deel van het bot bij het heupgewricht bevindt, heupfractuur of gebroken heup genoemd. Breuken in het dijbeen, die bestaan uit eenvoudige, korte barsten in het bot hebben normaal gesproken geen operatie nodig
 5. Collumfractuur De behandeling U bent opgenomen voor een operatie in verband met een botbreuk in uw been. De orthopedisch chirurg zal u operatief behandelen. Mogelijke complicaties/risico's Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de operatie, kunnen er soms toch nog complicaties
 6. De gunstige effecten op fractuurpreventie in dit onderzoek bleken niet op te wegen tegen het verhoogde risico op mammacarcinoom, hart- en vaatziekten en trombo-embolische complicaties. Ook bij substitutie van alleen oestrogenen bij vrouwen die een hysterectomie hadden ondergaan werd een fractuurreductie gezien
 7. Als u 70 jaar of ouder bent, kijkt de geriater mee naar uw gezondheid.Een geriater is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen. Hij of zij neemt het Comprehensive Geriatric Assessment af. Dat is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de geriater doet als hij of zij een patiënt voor de eerste keer ziet

voorschrijft. Het is belangrijk om snel weer in beweging te komen na een heupoperatie. De kans op complicaties, bijvoorbeeld een longontsteking of een urineweginfectie, is groter als u in bed blijft liggen! In de meeste gevallen mag u meteen weer op het geopereerde been staan. Als dit niet zo is, dan hoort u dat tijdig. I Een botbreuk met name na het vijftigste levensjaar kan wijzen op botontkalking (osteoporose). Hier leggen wij uit wat botontkalking is en geven wij advies Mediale collumfractuur 2. Pertrochantere femurfractuur 3. complicaties te verwachten dat de operatie vanwege deze complicaties vooraf niet plaats kan vinden. Als mensen een korte levensverwachting hebben wil dit niet direct zeggen dat de heup niet geopereerd kan worden

Heupfractuur (gebroken heup): Oorzaken en behandeling Een patiënt met een heupfractuur heeft een breuk of scheur in het bovenste deel van het dijbeen nabij het heupgewricht.. Heupfractuur Collum femoris fractuur Bij een heupfractuur is de heup gebroken. Meestal ontstaat het letsel door een val waarna steunname op het aangedane been zo goed als onmogelijk is Complicaties als gevolg van diarree. Normaal gezien veroorzaakt diarree niet zo veel last, behalve dat men vaker naar het toilet moet. Afhankelijk van de precieze oorzaak of oorzaken van diarree, kunnen echter bijkomende problemen of complicaties optreden. Buikpijn en krampe Een collumfractuur, dijbeenhalsfractuur, gebroken heup of heupfractuur is een proximale femurfractuur, een botbreuk ofwel fractuur in het bovenste gedeelte van het dijbeen. Zo'n botbreuk bevindt zich op kleine afstand van- of zelfs in het heupgewricht. Een botbreuk in het heupbeen heet een bekkenfractuur 25 5 Niet-gedisloceerde (geïnclaveerde) mediale collumfractuur 5.1 Conservatieve behandeling Indien er sprake is van een niet-gedisloceerde (geïnclaveerde) mediale collumfractuur, dan kan een conservatieve behandeling overwogen worden bij patiënten, die lopend de afdeling SEH of polikliniek bezoeken; gezonde patiënten (ASA 1-2), ongeacht leeftijd, die na het ongeval niet meer konden lopen Behalve tot minder sterfte leidt het model ook tot significant minder heropnames binnen 30 dagen.Heeft landelijk gezien 67 procent van de ouderen met een heupfractuur één of meerdere complicaties, bij toepassing van het orthogeriatrisch model is dit 53 procent. De mediane opnameduur daalt daarnaast van 10 naar 8,6 dagen. Ook kunnen meer patiënten na revalidatie terug naar hun eerdere.

Complicaties Wanneer zich tot 6 weken na ontslag problemen voordoen, neem dan contact op met de verpleging, telefoon (0299) 457 187, de spoedpost of met de poli Orthopedie, telefoon (0299) 457 650. U moet contact opnemen indien: • U toenemende pijn krijgt in het operatiegebied, al dan niet in combinatie met roodheid en eventueel koorts Dit zijn vervelende complicaties op de lange termijn die eenvoudig door een fysiotherapeut zijn te voorkomen doormiddel van het loshouden van de schouder, oefentherapie en houdingsadvies. Als na een röntgen foto blijkt dat de fractuur een te grote verplaatsing van het sleutelbeen geeft, of dat de breuk een onstabiele fractuur is, dan wordt een operatie overwogen Een 62-jarige man loopt bij een fietsmarathon een mediale collumfractuur op. Er wordt een conservatief beleid ingezet en de chirurg laat tweewekelijks foto's van de heup maken Bijwerkingen / complicaties borstkanker chirurgie; Begeleiding mammacare; Borstkanker bij de man; Bestraling. Wat is röntgenstraling en radiotherapie; Behandelen met bestralen; Bijwerkingen; Borstkanker medicijnen. Overlevingswinst door behandeling borstkanker; Tumorkenmerken: snelle groei borstkanker; Hoe komt uw arts tot een advies; Chemo.

