Home

PE online accreditatie aanvragen

De vereniging voor schematherapie is per 1 oktober toegevoegd aan het psychologenportaal in PE-online. Het is nu mogelijk om accreditatie-aanvragen in te dienen. Vanaf 1 januari 2021 start ook het register van schematherapeuten. www.schematherapie.nl Vul de gevraagde gegevens voor de accreditatie in. U ontvangt in PE-online de factuur, die tevens geldt als bevestiging van de aanvraag. U kunt vervolgens het bedrag overmaken naar het rekeningnummer van Docdata Payments onder vermelding van de gegevens die op de factuur staan (PID nummer). De accreditatie geldt voor één jaar

Het aanvragen van accreditatie verloopt via PE-online. De procedure voor het aanvragen van accreditatie gaat als volgt: Via de website van PE-online vraag je een account aan. PE-online stuurt je vervolgens de inloggegevens van dit account Aanvragen accreditatie via PE-online Accreditatie aanvragen Je kunt voor de deelnemers van je bij- en nascholing accreditatie aanvragen bij de NVRG. Voor NVRG-leden die de scholing volgen geldt dat de behaalde accreditatie-punten meetellen in het kader van hun herregistratie Aanvragen via PE Online Nieuwe accreditatie aanvragen 2021-2023. Voor het aanvragen van accreditatie maakt ProCERT gebruik van PE online. Je kunt een account bij PE online aanmaken of je al bestaande account gebruiken

De aanvragen voor accreditatie worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die staan beschreven in de Accreditatiesystematiek. Klik hier voor inzage in de Accreditatiesystematiek. Autorisatie & accreditatie aanvragen Aanbieders van scholing kunnen via PE-online accreditatie aanvragen. Hiervoor dient u eerst een account aan te maken Aanvragen accreditatie. Gepubliceerd: 16 november 2019, laatste update: 03 december 2019. Opleiders en verloskundigen die scholing en hands-on trainingen organiseren kunnen accreditatie aanvragen. Procedure. De procedure voor het aanvragen van accreditatie is als volgt: Aanbieder maakt een account aan in PE-online ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici

De wetenschappelijke vereniging ontvangt via GAIA een aanvraag voor accreditatie van een aanbieder, beoordeelt de scholing aan de hand van het aantal scholingsuren en de inhoud, conform het accreditatiereglement. De vereniging zet alle scholingen in een congresagenda. Artsen kunnen zo gemakkelijk kiezen uit de geaccrediteerde nascholingen Om voor accreditatie in aanmerking te komen, verklaart u de presentie (aanwezigheid) van NVKC-leden na afloop van de scholing in te zullen voeren in PE-online. Vanuit PE-online ontvangt u hierover bericht. NVKC-leden die accreditatie achteraf willen aanvragen, doen dit via hun eigen dossier in PE-online Een aanvraag voor accreditatie indienen (aanvraagformulieren en accreditatiereglementen). Leden die bezig zijn met een opleidingstraject of met een herregistratie kunnen direct naar de digitale nascholingsagenda in PE-online gaan. Wij raden u aan goed de eisen voor de NVO (her-).

Pe-online

Wil je voor jouw nascholing accreditatie aanvragen bij de NVRG? Dit kan alleen digitaal via PE-online. Heb je al eerder accreditatie aangevraagd? Ben je op de hoogte van de criteria waarop de nascholing wordt beoordeeld en beschik je over een inlognaam en wachtwoord? Dan kun je direct jouw scholing indienen via PE-online 3.2 Accreditatie aanvraag indienen in PE-online Ga naar tabblad cursusbeheer Ga naar de accreditatie indienen Lees de wizard aanvraag accreditatie en druk op volgende. Vervolgens vindt u een overzicht voor welk soort en voor welke prijs uw deskundigheidsbevordering nu of in de toekomst wilt aanvragen Accreditatie aanvragen Aanbieders van bij- en nascholing kunnen accreditatie voor de aangeboden activiteiten aanvragen. Lees waar uw accreditatie-aanvraag aan moet voldoen en wat de criteria zijn voor de aangeboden scholing De VSt gebruikt PE-online voor het aanvragen van accreditatie voor cursussen en bij- en nascholingsactiviteiten. Voor de behandeling van accreditatie-aanvragen wordt een vergoeding gevraagd. De vergoeding bedraagt: € 220,- (excl. btw) voor cursussen tot en met 30 uur ; € 385,- (excl. btw) voor cursussen langer dan 30 uu Het aanvragen van accreditatie voor scholingsactiviteiten, de registratie van cursisten en de registratie van gevolgde scholing door onze deelnemers vindt plaats in één systeem: PE Online. Om een aanvraag in te dienen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig

