Home

CAO Groothandel 2022

Cao-onderhandelingen Groothandel Bloemen en Planten van

In de cao van Groenten en Fruit Groothandel vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Download je cao Looptijd: 1 juni 2020 tot en met 31 december 202 Cao groothandel, voor- en nadelen. Een cao heeft veel voordelen. Het geeft duidelijkheid aan jou als werkgever, maar ook aan je werknemers. Je hoeft niet alle afspraken keer op keer te bepalen en vast te leggen. Als werkgever heb je met een cao een handige modelarbeids­overeenkomst in handen CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 2017-2019 Artikel 1 ALGEMENE DEFINITIES 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bezighoudt met de uitoefening van: a. de groothandel voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen en/of; b. de groothandel in Zoetwaren en/of voor de groothandel in groenten en fruit CAO - overlegcommissie Secretariaat Postbus 5007 2701 GA Zoetermeer tel. 079 - 368 11 00 info@groentenfruithuis.nl 1 januari 2019 t/m 31 mei 2020. CAO 1 juni t/m 31 december 2020 | 9 H o o f d s t u k 1 Artikel 1. Werkingssfeer en definities 1. 2 22-02-2018 - Tekst cao groothandel in horecaproducten 2017-2019 beschikbaar; 04-01-2018 - Akkoord cao groothandel horecaproducten 2017 - 2019; 21-06-2016 - Tekst nieuwe CAO groothandel in horecaproducten 2016 - 2017; 05-05-2016 - Onderhandelingsresultaat CAO groothandel in horecaproducten 2016 - 2017; 15-08-2013 - Tekst CAO groothandel in horecaproducten 2013 - 2016 beschikbaa

Per 1 juli 2016 maakt de GIL onderdeel uit van een mantel-cao, te weten de cao voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen. In deze cao zijn de werkingssfeer, de pensioenafspraken en de loonvorming afgesproken voor alle werkgevers onder de werkingssfeer, gevolgd door een deel A dat (alleen) voor GHP werkgevers van toepassing is en een deel B dat (alleen) voor GIL-werkgevers van. Engelse tekst CAO Technische Groothandel 2019-2022. De nieuwe CAO is nu ook beschikbaar in het Engels. De tekst kunt u downloaden vanaf onze website. Lees meer >> Agenda. Bezoek ook. Arbocatalogus . Toolkit Personeel & Organisatie . Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Meest gedownload Zoek alleen in de CAO tekst. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bouwmaterialen. Looptijd: 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. 2019 (verslag in foto's) Sfeerimpressie 'Samen aan de Slag' 4 juni 2019. Contact Koninklijke Hibin Bennekomseweg 41-43 6717 LL Ede 088 - 442 46 0 De nieuwe CAO is door het Ministerie van Sociale Zaken inmiddels ook algemeen verbindend verklaard. De nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen is geldig van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020. De volledige cao kunt u hieronder downloaden: Download de volledige cao De huidige cao-periode loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) verklaard

Akkoord CAO groothandel groente & fruit 2019 - 2020 De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de xxxx met een looptijd van xxx maanden. De achterban van de CAO partijen heeft ondertussen ingestemd met het akkoord Cao Drankindustrie en -groothandel - Nieuws. Cao-boekje Dranken 2019-2020. 04 februari 2020. In november 2019 heeft CNV Vakmensen de cao Dranken afgesloten. Het cao-boekje is nu ook klaar. Deze vind je in de bijlage. Het boekje wordt waarschijnlijk niet gedrukt. De cao is moderner geworden DEEL B CAO VOOR DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 2019-2020 de Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen, gevestigd te Leidschendam, de Vereniging voor de groothandel in Zoetwaren, Tabak, en/of Tabaksproducten, gevestigd te Leusden, ieder voor zich en tezamen vormend partij ter ener zijde CNV Vakmensen.nl, gevestigd te Utrecht, (FSGIL > CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 (21-03-17) > CAO Groothandel Bloemen en Planten 2014-2016 (27-01-15) > CAO Groothandel Bloemen en Planten 2014-201 CAO Drankindustrie en Groothandel in dranken met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws 28-02-20 Nieuwe tekst CAO Drankindustrie 2019-2020 01-01-2019: CAO Expiratiedatum: 31-12-2020: Complete tekst(en) > CAO Drankindustrie 2019-2020 (28-02-20