(collumfractuur): Deze ligt binnen het heupkapsel. Hierdoor kan de bloedvoorziening naar de afgebroken heupkop in gevaar komen en afsterven. Figuur 3. Breuken door de verdikkingen van het heupgewricht complicaties optreden. Wondinfectie Trombose Nabloedin Complicaties/vragen Mochten zich complicaties of problemen voordoen wanneer u weer thuis bent of hebt u vragen, neemt u dan contact op met het Maasstad Ziekenhuis: Binnen kantooruren Polikliniek Chirurgie, (010) 291 22 45, (ma - vrij 08.00 - 17.00 uur en dinsdag 18.00 - 20.00 uur) Of de verpleegafdeling Chirurgie 1, (010) 291 35 77 Vanwege de kans op complicaties hebben de andere onderzoeken de voorkeur. Meer informatie over de bovenstaande onderzoeken vind je hier. Behandeling van Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) Er is geen goede behandeling bij Primaire Scleroserende Cholangitis De meeste breuken genezen dus vanzelf zonder complicaties en dit wordt een ongestoorde botgenezing genoemd. Een klein percentage van de breuken geneest vertraagd (zogenoemde delayed-union) of zelfs helemaal niet (zogenaamde pseudartrose of non-union). Dit wordt een gestoorde botgenezing genoemd Mogelijke complicaties. Geen enkele behandeling is zonder risico's. Behalve de reeds genoemde gevaren, die min of meer samenhangen met de gekozen behandeling zijn er nog twee complicaties het bespreken waard: De breuk geneest trager dan normaal (delayed union) of wil helemaal niet genezen

Heupfractuur (gebroken heup): Oorzaken en behandeling

Complicaties Bij bejaarde cliënten: decubitus (doorligplekken), urineweginfecties, Luchtweginfecties, embolieën en andere met operatie en immobilisering gepaard gaande problemen, uitbreken van het osteosynthese materiaal, doorbreken van de schroef in het gewricht, pseudo-artrose en/of femurkopnecrose (een niet genezende breuk of afsterven van de dijbeenkop, persistentie van pijn, vaak. Avasculaire necrose heup. Bij avasculaire necrose van de heup is de bloeddoorstroming van de heupkop verstoord. Het bot wordt zacht en de heupkop kan in elkaar zakken

Breuk in de hals van het bovenbeen (collumfractuur). Hierbij ontstaat de breuk in het bovenste gedeelte van het dijbeen, ongeveer 2,5 tot 5 cm van de heupkop af. Bij een gebroken heup is het belangrijk om snel te behandelen. U hebt de beste kans op herstel en de minste kans op complicaties als u zo snel mogelijk weer uit het bed kunt Complicaties Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms complicaties optreden. Algemene complicatierisico's bestaan onder andere uit een nabloeding, een wondinfectie, een trombosebeen, zenuwuitval en anesthesie gerelateerde risico's Complicaties - Mortaliteit: 12-37% - Secundaire dislocatie bij conservatieve behandeling - Kopnecrose - Non-union of malunion - Pseudoartrose - Cut-out - Infectie osteosynthese materiaal - Luxatie bij KHP - Decubitus - Nabloeding - Trombose - Pneumonie - Wondinfectie; Fysiotherapie Van de bijna 18.000 patiënten per jaar (bron RIVM) krijgt 43 procent complicaties, zoals decubitus, delier, longontsteking en wondinfecties, en één op de drie overlijdt in het eerste jaar na opname. Door hun leeftijd zijn ze bovendien kwetsbaarder voor zorggerelateerde schade

Infecties vormen een van de meest voorkomende complicaties bij slecht genezende wonden. Infecties kunnen het genezingsproces ernstig vertragen en leiden toe een veel langere behandeltijd enerzijds en veel slechtere kans op genezing anderzijds 3 December 2016, Leiden Voor u ligt de tweede versie van de regionale traumaprotocollen in Regio West. De protocollen zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en waa Dit letsel wordt dijbeenhalsfractuur of collumfractuur genoemd en valt onder de categorie 'heup breuk'. Een dergelijke fractuur kan variëren van een kleine niet-verplaatste fractuur tot een ernstig verplaatste (en/of verpulverde) fractuur met zichtbare deformiteit In deze casuïstiek beschrijven we een zeldzame complicatie van gecannuleerde heupschroeven bij collumfracturen. Vooral bij jongere patiënten wordt heupkopsparend geopereerd met behulp van gecannuleerde heupschroeven. Naast de meest voorkomende complicaties, namelijk avasculaire kopnecrose, uitbreken van de osteosynthese en non-union, kan de heupschroef ook door de femurkop penetreren en door.