Accreditatie aanvragen via PE-online Author: DinieNH Created Date: 8/28/2013 2:29:39 PM. Hoe werkt het aanvragen van accreditatie van vooraf geaccrediteerde bij- en nascholing Autorisatie. Om een aanvraag in te dienen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als u nog geen inloggegevens heeft, kunt u deze aanvragen, klik hier. Heeft u al een account op PE-online (voor bv Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag dan hier uw eigen account aan Accreditatie aanvragen. De VGCt gebruikt PE-online voor het aanvragen van accreditatie voor cursussen en bij- en nascholingsactiviteiten. Na het indienen via PE-online, wordt je cursus gecontroleerd op volledigheid en ontvang je een factuur voor de accreditatiekosten

2. Accreditatie aanvragen voor uw activiteit via uw opleidersaccount. PE-online guide p. 8 LET OP! Vraag min. 6 weken op voorhand accreditatie aan. LET OP! Uw activiteit moet geaccrediteerd zijn voordat deze plaatsvindt. 3. Ingeven aanwezigheden na de activiteit . PE-online guide p. 15 LET OP Om accreditatie aan te vragen bij de VPeP heeft u een als aanbieder van (na)scholing een PE-online account nodig. Er worden kosten berekend voor het doen van een aanvraag. Hieronder leest u hoe u een account aanmaakt, wat de kosten zijn en welke scholingen bij de VPeP in aanmerking komen voor accreditatie

Over relatie- en gezinstherapieCongressen - NEKZT Evenementen & Congressen

Accreditatie NVvP

Dan kunt u accreditatie aanvragen bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Algemene nascholingen zijn niet-vakinhoudelijke nascholingen over bijvoorbeeld gezondheidsrecht, medische ethiek en communicatie Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag dan hier een account voor uw organisatie en evt. afdeling aan De Accreditatiecommissie zal uw aanvraag beoordelen. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden (zie reglement) en wanneer de betaling is geschied, zal accreditatie worden verleend en zullen de accreditatiepunten worden toegekend aan de scholing. De scholingsactiviteit zal vervolgens in de nascholingsagenda van PE-online komen te staan Accreditatie aanvragen voor een (na)scholing/congres De NVVS heeft de registraties en herregistraties van de Seksuologen NVVS (SH/VPO), Consulenten Seksuele Gezondheid NVVS en leden met de Aantekening NVVS gedigitaliseerd. De NVVS doet dat in samenwerking met PE-online.Dit geldt daarom ook voo..

Log in bij PE-Online; Vul het aanvraagformulier in Na het invullen van het aanvraagformulier kunt u meteen de betaling regelen waarna de beoordeling van uw accreditatieaanvraag wordt gestart. Controle dossier. Als u het aanvraagformulier volledig heeft doorlopen, dan volgt een eerste beoordeling van het dossier Opleiders kunnen hun aanbod Permanente Educatie (PE) aan ons ter beoordeling voorleggen. Via de online PE-tool kun je eenvoudig en snel PE-erkenning aanvragen voor een nieuwe training, een eerste aanvraag of voor een vervolgaanvraag (dezelfde training wordt herhaald binnen een jaar na beoordeling) Hieronder vindt u de stappen voor het aanvragen van accreditatie. Stap 1 Voor het aanvragen van een account in PE-online gaat u naar https://www.pe-online.org/SPE200_EDU_Inloggen.aspx?taalID=50&CalendarPopUp= U kunt deze link ook bereiken via www.kwaliteitsregisterverloskundigen.nl en het menu 'Direct naar' en klik op 'Aanvragen accreditatie'