Je loon vanaf 1 juli 2019 - AVV

U kunt hier de Cao Groothandel in Groenten en Fruit (Pools) downloaden (1 juni 2020 tot en met 31 december 2020). Dit betreft een gedeeltelijke vertaling van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De meeste essentiële, relevante onderdelen voor werknemers zijn vertaald Overzicht van alle actuele CAO's. easyjet vliegers werkend vanuit nederland 2016-2019 ecolab production netherlands bv ect edux onderwijsadvies cao vlakglas het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf groothandel in (vuvlak-cao) vlakglas, glasbewerkings- en glazeniersbedrijf, groothandel in 13 december 2019 Technische Groothandel: Cao-overleg weer afgebroken, voorlopig. We zijn druk bezig om een goede cao voor de medewerkers af te sluiten binnen de Technische Groothandel. Na heel veel overleggen,. Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO houthandel, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. Volledige naam sector / CAO. CAO Houthandel . Looptijd CAO. 1 april 2019 t/m 31 maart 2020 . Actualiteite

In de cao lees je de meest actuele afspraken over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen, veilig en gezond werken bij een groothandel in levensmiddelen. Downloaden Cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen 2019-2020 PDF - 523,95 K Groothandel Bloemen en Planten 2017 - 2019 Nieuws. 09-12-2019 Nieuwe tekst CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021; 01-10-2019 Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021; 22-06-2017 Wijziging tekst CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019; 30-03-2017 Wijziging tekst CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019; 22-03-2017 Nieuwe tekst CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 04-11-19 Nieuwe tekst CAO Groothandel Groenten en Fruit 2019-2020 31-08-18 Wijziging AVV CAO Groothandel Groenten en Fruit 2018 03-07-18 Wijziging tekst CAO Groothandel Groenten en Fruit 2017-201 Download. CAO Groothandel in Eieren 2019-2020 (02-12-19) CAO Groothandel in Eieren 2019-2020 (15-08-19) Onderhandelingsresultaat Groothandel in Eieren 2019-2020 (24-01-19 06-02-19 Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Eieren 2019-2020 05-01-18 AVV CAO Groothandel in Eieren 2018 24-11-17 Wijziging tekst CAO Groothandel Eieren 2017-201

CAO Groothandel Textiel: Code loonheffing: 791: SBI Code: 464: Soort CAO: branche: AVV Ingangsdatum: 05-10-2018: AVV Expiratiedatum: 30-06-2020: Vorig artikel CAO Darling Ingredients 2018-2019 | CAO Rendac. Volgend artikel Principeakkoord CAO Unimills 2011-2012. Hanneke K. GERELATEERDE ARTIKELEN MEER VAN DEZE AUTEUR. CAO updates. CAO Picnic. Volgens de CAO hebben werknemers in de Technische Groothandel recht op 25 vakantiedagen bij een 38-urige werkweek. Bij een 40-urige werkweek heeft een werknemer recht op compensatie van de teveel gewerkte uren. Zijn wij verplicht om met ATV dagen te compenseren of is het toegestaan op individuele basis andere afspraken met medewerkers te maken

CAO Technische Groothandel 2019-2022 Onderhandelingsresultaat van 5 februari 2020 4. Functiedagen groepen V en VI Artikel 42 lid 7 van de CAO wordt op een dusdanige wijze gewijzigd dat aan werknemers ingedeeld in de functiegroepen V en VI en werknemers die uitsluitend buiten de normale bedrijfstijd werkzaa CAO Technische Groothandel 2019-2022 Salarisschaal van 1 april 2020 Inclusief de CAO-verhoging van 3% per 1 april 2020 Functiegroepen Leeftijd + ervaringsjaren 0 1 2. Collectieve arbeidsovereenkomst - Groothandel in Bloemen en Planten 2 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en Planten zijn op 15 februari 2017 te Aalsmeer onderstaande CAO met als looptijd 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2019 overeengekomen. De partijen bij deze overeenkomst zijn Cao Drankindustrie en -groothandel Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 Als werknemer in de drankindustrie en -groothandel ben je verantwoordelijk voor de vervaardiging of handel van (alcoholische) dranken CAO-loonschaal 1 oktober 2020 nu beschikbaar Engelse tekst CAO Technische Groothandel 2019-2022 100 gratis cursussen & trainingen zijn vanaf nu voor iedereen beschikbaar in de Technische Groothandel

