Home

Openbaring synoniem

Openbaring 1) Apokalyps 2) Bekendmaking 3) Bijbelboek 4) Bijbelboek (n.t.) 5) Boek van het Nieuwe Testament 6) Eyeopener 7) Getuigenis 8) Gnosis 9) Godsspraak 10) Godsverschijning 11) Inzicht 12) Kennisgeving 13) Ontdekking 14) Onthulling 15) Ontsluiering 16) Opening 17) Revalatie 18) Revelatie 19) Theofanie 20) Uiteenzettin openbaring - een feit dat, of een omstandigheid die zeer verrassend is. Synoniemen: revelatie, ontdekking en onthulling Synoniemen van openbaring. ontdekking; onthulling; verkondiging; verrassenontdekking; Puzzelomschrijvingen van openbaring: Apokalyps; Bekendmaking; Bijbelboek; Bijbelboek (n.t.) Boek van het Nieuwe Testament; Eyeopener; Getuigenis; Gnosis; Godsspraak; Godsverschijning; Inzicht; Kennisgeving; Ontdekking; Onthulling; Ontsluiering; Opening; Revalatie; Revelatie; Theofanie; Uiteenzetting; Uitin Openbaring (13) Openbaring van johannes (1) Openbaringsboek (2) Recent gepuzzeld. bemoediging (12) bekend theater (1) Buiten zichzelf (4) Cursus (12) Erg (65) STREAKEN gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons.

openbaren (ww): aan het licht brengen, afspiegelen, bekendmaken, blootleggen, manifesteren, mededelen, meedelen, onthullen, ontsluieren, ontsluiten, reveleren, ruchtbaar maken, tonen, uitbrengen, uiten, verklaren, verkondigen, veropenbaren, verraden. als synoniem van een ander trefwoord: uiten (ww) Nederlandse synoniemen voor openbaring. Ander woord voor openbaring? De woorden hieronder zijn synoniemen en hebben dezelfde betekenis als openbaring in het Nederlands. openbaring de ~ (verrassende ontdekking) [zelfstandig naamwoord] verrassende ontdekking. Zoek synoniemen voor. Van Nederlandse synoniemen voor openbaring - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Openbaring is een religieus proces waarmee een god zichzelf bekendmaakt aan de mensen. Dit proces kan zijn een tekst of een toespraak van een profeet of gebeurtenissen, zoals de uittocht van de Joden uit Egypte, die is beschreven in het Bijbelboek Exodus alsook in de Koran.Ook kan het begrip openbaring in een filosofische context een zogenaamd 'heilig boek' (Bijbel, Koran, etc.) in zijn geheel.

als synoniem van een ander trefwoord: openbaring (zn): afspiegeling, bekendmaking, ontdekking, onthulling, openbaarmaking, revelatie, veropenbaring gewaarwording (zn): aandoening, beleving, ervaring, gevoel, indruk, ontdekking, perceptie, sensatie vinding (zn): bedenksel, idee, ontdekking, uitvinding, vondst revelatie (zn): ontdekking, onthulling, openbaring openbaring van johannes. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. Er zijn geen trefwoorden of synoniemen gevonden die weinig letters verschillen van openbaring van johannes.. zie ook

Openbaring - 8 definities - Encycl

Neem kennis van de definitie van 'openbaring'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'openbaring' in het grote Nederlands corpus Openbaring (13) Openbaring van johannes (1) Openbaringsboek (2) Recent gepuzzeld. Begrip (36) Het oplossen van puzzels (2) spieruiteinde (1) Flard (25) Heiligenbeeld gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op.

Video: Synoniem van openbaring; ander woord voor openbaring - Ensi

Betekenis openbaring. Op deze pagina vind je 5 verschillende betekenissen of definities van het woord 'openbaring', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen Om het boek Openbaring te begrijpen, zijn we afhankelijk van dezelfde dingen die we nodig hebben om de rest van de Bijbel te snappen, zoals wijsheid van God en hulp van mensen die het al begrijpen (Handelingen 8:26-39; Jakobus 1:5). Gerelateerde onderwerpen De Bijbel Vragen over de Bijbel De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Een apocalyps (Oudgrieks: ἀποκάλυψις, apokálypsis, een onthulling) is een onthulling van kennis of een openbaring, verwijzend naar de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament.Omdat dit boek de ultieme overwinning van het goede over het slechte beschrijft en het einde van de huidige wereld, wordt de term in de dagelijkse taal gebruikt om een situatie te beschrijven waarin.

