Home

Vaccinatieschema RIVM

Coronavirus (COVID-19) Rijksvaccinatieprogramma

 1. Op deze pagina vind je informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) en het Rijksvaccinatieprogramma, zoals veelgestelde vragen
 2. Actuele informatie over de vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19
 3. Deze versie is van 12 januari 2021. In dit schema staat wanneer, door wie en met welk vaccin de eerste mensen in Nederland gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dit schema kan nog wijzigen
 4. Vaccinaties (inentingen) beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. Zoals mazelen, kinkhoest en baarmoederhalskanker. Er zijn vaccinaties voor verschillende groepen mensen
 5. Professionele standaard voor COVID-19-vaccinatie 2021. Versie 5 februari 2021 Zie onderaan pagina voor een overzicht van de wijzigingen onder versiebeheer. Of zie paragraaf 1.3 voor een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen in deze versie t.o.v. de vorige.. 1

Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen 12 ernstige infectieziekten. Lees over de inentingen en ziekten en waarom vaccineren belangrijk is In dit onderwerp Menu ingeklapt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu informeert artsen over het toedienen van vaccins. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en we werken aan een landelijk registratiesysteem. Ga voor algemene informatie over de coronavaccinatie naar coronavaccinatie.n Zo kan iedereen volgens het juiste vaccinatieschema gevaccineerd worden. Daarnaast is een vaccinatieregister ook van belang om te monitoren hoe vaak bijwerkingen optreden en bij wie dat gebeurt, hoe effectief het vaccin is bij verschillende doelgroepen of leeftijden, en welk deel van de bevolking of doelgroep al (volledig) gevaccineerd is

Waarom het nationale vaccinatieschema wekelijks kan veranderen 08 januari 2021 16:39 Aangepast: 08 januari 2021 16:51 Minister De Jonge bij een opslagplek voor vaccins in Oss Informatie voor professionals die het Rijksvaccinatieprogramma uitvoeren. Bekijk de RVPRijksvaccinatieprogramma-richtlijnen, informatie over vaccinaties, brochures en nieuws Vanaf morgen ontvangen de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 80-84-jarigen van het RIVM een uitnodiging voor een coronavaccinatie. 04-02-2021 | 16:19 Nieuwe varianten gooien roet in het eten . Persoon overleden kort na vaccinatie. Landelijke kwaliteitscontrole SARS-CoV-2 laboratoria: niveau zeer hoog

Vaccinatie tegen het coronavirus Rijksoverheid

Vaccinatie van nierpatiënten (met chronische nierinsufficiëntie, in dialyse en na transplantatie) zal volgens het vaccinatieschema van het RIVM (12 januari) plaatsvinden vanaf half februari 2021. De vaccinatie en oproep zal plaatsvinden door huisarts of GGD U kunt de vaccinatiegegevens opvragen en een nieuw vaccinatiebewijs aanvragen via de website van het RIVM of rechtstreeks via deze link. Meer vragen. Kan mijn huisarts de vaccinatie geven? Kan mijn kind in een aparte ruimte gevaccineerd worden? Kunnen de prikken op verschillende tijdstippen worden gezet 1. Achtergrond. Hepatitis B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Het ziektebeeld kan zich uiten als een acute infectie met een ernstig ziektebeeld (moeheid, koorts, gewrichtsklachten en geelzucht) of als een acute infectie met milde ziekteverschijnselen, vaak zelfs zonder klachten Vanwege een aantal recente ontwikkelingen heeft VWS maandag 4-1 het eerder aangekondigde vaccinatieschema aangepast.Zo heeft het RIVM na onderzoek geconcludeerd dat het Pfizer/BioNTechvaccin echt niet geschikt te maken is voor gebruik in de huisartsenpraktijk, terwijl dit vaccin juist voor ouderen zeer geschikt is Geschiedenis. Vanaf 1953 werd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor kinderen een gratis vaccin ter beschikking gesteld tegen difterie, kinkhoest, roodvonk en tuberculose. Charlotte Hannik organiseerde in 1957 de Nederlandse vaccinatiecampagne tegen poliomyelitis.Sindsdien is er sprake van een Rijksvaccinatieprogramma