CAO technische groothandel 2019 - 202

Cao-akkoord 1/1/2019 - 31/12/2019 Op 25 maart 2019 is een cao-akkoord tot stand is gekomen tussen Koninklijke Hibin, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. De afspraken die zijn gemaakt zijn hieronder weergegeven CAO Technische Groothandel 2019-2022 Documentatie inzake de Arbeidsvoorwaarden-CAO voor de Technische Groothandel, looptijd 1 januari 2019 t/m 30 september 2022. CAO-loonschaal 1 april 202 CAO Technische Groothandel 2019-2022 (versie 1 april 2021) CAO-salarisschaal 1 april 2021; Engelse tekst CAO Technische Groothandel 2019-2022; CAO 2019-2022_Tekst Onderhandelingsresultaat van 5 februari 2020; Menu. Home ; Over ons ; Nieuws ; Agenda. 06-02-2020 Wijziging tekst CAO Houthandel 2019-2020; 09-01-2020 Nieuwe tekst CAO Houthandel 2019-2020; Formele naam CAO Houthandel (groothandel, machinale bewerking, verduurzaming) Code loonheffing 233. SBI code 467 - Overige gespecialiseerde groothandel. Soort Line. Loonsverhogingen 11 juni 2019 Afgelopen week hebben we overleg gehad met de werkgevers over de cao Groothandel in Levensmiddelen, de zogenaamde mantel cao. Hierbij gaat het vooral over afspraken over de loonontwikkeling, het pensioen en de werkingssfeer

FSGIL | Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen 2019 - 2020 Nieuws. 30-03-2020 Nieuwe tekst CAO FSGIL 2019-2020; 02-03-2020 Onderhandelingsresultaat CAO FSGIL 2019-2020; 22-02-2018 Nieuwe tekst CAO FSGIL 2017-2019; 05-01-2018 Akkoord CAO FSGIL 2017-2019; 08-07-2016 Nieuwe tekst CAO FSGIL 2016-2017; Generie Nieuwe cao. Na 4,5 jaar zonder cao heeft CNV Vakmensen een nieuwe cao Groothandel in eieren en eiproducten afgesloten. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar en is op 1 januari 2017 ingegaan. In de nieuwe cao is onder meer een afspraak gemaakt over loonsverhoging: Per 1 januari 2017 zijn de lonen met 1,25% gestege Voorwoord werkgevers: Na negen onderhandelingsrondes met de vakbonden FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers hebben werkgevers (cao-commissie GroentenFruit Huis) op 15 oktober 2019 een eindbod uitgebracht voor een nieuwe cao Groothandel Groenten en Fruit. Aanleiding voor werkgevers om een eindbod uit te brengen is dat er richting bedrijven en medewerkers nu duidelijkheid gewenst is over.

CAO Groothandel in levensmiddelen CAO GI

Sinds eind 2018 praten cao-partijen al over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. Vakbonden en de cao-commissie van GroentenFruit Huis kunnen het tot heden niet eens worden over de voorwaarden waaronder een beperkt aantal bedrijven gedurende 1,5 jaar mogen onderzoeken wat voor soort roosters er passen bij de veranderende markt van 24/7 en de daarbij behorende klantvraag Nieuwe CAO Groothandel bloemen en planten. 16-10-2019. De achterbannen van FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) zijn hiermee akkoord gegaan. De CAO heeft een looptijd van 2 jaar te weten van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 Loontabellen cao Groothandel Groenten en Fruit per 1 juli 2020; De cao-commissie van GroentenFruit Huis is in goed overleg met de vakbonden, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU werknemers, gekomen tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit Van de cao Levensmiddelen tot aan de cao Technische groothandel. Je leest er meer over in het artikel Cao's in de groothandel, een overzicht. Cao bouwEn hoe werkt het in de bouw? Ook daar gelden verschillende cao's per sector, waarbij de cao Bouw & Infra een heel belangrijke is