Nederlandse synoniemen van openbaring, ander woord voor

De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Volgens de aanhef gaat het om een openbaring van Jezus aan de auteur, die zichzelf Johannes noemde en schreef dat hij zijn openbaring op Patmos kreeg.. Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken Openbaring. Zoek uit waar het woord Openbaring in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik

ArtWay

Nederlandse synoniemen voor goddelijke openbaring - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Neem kennis van de definitie van 'Openbaringen'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'Openbaringen' in het grote Nederlands corpus Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken openbaring; Synoniem van 'n ander trefwoord. blikopener; oogopener; openbaring; Alles over eyeopener; Spreekwoorden met eyeopener; Spelling eyeopener; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek

Puzzelwoordenboek openbaring - Mijnwoordenboek Vertale

openbaring v. het openbaar maken Dat was een mooie openbaring, zeg. iets wat wat geopenbaard is of wordt, iets wat ineens duidelijk wordt Hij is werkelijk een openbaring voor mij. een goddelijk geheim dat aan de mensheid bekend gemaakt wordt; Synoniemen [2] eyeopener; Verwante begrippen. onthulling; Hyponiemen. godsopenbaring, zelfopenbarin Betekenis van 'openbaring' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken 1. Een der kenmerkende bestanddeelen van elke religie is het geloof aan een openbaring van de Godheid, gelijk wij ook — vooral bij de religies, die haar ontstaan danken aan een ethische reformatie van een enkelen persoon of van een kring — heilige boeken aantreffen, waarin die openbaring opgeteekend en voor de volgende geslachten bewaard is Synoniemen voor het woord Openbaring, Alle gevonden — 4, antoniemen — 0. Alle woorden zijn alfabetisch gesorteerd

Ander woord voor goddelijke openbaring? Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als goddelijke openbaring in het Nederlands De woorden hieronder zijn synoniemen en hebben dezelfde betekenis als verrassende ontdekking in het Nederlands. verrassende ontdekking (openbaring) [zelfstandig naamwoord] openbaring de ~ Zoek synoniemen voor. Van. NL Nederlands EN Engels DE Duits ES Spaans FR Frans SE Zweeds. Naar Epifanie [literatuur] - Epifanie is een literaire term die voortgekomen is uit het religieuze begrip epifanie. De term is het equivalent van `plotselinge, verwarrende openbaring`. Betekenis: Een zich aan de ratio onttrekkende, plotselinge, kortdurende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk waarneembaar element in de gewone.. Openbaring 9, de vijfde plaag, de eerste wee. Dus leggen we Openbaring 9 ernaast. Opb.9:1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds 1) geldafpersingJaar van herkomst: 1865 (KVW ) (2) het afdwingen door te dreigen vb: door chantage kreeg zij haar zin Synoniem: afpersin

Genade [christelijk geloof] - Genade is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor Gods welwillende toewending tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus. In de christelijke theologie is genade een van de eigenschappen van God. Het is een spontane, niet verdiende goddelijke gunst De etymologie van het woord 'openbaring' duidt erop dat iets dat aanvankelijk verborgen was, zoals wat twee vrienden of echtgenoten elkaar in intieme gesprekken toevertrouwen, naar buiten wordt gebracht en aan de goegemeente getoond. Het synoniem 'revelatie' is zo mogelijk etymologisch nog sprekender

Synoniemen van openbaren; ander woord voor openbaren

Vertalingen in context van openbaring in Nederlands-Frans van Reverso Context: goddelijke openbaring Vertalingen in context van openbaring voor in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het was een openbaring voor mij Synoniemen. Synoniemen zijn woorden met vergelijkbare betekenissen die kunnen dienen als vervanging voor elkaar. Een verhaal wordt zoveel gemakkelijker te lezen en ook leuker als je niet steeds dezelfde zinnen blijft herhalen. Dat is wanneer synoniemen een verschil kunnen maken