Om een accreditatieaanvraag in te kunnen dienen, moeten de volgende stappen worden gezet: Stap 1: Aanmaken van een account in PE-online. Ga naar 'Mijn Registerplein' en kies de button 'account aanmaken' voor opleiders. Vul de gevraagde gegevens in en binnen 15 minuten ontvangt u uw inloggegevens op het opgegeven e-mailadres Accreditatie aanvragen. Voor aanbieders van scholing voor POH-GGZ. Voor aanbieders van scholing voor POH-GGZ De (na)scholingsactiviteiten van POH's-GGZ worden opgenomen in een online systeem (PE-online); een digitale koppeling tussen aanbieders van scholing en het ANPG. In dit systeem bevinden zich de persoonlijke dossiers van leden, die in he Je kunt online een verzoek voor accreditatie indienen: inloggen voor opleiders in PE-online. De informatie voor aanbieders van scholing (pdf) kun je gebruiken als handleiding bij het aanvragen van accreditatie. Let op: Neem voordat je een aanvraag indient kennis van het bijbehorende accreditatiereglement Om accreditatie aan te vragen bij de VPeP heeft u een als aanbieder van (na)scholing een PE-online account nodig. Er worden kosten berekend voor het doen van een aanvraag. Hieronder leest u hoe u een account aanmaakt, wat de kosten zijn en welke scholingen bij de VPeP in aanmerking komen voor accreditatie Procedure. De procedure voor het aanvragen van accreditatie is als volgt: Aanbieder maakt een account aan in PE-online. PE-online stuurt de inloggegevens naar het opgegeven e-mailadres. Met deze gegevens kan de aanbieder inloggen en eenmalig autorisatie aanvragen bij de KNOV

Hiervoor kunnen ze bij- en nascholing volgen die is geaccrediteerd door StiR. Aanbieders van relevante leeractiviteiten kunnen hun scholing ter accreditatie aanbieden bij StiR. Om voor de eerste keer accreditatie aan te vragen moet eerst account aangemaakt worden bij PE online. Pas hierna kan ingelogd worden en de aanvraag ingediend worden De accreditatie-aanvragen verlopen via PE-online. U dient eerst te zijn geregistreerd als organisatie. Hierna dient u autorisatie aan te vragen: U vindt ons onder: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) -> Vereniging EMDR Nederland De kosten in PE-online zijn €181,50 (incl. BTW) per aanvraag Nadat autorisatie is verleend kan er accreditatie worden aangevraagd voor 1 of meerdere bij het Kwaliteitsregister Paramedici aangesloten beroepsgroepen. Open de instructie: 1611 Account aanmaken en Autorisatie aanvragen; Klik hier om account aan te vragen. Heeft u al een PE-online account, dan beschikt u al over een wachtwoord en gebruikersnaam (Ga in PE Online naar Autorisatie en klik vervolgens op 'autorisatie aanvragen' bij de NVVS (wegens een 'tijdelijke' fout in het systeem van PE Online dient u de NVVS accreditatie in te dienen bij de Stichting NRVS, en u dient dan ook te zoeken op: Stichting NRVS) Klik op cursusbeheer; Klik op accreditatie wizard / Accreditatieaanvraag indiene Accreditatie 085 3035303 (ma.& do. 9:30-13:00) accreditatie@fgzpt.nl. Programma APV 085 3035304 programmasecretariaat@progapv.nl. Meld u aan voor onze kwartaal nieuwsbrief.

Nieuw: boek Verslaving in Context

Handleiding PE-Online Aanvragen opleidingspunten Pagina 8 van 10 de cursussen. Voor deze aanvragen worden administratiekosten in rekening gebracht. De vergoeding bedraagt € 26,77 per opleidingspunt met een maximum van 12 punten worden in rekening gebracht. Op het moment dat de KNB de cursus heeft goedgekeurd Gepubliceerd: 09 januari 2019 Eén van de normen van het Kwaliteitsregister Verloskundigen is dat verloskundigen geaccrediteerde bij- en nascholing moeten volgen. De aanbieder van de bij- of nascholing kan accreditatie aanvragen via PE-online Per 6 januari 2020 gaat de accreditatie van bij- en nascholing van tandartsspecialisten digitaal, via het online systeem van PE-online. Kaakchirurgen en orthodontisten houden online behaalde nascholingspunten en overige activiteiten bij voor aanvraag tot herregistratie. De NVMKA en NVvO zorgen voor digitale accreditatie Via de online accreditatiemanager van PE-online kunt u eenvoudig cursussen ter accreditatie voorleggen aan de Accreditatiecommissie. Uw aanvraag wordt door de Accreditatiecommissie behandeld, aan de hand van vaststaande kaders en kan leiden tot accreditatie. Na afloop van de cursus voert u, als scholingsaanbieder, de presentie op in PE Online KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd

Zo werkt accreditatie. Wil je een bij- of nascholingsactiviteit voor jeugd- en gezinsprofessionals door SKJ laten accrediteren, dan kan dat door een account aan te maken via Account aanmaken voor opleiders.Na autorisatie van het account kun je de accreditatieaanvraag indienen Aanvragen Accreditatie NVKF en PE-online Sinds januari 2013 maakt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) gebruik van PE-online voor alle activiteiten rond accreditatie van onderwijsactiviteiten en het bijhouden van de nascholingsactiviteiten van klinisch fysici Het vooraf aanvragen van accreditatie voor uw bij- of nascholingsactiviteit heeft de volgende voordelen: U kunt de aanvraag voor accreditatie voor uw scholing voor het Register Vaktherapie in een keer combineren met de accreditatie-aanvragen bij andere beroepsregisters die aangesloten zijn bij PE-online Accreditatie voor een bij of nascholing aanvragen kan alleen de aanbieder van de scholing doen. Via www.pe-online.org/edu kan een verzoek om autorisatie en inloggegevens worden aangevraagd. Meer informatie vindt u de site van de KNMG Een verzoek om accreditatie moet moet 6 weken van te voren zijn ingediend bij het ABSG, tevens moet er een.. Daarvoor gebruiken we het systeem PE-Online. Veel (para)medische en andere beroepsgroepen gebruiken dit systeem al. Heeft u al een account voor PE-Online, dan is het mogelijk deze te gebruiken bij PE-Veterinair. Heeft u geen account of wilt een aparte account voor het gebruiik bij PE-Veterinair, dan kunt u deze aanvragen

Handleiding Accreditatie aanvragen Hier vult u het mailadres in die in het register bekend staat als contactgegeven. Klik daarna op 'Opvragen'. Binnen enkele minuten ontvangt dit mailadres een bericht van PE-online met daarin de gebruikersnaam en een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Wachtwoord wijzigen Nota Accreditatie 7 DE AANVRAAG VOOR ACCREDITATIE VAN BIJ- EN NASCHOLING voor aanbieders van (binnenlandse) nascholing Voor aanbieders van nascholing geldt dat de accreditatieaanvraag tijdig (tenminste twee maanden tevoren) via PE-online wordt aangevraagd. 1. De cursusorganisatie voldoet aan de voorwaarden conform de Code Geneesmiddelen Reclam

aanvraag is goedgekeurd door de kwaliteitscommissie ontvang u hierover bericht. Vanaf dat moment kunt u accreditatie aanvragen voor uw nascholing en/of cursussen. U kunt zelf de status van uw autorisatie verzoek bekijken in het Autorisatie scherm binnen PE-online. In de kolom Status vindt u de status van uw autorisatie (zi Per 1 januari: nieuw systeem 'PE-online' voor accreditatie deskundigheidsbevordering 15 november 2011 Op 1 januari 2012 neemt de KNOV een nieuw systeem, genaamd PE-online, in gebruik voor de accreditatie aanvraag. Vanaf dan kunnen aanbieders van deskundigheidsbevordering hun aanvragen digitaal indienen bij de KNOV Eén van de normen van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie is dat verloskundig echoscopisten geaccrediteerde bij- en nascholing moeten volgen. De aanbieder van de bij- of nascholing kan accreditatie aanvragen via PE-online. Criteria voor accreditatie. De criteria voor accreditatie hebben betrekking op: de relevantie van het onderwer Het doel van accreditatie is het bewaken van de kwaliteit van bij- en nascholingsactiviteiten. Scholingsaanbieder kunnen op aanvraag hun scholingsactiviteiten van een kwaliteitskeurmerk laten voorzien. Voor de individuele beroepsbeoefenaar is het duidelijk dat hij te maken heeft met een goedgekeurde scholingsactiviteit Het tarief voor accreditatieaanvragen bedraagt € 125,00 per aanvraag. U ontvangt zo spoedig mogelijk de factuur via PE-Online. De aanvragen worden in behandeling genomen als het gefactureerde bedrag is ontvangen. De aanvraagtermijn voor accreditatie is bij voorkeur minimaal een maand voor de datum van de bij- en/of nascholing