Cao Groenten en Fruit Groothandel - FN

CVAH en VNV bereiken een principeakkoord over CAO Visdetailhandel 2019 - 2020 Brancheorganisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) hebben als werkgeversorganisaties ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe 2-jarige CAO 10 CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 2019-2020 Artikel 1 ALGEMENE DEFINITIES 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bezighoudt met de uitoefenin De cao-regels gelden direct, maar alleen voor de aanpassing van de lonen geldt een inlooptermijn van 3 maanden. Dit betekent dat uw werkgever 3 maanden de tijd heeft om de hierboven genoemde loonaanpassingen door te voeren. 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. en. Minimumloon cao's groothandel. Ken jij de risico's in de groothandel? Als ondernemer in de groothandel kun je te maken krijgen met brandschade aan je inventaris of een claim vanwege het leveren van een onveilig product. Beperk je risico. Voor de lonen in groothandelsbedrijven kunnen extra regels gelden CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit 1 BRUTO MAANDSALARISSEN per 1-jul-2019 0,00% FUNCTIEGR. A B C D E F G H I Orba-score 0 - 49,5 50-69,5 70 - 89,5 90 - 109.

Cao's in de groothandel, een overzicht Ondernemen Met

CAO groothandel horecaproducten - salaris-informatie

CAO GIL - Startpagin

 1. Leeftijdsdagen in de CAO: toelichting met voorbeelden. WTG . 31 december 2020. WTG-overzicht Sociale kerncijfers en vrije dagen in de Technische Groothandel in 2021. Algemeen . 15 december 2020. ARBO - Nieuwsbrief 2020 - nr. 4 hier te lezen! Algemeen . 2 december 2020. Nieuwsbrief PiTtiG - najaar 2020 verschenen
 2. Op 1 juli jongstleden is de CAO Groothandel Bloemen en Planten verlopen. Onderhandelingen met de twee vakbonden over een nieuwe CAO zijn begin juni gestart maar hebben na twee gespreksrondes nog geen resultaat opgeleverd. Op maandag 19 augustus wordt het overleg hervat
 3. 16 oktober 2019 Een salarisstijging van 2,5% per 1 januari 2020 en 2,25% per 1 januari 2021 is een onderdeel van de nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten, waarover vakbonden en brancheorganisatie VGB een akkoord hebben bereikt
 4. Cao-partijen (Frugi Venta, FNV Handel, CNV Dienstenbond en RMU) bij de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit ('GGF') hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Zowel Frugi Venta als de vakbonden hebben ingestemd met dit resultaat, waardoor de nieuwe cao definitief is geworden
 5. | Download CAO Groothandel Bloembollen | 4 juni 2019 AVV CAO Groothandel Bloembollen 2018-2021 Download: AVV CAO Groothandel in Bloembollen 2019-2021 (20-05-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloembollen. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 mei 2019, nr. 24028
 6. | Download CAO Groothandel Bloembollen | 12 april 2019 Naam CAO Groothandel Bloembollen Download CAO Groothandel Bloembollen 2018-2021 > CAO Groothandel Bloembollen 2018-2021 (11-04-19) De gewijzigde tekst van CAO Groothandel Bloembollen 2018-2021 (code loonheffing 1841) looptijd 01-07-2018 - 30-06-2021 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 12 april 2019
 7. g bereikt over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De cao loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 en bevat onder andere een loonsverhoging van in totaal 3,75 procent