De tien tenen van Daniël 2 en de tien horens van Openbaring 17 zijn synoniem en symboliseren tien heersers die gezamenlijk hun steun en loyaliteit aan de zevende en laatste heropleving van het Roomse Rijk zullen betuigen Openbaring heeft 72 vertalingen in 15 talen Ga naar Vertalingen Synoniemen vertaling van Openbaring. NL EN Engels 7 vertalingen Apocalypse [godsdienst] Revelation (proper) [book of Bible, godsdienst. Deze openbaring van de Heer aan Israël wordt profetisch voorzegd in Zacharia 12:10: Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon De Statenvertaling met synoniemen is een uitgave met de berijmde Psalmen 1773 door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Een synoniem is een vervangend woord met (ongeveer) dezelfde betekenis. Van moeilijke, verouderde of in onbruik geraakte woorden wordt onderaan de tekst in deze hand/schoolbijbel een alternatief woord als synoniem aangeboden Wat is de betekenis van Geloofsleer? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 6 betekenissen van het woord Geloofsleer. Door experts geschreven

Synoniemen voor het woord Openbaren, Alle gevonden — 5, antoniemen — 0. Alle woorden zijn alfabetisch gesorteerd Alsem (Artemisia) is een geslacht uit de composietenfamilie (Asteraceae).. Diverse soorten van dit geslacht komen in Nederland en België voor: Absintalsem - A. absinthium; A. ludoviciana (adventief uit Noord-Amerika); Bijvoet - A. vulgaris (komt veel voor, langs wegbermen en op ruige plaatsen); Duinaveruit - A. campestris subsp. maritima (groeit in schorren en kwelders Nederlandse synoniemen voor onderbelicht. Ander woord jurylid - prieel - uitroep - schismas - plaveien - goddelijke openbaring - afstoffen - eigenhandig - binnenstebuiten - vertrouwelijkheid - wagen - kokos - wensen - ondiepten - gunstige - lid van Raad van Bestuur - misleiding - te boek stellen - inwrijven - theedoeken -.

Nederlandse synoniemen voor openbaring Dictionary

Vertalingen in context van openbaring in Nederlands-Italiaans van Reverso Context: Ik had een openbaring en sindsdien.. OpenBaring wordt over het algemeen begrepen in twee fundamentele betekenissen: verschijning en ontdekking. Over openbaring kan worden gesproken op verschillende niveaus. In de geneeskunde, bijvoorbeeld, spreken we van de manifestatie van tekenen van ziekte en tekenen van herstel, de godsdienst van de openbaring van God of de verschijningen van de goddelijke waarheden

 1. Vertalingen in context van 'openbaring' in Nederlands-Frans van Reverso Context: openbaring
 2. De moderne theologie is een richting in de wetenschappelijke bestudering van theologische vraagstukken. Het wordt overwegend onafhankelijk van enig kerkgenootschap beoefend aan westerse universiteiten, zodat sommigen het omschrijven als de westerse academische theologie.Van oudsher staat de openbaring (de Bijbel) in de theologie in het middelpunt
 3. Synoniem parallellisme (overeenkomstig of gelijkluidend) Een herhaling van dezelfde of een vergelijkbare gedachte. 4 brieven van Johannes (inclusief Openbaring) en 1 brief van Judas. Brieven zijn geschreven door een persoon aan een ander persoon of gemeente, naar aanleiding van iets en met een boodschap voor een persoon of gemeente
 4. De openbaring van de antichrist. Dit alles maakt voor de antichrist de weg vrij om te verschijnen en om af te komen van elke vorm van religie. Hij zal God helemaal weg doen. Hij zal tekenen en wonderen doen om aan de wereld te bewijzen dat de mensheid zelfvoorzienend is. (Openbaringen 13:13-14) De mensheid is klaar om zo'n persoon te omarmen
 5. Neem kennis van de definitie van 'Progressieve openbaring'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'Progressieve openbaring' in het grote Nederlands corpus
 6. De betekenis van Veropenbaring vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van Veropenbaring gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 7. Openbaring 1 : 1 * 1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Het woordje hem zou met een hoofdletter geschreven moeten zijn, omdat het een openbaring is aan de Here Jezus Zelf
Unravelations

HET BOEK OPENBARINGEN. Het bijbelboek Openbaring is precies wat het voorgeeft te zijn. Maar dan in de bijbelse betekenis van de uitdrukking: een openbaring (ontsluiering) van wat in voorgaande, oud-testamentische, profetieën nog verborgen (versluierd) was Neem kennis van de definitie van 'Openbaring van Johannes'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'Openbaring van Johannes' in het grote Nederlands corpus Woord van God kan meerdere dingen betekenen: . 1. Woorden opgeschreven na een openbaring van God - het geschreven Woord van God. Dit kan op velerlei manieren. Binnen het christendom is de uitdrukking het Woord van God vaak synoniem met de Bijbel.Volgens de islam werd het Woord gebracht door Ibrahim en werd Het herhaald door de profeten die zich verzetten tegen de dwalingen van de mens in.