In onderstaand vaccinatieschema van het RIVM lees je wanneer de vaccinaties (door Yunio) worden aangeboden. Voor uitvoering van het vaccinatieprogramma vraagt de jeugdarts om je toestemming. Vaccineren. Op het consultatiebureau kun je met je kind terecht voor de vaccinaties tegen 12 ernstige ziekten RIVM-onderzoek: minder vertrouwen in aanpak corona, vaccinatiebereidheid stijgt. 15 januari 2021 15:00 Aangepast: Waarom het nationale vaccinatieschema wekelijks kan veranderen Deze tabel is gemaakt voor het RIVM en bevat gegevens over de deelname (vaccinatiegraad) aan het Rijksvaccinatieprogramma uit het verslagjaar 2020. De vaccinatiegraad is het percentage kinderen in een bepaald geboortecohort dat de gewenste vaccinatietoestand volgens het RVP vaccinatieschema heeft bereikt Volgens het RIVM is de snelheid van de ontwikkeling te verklaren: wereldwijd werken meerdere bedrijven aan verschillende vaccins en wordt veel kennis gedeeld, veel onderzoeken vinden gelijktijdig.

Hier vind je het complete vaccinatieschema voor je baby t/m de leeftijd van 14 jaar. In het vaccinatieschema zie je wanneer je baby welke vaccinatie krijgt Wegens onderhoud even uit de lucht RIVM Subject: Welke vaccinaties krijgt mijn kind? Keywords: RIVM RVP vaccinaties Created Date: 4/19/2018 1:34:57 PM.

Infographic vaccinatieschema RIVM klant: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde infographic. Bij een artikel over het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde was een spread nodig met een overzicht van de vaccins die kinderen op verschillende leeftijden krijgen De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's van het RIVM (RIVM-DVP) stelt de vaccins beschikbaar, regelt de distributie, verzorgt de uitnodigingen voor deelname aan het RVP, de registratie van de vaccinaties en de toegediende vaccins en controleert de gegeven vaccinaties op juistheid

Het vaccinatieschema waar dat in staat, gaat voor de zoveelste keer op de schop. Uiteindelijk krijgen de meeste mensen van het RIVM een uitnodiging om een afspraak te maken RIVM-DVP heeft hiervoor regiokantoren en beheert het vaccinatieregister, waarin de inentingsgegevens van kinderen worden opgeslagen. Vaccinatieschema. In Nederland kunnen kinderen de volgende inentingen krijgen: Fase Leeftijd Prik 1 Prik 2 Fase 1 6 - 9 weken: DKTP -Hib-HepB: Pneu: 3 maanden: DKTP-Hib-HepB: 4 maanden: DKTP-Hib-HepB: Pneu 11. RIVM-DVP nationale vaccinatieregister Praeventis; OECD Health Statistics. Berekening. Teller: (a) alle kinderen met een leeftijd van 2 jaar die de basisimmuniteit voor DKTP hebben bereikt en (b) alle kinderen met een leeftijd van 10 jaar die het vaccinatieschema voor DKP volledig hebben afgesloten

Vaccinatiestrategie: stroomschema (versie 12 januari 2021

Vaccinaties RIVM

RIVM Rapport 2019-0015 . Pagina 3 van 51 . Publiekssamenvatting . Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 . In het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgen kinderen vaccinatie Vaccinatieschema baby en kind In 1957 heeft de overheid het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ingesteld. Dat programma bevat een schema waarin staat wanneer baby's in Nederland worden gevaccineerd en tegen welke ziekten Vaccinatieschema. Momenteel worden in Nederland vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. Er is goed nagedacht over de volgorde en het aantal, om met zo min mogelijk vaccinaties tijdig optimale bescherming op te bouwen. Het afweersysteem van een pasgeborene werkt al redelijk goed, maar is nog wel in ontwikkeling Het vaccinatieschema is ingedeeld in 4 fases. Fase 1: 2-14 maanden Met 2, 3, 4, en 11 maanden krijgt je kind 2 inentingen: de eerste is de DKTP-Hib-HepB prik die je kind beschermt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en hepatitis B. De tweede vaccinatie is de Pneu prik die je kind beschermt tegen de pneumokokken Vaccinatieschema RIVM, mei 2018. Bijwerkingen. De vaccinaties kunnen bijwerkingen hebben. Meestal zijn deze mild, maar soms kunnen baby's er hevig op reageren. Bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: een zere arm, een rode vlek of zwelling op de plaats waar geprikt is