4 CAO1voor1de1GROOTHANDEL1in1HORECAPRODUCTEN120131-120161 Artikel111 DEFINITIES IndezeCAOwordtverstaanonder: 1. Werkgever:iederenatuurlijkeof. CAO voor de GROOTHANDEL IN HORECAPRODUCTEN 2016-2017 Artikel 7 Definities 11 Artikel 8 Duur, verlenging en beëindiging van deze CAO 11 Artikel 9 Wijzigingen van deze CAO tijdens de looptijd 12 Artikel 10 Rechtsopvolging van partijen. cao-beoordeling de Technische Groothandel 2017-2018 (pdf - 112kB) Lees voor: cao-beoordeling de Technische Groothandel 2017-2018 (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster) Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader

Technische Groothandel

KG CAO/17/Beoordeling CAO Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen 2016 - 2017 4 eindheffingsloon. Ik verwijs naar de paragrafen 19.1.6 en 19.1.7 van het Handboek . Een aanspraak op een uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval behoort al | Download CAO Groothandel Eieren » | 6 februari 2019 CAO-naam CAO Groothandel Eieren Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Eieren 2019-2020 > Onderhandelingsresultaat Groothandel in Eieren 2019-2020 (24-01-19) Looptijd Een 2 jarige cao van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020. Loonmutaties - 2,00% loonsverhoging per 1 februari 2019 voor lonen boven de cao schale De Werkgevers Technische Groothandel (WTG) heeft op woensdag 5 februari een onderhandelingsresultaat bereikt met vier vakbonden (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en AVV) over de nieuwe cao voor de Technische Groothandel. De afspraken over lonen en de looptijd zijn bekend gemaakt. In he

Hieronder vind je op eenvoudige manier de CAO waar je onder valt: Zoek op je bedrijfs- of sectornaam. Bijvoorbeeld Philips of Kappers.. Vind je niet wat je zoekt? Kijk dan ook even hier, of neem contact op met onze medewerkers van CNV Info via 030 - 751 1001.Zij helpen je graag verder Cao . CAO GGZ . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van. Van dit akkoord waren de cao-teksten van de hoofstukken 5, 6, 7, 9 en 10 al vastgesteld. Daarnaast moesten deze teksten nog afgestemd worden met de bestaande teksten. Deze procedure is nu afgerond en heeft geleid tot de definitieve tekst van de CAO PO 2019 -2020. Wat is er in deze cao veranderd? Allereerst is de weg van de modernisering voortgezet De cao huidige Technische Groothandel loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2022. FME neemt niet deel aan het cao-overleg in de Technische Groothandel, maar heeft wel regelmatig contact met vertegenwoordigers van de Technische Groothandel. Alle informatie rondom de cao Technische Groothandel vind je in Mijn FME (exclusief voor leden) Deze cao is gepubliceerd in de Staatscourant van 26 september 2019; Na vaststelling van de tekst van de cao's door Cao-partijen zijn deze cao's bij het Ministerie van SZW aangemeld. Daarna is de Minister van SZW gevraagd de cao's Algemeen Verbindend te verklaren, met uitzondering van de SAO-cao. Begin september 2019 is het Cao-boekje met de nieuwe teksten uitgekomen. Dit boekje kan hier besteld worden

Video: Koninklijke Hibi

De werkgevers in de technische groothandel weigeren een nieuwe cao af te spreken met de vakbonden FNV, CNV en De Unie De vakbonden hebben een akkoord bereikt met de werkgevers over een nieuwe cao voor de technische groothandel. In deze branche, goed voor tienduizenden werknemers, werd vorige maand nog enkele weken gestaakt. Volgens FNV komt het uiteindelijke akkoord neer op een flinke verbetering van het bod dat de werkgevers aanvankelijk op tafel hadden gelegd. Er is [

De cao Metaal en Techniek is met 27.500 werkgevers en 310.000 werknemers de grootste cao in de marktsector. De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93% Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 Op deze website vind je de officiële tekst en bijlagen van de Cao Ziekenhuizen 2019-2021 en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2017-2019. Medewerkers HR & salarisadministratie kunnen inloggen om ook uitgebreide toelichtingen te lezen De cao Glastuinbouw is voor bedrijven met plantaardige teelten die permanent onder glas of plastic plaatsvinden. De cao had een looptijd t/m 31-12-2019 De cao heeft een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021. Als geen van de cao-partijen de bepalingen uit de cao bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd heeft opgezegd, worden deze bepalingen voor de duur van één jaar verlengd Cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf. De cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) heeft een looptijd van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2022. In de cao MvT is afgesproken dat per 1 februari het voor de werknemer geldende salaris wordt verhoogd met 1%. De salaristabel vindt u in de cao. Deze kunt u hier downloaden