Openbaring (concept) - Wikipedi

Alle kruiswoordpuzzels en synoniemen die het woord gebruiken Openbaringen. Zoek uit waar het woord Openbaringen in Kruiswoordpuzzel wordt gebruik De betekenis van openbaringen vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van openbaringen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Synoniemen van ontdekking; ander woord voor ontdekking

 1. 'Ik zag, en zie! een zwart paard; en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem die uit het midden van de vier levende schepselen scheen te komen, zeggen: Een liter tarwe voor een denarius en drie liter gerst voor een denarius; en breng geen schade toe aan de olijfolie en de wijn' (Openbaring 6:5, 6).Deze ruiter vertegenwoordigt hongersnood
 2. 99 namen van Jezus In de Bijbel worden er veel meer namen voor Jezus gebruikt dan alleen Jezus Christus. De namen zijn ervoor om een beschrijving te geven van wie Jezus is en hoe Hij in het leven van individuele mensen te werk gaat
 3. Vertalingen van 'revelation' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen
 4. Zee (thalassa) is in de Septuaginta de vertaling van het Hebreeuwse woord yam.Afgrond (abyssos) is daar de vertaling van tehom.Yam is in het Oude Testament het gewone woord voor zee.Tehom duidt op de diepe delen van de zee (oceaan), en ook wel op de oervloed.In het scheppingsverhaal van Genesis 1 is de tehom de oervloed, die er al is voor God met zijn scheppingswoorden de Schepping gaat ordenen

Synoniemen van openbaring van johannes; ander woord voor

Je kunt bijvoorbeeld het woord openbaring gebruiken in plaats van onthulling, waardoor ze synoniemen voor elkaar zijn. Bedenk dat de betekenis van een woord vaak afhankelijk is van de context. Dit is ook mogelijk met het woord onthulling. U moet ervoor zorgen dat de synoniemen die u vindt, passen in de context waarin ze worden gebruikt De betekenis van apocalyps vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van apocalyps gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Luc VERBISTPreken

Jezus zei tegen de bokken aan zijn linkerhand: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is (Matth. 25:41 HSV). In Openbaring 20:10 werd de duivel in de poel van vuur en zwavel geworpen. Maar ook de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen De betekenis van getuigenis vind je op deze pagina. Er werden 4 verschillende definities van getuigenis gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Openbaring. Geavanceerd zoeken. Eerst even verder kijken . Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen. Maak een gratis account aan voor extra opties; Bijbeltekst en kanttekeningen naast elkaar; Lees de Bijbel in het Engels (King Jamesvertaling OPENBARING; 12 letters. ORAKELSPREUK Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook. Ook op deze website synoniem vertaling in die woordeboek is Nederlands - Afrikaans Glosbe, online woordeboek, gratis. Kyk na milions woorde en frases in alle tale

 • Vinyl coating.
 • Twin flame relationship.
 • Online leren dansen Streetdance.
 • Oplossingsgerichtheid.
 • Eigen slinger maken.
 • Autoflower binnen kweken.
 • CIZ Indicatiewijzer 2020.
 • Cliché druktechniek.
 • Verschil figuur en tabel.
 • Pop koninginnepage hoe lang.
 • How To not catch feelings friends with benefits.
 • Audi embleem Sticker.
 • Burgerking.
 • Tendinitis bovenarm.
 • Timber meaning.
 • Galajurk met corset.
 • Zuiderparktheater parkeren.
 • Gedicht theedoek.
 • Parodontitis betekenis.
 • Groothandel fitness kleding.
 • Skechers schoenen.
 • Donkere rand om lippen.
 • Inschrijven nieuwe patiënt tandarts.
 • FBTO inloggen.
 • Led Zeppelin biography.
 • Runescape login.
 • Gereedschap Drachten.
 • Non proliferation Treaty.
 • Arduino cc lcd.
 • Spelling controleren.
 • Chiazaad recepten.
 • Gastroschisis betekenis.
 • Gratis haakpatroon barbie jurk.
 • Pallet bar DIY.
 • Druivenbladeren rijst.
 • CB1070 56L manual.
 • Zwarte bouten Praxis.
 • Cilinder bril wiki.
 • Lage bloeddruk hartkloppingen.
 • Reken kwartet.
 • Actinistia.