Het vaccinatieschema van het RIVM laat zien op welke leeftijd kinderen welke vaccinaties krijgen. In de regio IJsselland krijgen kinderen en jongeren de vaccinaties op het consultatiebureau.Tot je 18e verjaardag zijn de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma gratis Voor aanpassing van het vaccinatieschema is het volgende nodig: - Het advies van de Gezondheidsraad over het vaccin AstraZeneca. Ik verwacht dat advies niet eerder dan donderdagmiddag. - Op basis van het advies zal ik na overleg over de uitvoering met het RIVM besluiten over de nadere tenuitvoerlegging van de vaccinatiestrategie. worde

COVID-19-vaccinatie LCI richtlijne

www.rivm.nl . november 2013. Versnelde vaccinatieschema's 14 Bescherming 14. Leidraad HBV-vaccinatie voor medewerkers met een beroepsgebonden risico 2 1. DOEL LEIDRAAD . Met deze leidraad wordt een praktische handreiking gegeven om een hepatitis B-vaccinatiebeleid t De weken daarvoor waren het er respectievelijk 36.931 en 37.706. Het RIVM noemt de stijging zorgwekkend en zegt dat het aantal positieve tests in elke regio toeneemt Jacco Wallinga, hoofd ziekte-modellering van het RIVM, laat via een woordvoerder weten dat het effect van vaccinatie niet in de briefing van 20 januari is meegenomen omdat het effect nog te onzeker is: 'Het precieze vaccinatieschema maakt heel veel uit (wie wanneer gevaccineerd wordt met welk vaccin, hoeveel tijd er tussen eerste en tweede dosis zit, hoe effectief de vaccins zijn tegen. betoog met de stelling alle kinderen moeten worden ingeent volgens het vaccinatieschema van het RIVM in het 1e jaar van de opleiding rechten van de juridische hogeschool moet je een betoog gaan schrijven. hiervoor krijg je een stelling van je docent. hier is mijn betoog

Rijksvaccinatieprogramma Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) meldt dat er tussen zondag- en maandagochtend 4129 positieve coronatests zijn geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 1 december. Op maandagen ligt het cijfer over het algemeen wat lager dan later in de week. Maar ook vergeleken met eerdere. Het vaccinatieschema. Vaccinatieschema's veranderen soms omdat vaccins zijn aangepast of de werkzaamheid opnieuw onderzocht is. Volgens de meest recente aanbevelingen zou een vaccinatieschema voor pups er als volgt uit moeten zien: 1e inenting: Hondenziekte en Parvo, eventueel besmettelijke leverziekte; 2e inenting: Parvo en Ziekte van Wei Vaccinatieschema. Wil je een vaccinatieschema maken, gebruik dan de informatie van het RIVM. Natuurlijk denken wij graag met je mee. Maak daarvoor een een (bel)afspraak met een van onze jeugdartsen, via ons contactcentrum. Maak je een inhaalschema? Hou dan rekening met de intervallen tussen de vaccinaties Vaccinatieschema. DKTP-Hib-HepB: op de leeftijd van 2, 3,. Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma Cijfers & Context Tetanus . De vaccins tegen difterie en tetanus vormen hierop een uitzondering. Op Rijksvaccinatieprogramma.nl staat het vaccinatieschema. De RIVM verstuurt ruim van te. Lees de informatie over rabiës op de website van het RIVM

Tetanus | LCI richtlijnen

Dan hoor ik het RIVM in interviews zeggen: we dachten dat het AstraZeneca-vaccin eerst kwam. Hoogleraar Cécile van Els pleit ervoor ouderen in het vaccinatieschema naar voren te halen Om kinderen zo goed mogelijk te beschermen is een vaccinatieschema opgebouwd met de verschillende vaccinaties per leeftijd. De uitnodiging voor de vaccinaties ontvangt u van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Wijziging in vaccinatieschema pneumokokken De PIM-studie (Pneumokokken Iets Minder) van het RIVM heeft uitgewezen dat van het huidige 3:1 vaccinatieschema voor pneumokokken kan worden overgestapt op een 2:1 schema met ruimere intervallen. De pneumokokkenvaccinatie op de leeftijd van 3 maanden komt hiermee te vervallen Het aantal kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt, is gestabiliseerd. Voorlopige cijfers laten zelfs zien dat dit aantal voor jongere kinderen licht gestegen is. Dit blijkt uit het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018 van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Volgens het RIVM bevindt de grootste groep gewetensbezwaarden in Nederland zich in antroposofische kringen. Zij zijn van mening dat gezonde voeding voldoende bescherming geeft tegen kinderziekten zoals de mazelen en dat de kinderziekten positieve effecten hebben op de lichamelijke en mentale ontwikkeling van een kind [5] Ook onder bevindelijk gereformeerden bevinden zich vaccinatieweigeraars