Cao - SCT

 1. Het CAO boekje 2019-2021 is vanaf nu beschikbaar. Klik hier om deze te downloaden (pdf). Klik hier om het boekje te bestellen De wijzigingen in de loontabellen voor 21-jarigen zijn hierin verwerkt
 2. cao Technische Groothandel - Fede
 3. CAO VVT 2019-2021. Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Let op! Deze pagina is alleen geschikt voor gebruik op een desktop of tablet. Download de CAO 2019-2021 als pdf. Welkom bij Cao Info van ActiZ. Exclusief voor leden van ActiZ is in deze.
 4. Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019-2021; gewijzigd 29 juli 2020 6 j Relatiepartner: een persoon met wie de ongehuwde werknemer een relatie heeft en die een geregistreerde partner is of met wie hij een schriftelijke verklaring daarover heef
 5. CAO Arbeidsomstandigheden Begripsbepalingen en werkingssfeer Branchekaders gezondheidsbeleid Algemene randvoorwaarden arbobeleid op bedrijfsniveau Maatregelen op bedrijfsniveau Overige bepalingen Bijlagen Andere RAS Websites. ras-examen.nl rieschoonmaak.nl arboschoonmaak.nl.
 6. CAO voor het Uitgeverijbedrijf - Deel I Algemeen. 1 juni 2019 t/m 31 juli 2020 CAO; Toelichtingen en FAQ's; Werkingssfeer / AVV; Sectorinformati
 7. 1. De cao wordt aangegaan voor de periode van 31 december 2019 tot en met 31 december 2020. 2. Behoudens opzegging door een der partijen uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de Cao-OI eindigt, wordt deze cao steeds geacht te zijn verlengd voor de duur van een jaar. 3

CAO - Aneve

 1. Voordat je een Profit CAO 2019 kunt importeren moet je eerst: Minimaal Profit 9 downloaden en installeren.; De laatste Profit CAO versie van 2018 geïnstalleerd hebben. Klik hier voor de laatste versie.; Let op: Als je werkt op AFAS Online, dan importeer je de cao niet zelf. Voor meer informatie hierover, klik hier. Wat is nieuw in 2019
 2. Horeca groothandel en totaalleverancier van de horeca en bedrijvenmarkt. Actueel horeca-nieuws, culinaire inspiratie en scherpe aanbiedingen vanuit uw horeca groothandel
 3. Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019-2021; vastgesteld 11 december 2019 6 j Relatiepartner: een persoon met wie de ongehuwde werknemer een relatie heeft en die een geregistreerde partner is of met wie hij een schriftelijke verklaring daarover heef
 4. Download hier de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. Gedrukte exemplaren van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 kunt u hier bestellen. PDF-Documen
 5. De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn (digitaal) beschikbaar.Het gedrukte CAO-boekje is nog niet beschikbaar. Dit volgt zo spoedig mogelijk

Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 36 maanden dat begint op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2021. 2. Deze CAO kan door partijen tegen het einde van de looptijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Een en ander dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. 3 De cao-tekst kun je hieronder vinden. Deze komt binnenkort in de app en er wordt ook gewerkt aan toelichting diverse onderdelen. Downloads Nieuwe tekst Cao Sociaal Werk 2019 - 2021 Cao-akkoord sociaal werk 2019 - 202 Per 1 januari 2019 treedt de cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij in werking. De cao geldt voor de sectoren Glastuinbouw, Hoveniersbedrijf, Productiegerichte Dierhouderij, Open Teelten, Groothandel Bloembollen, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen en Bos en Natuur*). De cao heeft een avv-status gekregen en is daarmee verplicht voor werkgevers en werknemers van genoemde sectoren. Cao.