Heupfractuur - Wikipedi

Hartinfarct. Een hartinfarct kan zich plotseling voordoen, als een donderslag bij heldere hemel. Toch is die indruk misleidend, want een hartinfarct is een fase in het sluipende ziekteproces van slagaderziekte.In het begin merkt iemand daar weinig of niets van, maar er gebeurt van alles in het lichaam Complicaties 10 Nazorg 10 Ontslag 11 Controle 11 Vragen 11. Met aandacht. Dat voelt beter. Informatiefolder gebroken heup 2 Collumfractuur De breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen, collumfractuur. Pertrochantere fractuur Breuk door de verdikking van het dijbeen:. dood omdat de patiënt het bed niet meer kan verlaten en er complicaties optreden. Voor die mensen is goede pijnstilling de aangewezen behandeling. Title: Microsoft Word - Samenvatting heupfractuur dr Wendt en dr Izaks Author: eizengam Created Date Complicaties. Bij iedere operatie bestaat de kans op complicaties. Gelukkig komen deze bij een schouderoperatie zelden voor. Toch is het van belang dat u hiervan op de hoogte bent. Algemene complicaties: Nabloeding. Wondinfectie. Zenuwbeschadiging. Omdat er een snee in de huid wordt gemaakt, kan er een huidzenuw beschadigd raken

Postoperatieve zorg. Postoperatieve zorg is de zorg direct na de amputatie. We willen u graag informeren over wat er gebeurt in deze periode. U kunt misschien wat termen tegen komen die u niet direct begrijpt orthopedische heupfractuur, kniefractuur en schouderluxatie orthopedische heupfractuur kniefractuur schouderluxatie met hun mogelijke oorzaken en hu Collumfractuur verschijnselen Gezondheidsplein.nl Alles over gezondheid binnen handberei . Gezondheidsplein is het betrouwbare en onafhankelijke platform voor informatie over je gezondheid. Met begrijpelijke uitleg over aandoeningen, symptomen en behandelingen, gecontroleerd door artsen en medisch specialisten Klachten en verschijnselen: symptomen

Mediale collumfractuur. De mediale collumfractuur wordt mediaal genoemd, omdat de fractuur mediaal van de aanhechting van het kapsel ligt. Het is dus ook mediaal van de aanhechting van de bloedvaten gelokaliseerd. De bloedvoorziening van de kop is hierdoor gestoord. Dit geeft een grotere kans op kopnecrose Terugblik STarTconferenTie 5 juni 2012 | uTrechT projecT ketenbrede kwaliteitsindicatoren acute Zorg bart berden > heilige graal in zicht weinig complicaties, meest frequent cut out heupschroef uit de heupkop. Update orthopedie RZ Sint-Trudo HEUPPATHOLOGIE 24/11/2012 IM heupnagel intramedullaire fixatie + gecontroleerde impactie dankzij de sliding screw mechanisch voordeel kortere krachtarm zodat er minde Complicaties/vragen Mochten zich complicaties of problemen voordoen wanneer u weer thuis bent of hebt u vragen, neemt u dan contact op met het Maasstad Ziekenhuis: Binnen kantooruren Polikliniek Chirurgie, (010) 291 22 45, (ma - vrij 08.00 - 17.00 uur en dinsdag 18.00 - 20.00 uur) Of de verpleegafdeling Chirurgie 3, (010) 291 35 9 Dijbeenhalsbreuk (collumfractuur): deze breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen. Breuk door de verdikking van het dijbeen (pertrochanter fractuur). Uw behandelend arts of de verpleegkundige kan u meer vertellen over deze complicaties

 • A1 lijst HEMA.
 • Jamie Murray.
 • Ligplaats woonboot Maastricht.
 • GMC yukon PRICE.
 • IPhone 6S Plus prijs.
 • Stichting Idemo Facebook.
 • E learning NCOI.
 • Restaurant Oene.
 • Jeugdjournaal cast.
 • Kangchenjunga.
 • Witte magie wikiHow.
 • Not cyanide.
 • Mariniersopleiding Doorn.
 • Loopoor zwemmen met oordoppen.
 • Recept bananenbrood speltmeel.
 • Huisinstallatie tekenen.
 • Allecijfers Zeist.
 • Family Guy best episodes.
 • Behandeling neuropathie voeten.
 • Opsommingstekens Engels.
 • Garagedeur posters.
 • Verticale posters.
 • Oefeningen zwangerschap bekken.
 • All Stars Season 3.
 • Dr vogel darmproblemen.
 • Miskraam 9 weken.
 • Volvo accessoires XC40.
 • The Knick Season 3.
 • Marquesas eilanden vakantie.
 • Beste reistijd Zambia.
 • Calypso betekenis.
 • Brandweer sportkleding.
 • Us Weather forecast gov.
 • Restaurant de Kust.
 • Kraken van hexaan.
 • Billions cast.
 • Vlaggen halfstok 24 december.
 • Porsche 997.
 • Gedroogde shiitake soep.
 • Samenvatting film Spijt.
 • Bernardusschool Den Haag.