Vaccinatieschema Het is belangrijk om een kind te vaccineren. De vaccinaties beschermen niet alleen het kind zelf, maar ook het gezin en de omgeving. Kind en Gezin volgt de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Respecteer de leeftijden van het vaccinatieschema. Hou rekening met het interval (de noodzakelijke tijd tussen 2 vaccinaties) Volgens het vaccinatieschema van het RIVM krijgen kinderen op 9-jarige leeftijd een BMR-vaccinatie toegediend en op hun 12de het HPV-vaccin. Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of Instagram. Om u deze content te kunnen laten zien, hebben wij uw toestemming nodig om cookies te plaatsen

COVID-19-vaccinatie RIVM

Het RIVM publiceert donderdag 26 maart een sectorspecifieke aanvulling voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die in overleg met NHG en LHV tot stand is gekomen. Dit beleid bestaat uit een aantal vragen die worden doorlopen bij een medewerker met symptomen van COVID-19 Nadat afgelopen week de eerste prik werd gezet met het Pfizer/BioNTech-vaccin komt maandag het volgende 'redmiddel' ons land binnen: de eerste doses van de Amerikaanse farmaceut Moderna De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De GGD zelf staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD'en vormen een landelijk dekkend netwerk

Bekijk het actuele vaccinatieschema op de website van het Rijksvaccinatieprogramma. HPV Het HPV-vaccin kan worden gezet in het jaar dat je 13 wordt en beschermt je tegen baarmoederhalskanker. De vaccinatie bestaat uit twee prikken in je bovenarm. Tussen de twee RIVM website - HPV. Het beleid bij afwijkingen van het reguliere hepatitis B-vaccinatieschema wordt beschreven, evenals welke acties nodig zijn in een aantal bijzondere situaties die aandacht vragen. Neem bij twijfel en vragen altijd contact op met een medisch adviseur van het RIVM. Afwijkingen in het hepatitis B-vaccinatie schem Deze tabel is gemaakt voor het RIVM en bevat gegevens over de deelname (vaccinatiegraad) aan het Rijksvaccinatieprogramma uit het verslagjaar 2016. De vaccinatiegraad is het percentage kinderen in een bepaald geboortecohort dat de gewenste vaccinatietoestand volgens het RVP vaccinatieschema heeft bereikt De cijfers laten zien dat er de afgelopen jaren een lichte daling van de vaccinatiegraad is. Dit past bij de landelijke tendens. Binnen de regio West-Brabant is er een aantal gemeenten waarbij het sinds langere tijd bekend is dat zij een lager percentage (90%) hebben.Dit zijn gemeenten in de zogenaamde biblebelt regio, in ons werkgebied zijn dit het Land v Heusden en Altena (Werkendam.

Rijksvaccinatieprogramma | Rijksvaccinatieprogramma

Veelgestelde vragen COVID-19-vaccinatie RIVM

Gele koorts vaccinatie is niet meer verplicht voor alle reizigers naar Suriname. De gele koorts vaccinatie is alleen verplicht a ls u komt uit een land met hoog risico voor gele koorts of als u daar langer dan 12 uur transit bent geweest. Vraag de GGD-adviseur om advies op maat tijdens het spreekuur Vaccinatieschema's (30 minuten) Bijwerkingen (30 minuten) Praten met ouders (15 minuten) Het doorlopen van de e-learning duurt ongeveer 3 uur. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn: je kunt de e-learning tussentijds stoppen en op een later moment voortzetten. De module wordt afgesloten met een toets. Na afloop van deze module