Groothandel groente & fruit akkoord 2019-202

Salarissen Cao Sociaal Werk 2019-2021 4 van 4 Pensioenpremieverdeling Met ingang van 1 september 2019 is er een gelijke verdeling tussen werkgever en werknemer van de premie voor het ouderdoms-/partnerpensioen (OP/PP). De premieverdeling voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) wijzigt niet Vacatures Groothandel cao. Zoeken binnen 231.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Groothandel cao - is makkelijk

Cao-boekje Dranken 2019-2020 - Cao Drankindustrie en

CAO PROVINCIES 2019- 2020 0 Preambule Cao-partijen hebben met de cao 2017-2018 een vernieuwende cao afgesproken. De vernieuwing in die cao is een weerspiegeling van arbeidsvoorwaarden die passen bij eigentijdse arbeidsverhoudingen. Eigentijdse arbeidsverhoudingen zijn nodig omdat de maatschappelijk 1 Deze cao geldt voor gemeenten in artikel 123 Grondwet (Stb. 2019, 33), die zijn gelegen in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. 2 Deze cao geldt voor de werknemer die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is overeengekomen. 3 Deze cao geldt niet voor: a de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Download hier de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. U kunt ook gedrukte exemplaren van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 bestellen ben je op zoek naar informatie over groothandel

CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021 - Flexnieuw

 1. CAO oondiensten 2019 - 2020 4 Inleiding CAO-partijen, Aedes vereniging van woningcorporaties, FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie zijn voorliggende CAO Woondiensten overeengekomen. De CAO Woondiensten regelt de collectieve arbeidsvoorwaarden voor werknemers werkzaam bij de woningcorporaties. Minimumkarakter De CAO Woondiensten kent een.
 2. CAO Drankindustrie 2019-2020 - Flexnieuw
 3. Cao Groothandel in Groenten en Fruit ~ GroentenFruit Hui
 4. Overzicht van alle actuele CAO's - Vaca
 5. Technische Groothandel: cao-onderhandelingen partijen nog
 6. CAO houthandel 2019 - 202
CAO-overleg op 16 januari 2017 vervolgd | TechnischeJe Achterban

Cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (voorheen

 1. Groothandel Bloemen en Planten 2017 - 2019 - Loonwijzer
 2. CAO Groothandel Groenten en Fruit 2020 - Flexnieuw
 3. Salaris en Arbeidsvoorwaarden Groothandel in Eieren 2019
Provincies - AVV
 • Bosch fornuis elektrisch.
 • LEGO City My City 2 download.
 • Criminologie Rotterdam.
 • Overdrachtsverklaring CITES B.
 • Novamed steunkousen.
 • Klapstoelen huren Haarlem.
 • Kwadratische vergelijkingen abc formule.
 • Historie van Alicante.
 • GTA San Andreas 100 checklist.
 • Sneeuwvlok Obsidiaan Ruw.
 • Handelsstal Zuid Holland.
 • Ongeval Retie.
 • Amerikaanse voetbalster model.
 • Homofoon homoniem.
 • Politoer herstellen.
 • Karwei structuurverf.
 • Angel number 3 meaning.
 • Support.microsoft.com/help remote assistance.
 • Werkblad kerst.
 • Leien halfsteensverband.
 • Camping Cikat stacaravan.
 • Ben 10 horloge Omnitrix deluxe.
 • Canon landschapsfotografie kit.
 • Plant Fly Ninja.
 • Onkruidbestrijding grasland.
 • 9m3 container afmetingen.
 • Can you use your laptop as monitor for PS4.
 • Lazarus musical verhaal.
 • Felix Pakhuis gent.
 • Kat heeft aluminiumfolie gegeten.
 • Schleich Horse Club.
 • Office 2016 download.
 • Spongebob Meme face.
 • Leien halfsteensverband.
 • Perilla frutescens Britton.
 • Hoe groot is de kans dat een vliegtuig neerstort.
 • Cornus kousa blad.
 • Audentes ASC.
 • Welke kleur wenkbrauwen bij rood haar.
 • Bijlagen in inhoudsopgave.
 • Auto tot 4000 euro.