Brochure ‘Bescherm je kind tegen 12 infectieziekten

Waarom het nationale vaccinatieschema wekelijks kan

RIVM gaat 'kritische ouders' beter voorlichten over vaccinaties Het RIVM neemt maatregelen om ouders met bedenkingen over kindervaccinaties beter voor te lichten Zo'n uitgesteld vaccinatieschema is onderzocht in de MIKI (Moeders geÏmmuniseerd tegen KInkhoest)-studie, uitgevoerd door het RIVM. 30 In dit gerandomiseerde onderzoek kreeg één groep vrouwen bij 30 tot 32 weken zwangerschapsduur een kinkhoestcombinatievaccin (dkt; Boostrix®), terwijl de andere groep vrouwen (controlegroep) werd gevaccineerd direct na de zwangerschap Het RIVM doet onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossing hiervoor. Het vaccinatieschema bestaat uit een eerste vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden en een tweede vaccinatie op de leeftijd van 9 jaar. Na de introductie van de BMR (bof, mazelen, rodehond)vaccinatie was er een enorme afname van het aantal bofpatiënten in Nederland 15:45 uur - RIVM registreert fors meer nieuwe coronabesmettingen Het RIVM heeft fors meer nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Tussen gisterochtend en vanochtend kwamen 9737 meldingen over positieve testresultaten binnen. Een dag eerder bedroeg het aantal nieuwe gevallen volgens gecorrigeerde cijfers 7128 Medialogica besteede aandacht aan de wijze waarop de media de uitbraak in Maassluis had behandeld. Volgde daarbij kritiekloos de lijn van RIVM en GGD. Daarmee gaven ze inderdaad inzicht in de Medialogica in het Coronatijdperk, maar dan vooral van zichzelf

Informatie voor professionals Rijksvaccinatieprogramma

Het RIVM heeft een schema vastgesteld waarin het beste moment staat om jouw kind te laten vaccineren. In het vaccinatieschema wordt ook uitgelegd welke prik op welke leeftijd wordt gegeven. In het schema hieronder gaan wij ervan uit dat jouw baby voor het eerst wordt ingeënt als die nog niet geboren is Het primaire vaccinatieschema bestaat uit twee of drie doses, met een interval van ten minste één maand tussen de doses. De eerste dosis mag worden gegeven vanaf een leeftijd van zes weken,in overeenstemming met de officiële aanbevelingen. Wanneer er bij de geboorte een dosis hepatitis B-vaccin is toegediend, kan Vaxelis worden gebruikt voo

Rivm Vaccinatieschema 2021 2021 COVID-19-vaccinatie voor standaard Professionele versiebeheer onder wijzigingen de van overzicht een voor pagina onderaan Zie 2021 februari 5 Versie 1 paragraaf zie Of t versie deze in wijzigingen de op toelichting uitgebreide meer een voor 3 o v vorige de 1 Gedaan hebben Nederland in intrede hun die coronavarianten nieuwe de zonder geweest zijn groter. We zitten gevangen in het model van het RIVM. Lees volledig artikel . meer objectieve data beschikbaar komt over de ontwikkeling van besmettingen en ziekenhuisopnames in relatie tot het vaccinatieschema kan vastgesteld worden dat de Pfizer-vaccinatie ongeveer datgene levert wat verwacht werd

Ouders laten hun kinderen gemiddeld iets vaker inentenRIVM staat achter Vaccinatiealliantie BlokhuisGroepsvaccinaties RVP | GGD West-BrabantCoronavirus (COVID-19) | Rijksvaccinatieprogramma
 • De Windsors herhaling.
 • Alexander Skarsgård girlfriend.
 • Tour de France 2019 shop.
 • Always on my mind origineel.
 • Kleding naar een goed doel.
 • Zijde stof Wikipedia.
 • Plenty of Fish app.
 • Odorex Extra Dry Roller.
 • Hoochie Coochie Man tab.
 • Ek volleybal 2019 wiki.
 • Dorhout Mees ontbijt.
 • Steiger huren Rotterdam.
 • Afscheiding teef na dekking.
 • Earl Sweatshirt.
 • In de loop van de middag.
 • Knolgewassen.
 • Maandhoroscoop Waterman.
 • 8mm Jeans Dames.
 • Berghain verhalen.
 • Atlético Lanús.
 • Gedicht overlijden moeder Toon Hermans.
 • Intrusion detection system.
 • Haver zaaien.
 • Graf Ramses.
 • LEGO Dimensions aanbieding.
 • Eerste dier op aarde.
 • Brinky koekjes AH.
 • Netflix com manageprofiles.
 • Hotel Bellagio, Italië.
 • Scheerder 4 Hoorn.
 • Batman T Shirt.
 • Camelot guinevere.
 • Gevulde paprika invriezen.
 • Drakensbergen overnachten.
 • Multi stop route planning Google Maps.
 • Cosmetische ingreep billen.
 • Onderhoud ventilatiesysteem.
 • Direct verdienen.
 • Integratie gastarbeiders.
 • Bodybuilding dieet.
 • Werkwijze chromatografie.