Accreditatie aanvragen, proces en kosten V&V

 1. . 6 weken op voorhand accreditatie aan. LET OP! De peer review kan niet geaccrediteerd worden zonder vervolledigde vragenlijst. 3. Ingeven deelnemers voor de peer review . PE-online guide p. 14 LET OP
 2. CHECKLIST VOOR AANVRAAG ACCREDITATIE Zorg dat u deze gegevens bij de hand heeft, wanneer u een accreditatie voor uw cursus gaat aanvragen. Accreditatie vraagt u aan per cursus. uitvoering invoeren in PE-Online. Dit kan d.m.v. het invoeren van Registerplein-registratienummers. Verklaring:.
 3. Om als opleider cursussen te kunnen aanbieden voor accreditatie bij het AG moet u eerst autorisatie aanvragen, waarna u een account ontvangt waarmee u toegang krijgt tot PE-online. In de Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs kunt u lezen hoe u autorisatie aanvraagt
 4. Accreditatie aanvragen Voor aanbieders . Via het GAIA systeem kunt u accreditatie aanvragen bij de NVU voor medisch-inhoudelijke congressen. Niet medisch-inhoudelijke congressen kunt u ook aanvragen via GAIA, maar dient u te sturen aan het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing)
 5. Accreditatie van cursussen in het kader van beroepsregistratie is een belangrijk Om een aanvraag in te dienen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord Heeft u al een account op PE-online dan kunt u met uw eigen accountgegevens inloggen en autorisatie aanvragen. U kunt na autorisatie uw accreditatieaanvraag indienen voor.
 6. De link gebruikt u ook om in te loggen in PE Online. U komt in een scherm waar u eenmalig autorisatie aan kan vragen. Kies hier voor 'Keurmerk Fysiotherapie' Op de vraag of u organisator bent van peer review groepen antwoord u met nee. Vervolgens kiest u voor ok
27 maart 2020: NVVS Voorjaarscongres 'Seksuele en

28 november 2019: Symposium (Ver)binding

Kennisaanbieders ProCer

Congresagenda (PE-online) Accreditatie/GAIA; Uroloog worden? Accreditatie/GAIA. Hier vindt u informatie over accreditatie en GAIA. Meer informatie over accreditatie Accreditatie aanvragen Persoonlijk dossier/GAIA Beoordelingskader NVU FAQ Accreditatie Contact. Bij dit artikel. 3 downloads De accreditatiecommissie van de beroeps- en kwaliteitsregisters beoordelen de accreditatie-aanvragen van GGZ Ecademy. Is het kwaliteitsregister niet aangesloten bij PE-Online, dan kan de medewerker zelf zijn accreditatiepunten laten bijschrijven en een certificaat downloaden Algemene handleiding KNGF | Handleiding aanvragen accreditatie | versie 1.4, januari 2020 6 2.1 Stap 1. Algemene informatie Figuur 2 Scherm Aanvraag accreditatie stap 1 Op het eerste scherm maak je belangrijke keuzes voor het vervolg van de aanvraag

Terugblik NVRG-jubileumcongres 2018

Aanvragen voor accreditatie van algemene bij- en nascholing (communicatie, samenwerking, organisatie & financiering, maatschappelijk handelen & preventie, professionaliteit & kwaliteit) worden niet beoordeeld door de Commissie Nascholing & Accreditatie van de NVK, maar door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) Aanvragen en afhandelen van accreditatie gaat via PE-Online. De aanvragen voor accreditatie worden beoordeeld door een onafhankelijke accreditatiecommissie. Wanneer de KNOV de aanvraag in behandeling neemt, kan de scholing -als de aanvrager dit wenst- worden opgenomen in de scholingsagenda op de website van de KNOV. 2.2 Kosten van accreditatie

Aanvragen Accreditatie - Kenniscentrum Kraamzor

Hiervoor verwijzen we je door naar de handleiding Accreditatie intercollegiaal overleg. In deze handleiding staat beschreven: hoe de kring een account kan aanvragen. hoe de kring accreditatie kan aanvragen. Als deze stappen worden gevolgd, leidt dit tot de mogelijkheid om centraal bewijslast aan te kunnen leveren bij de activiteit intercollegiaal overleg Handleiding voor aanbieders: accreditatie aanvragen en presentie invoeren via GAIA Inhoudsopgave 1. GAIA 3 2. Verantwoordelijkheden van aanbieders van nascholing 3 3. Accreditatie aanvragen 3 3.1. Autorisatie van uw account 3 3.2. Accreditatie aanvragen 4 3.3. Voorwaarden accreditatie aanvraag 4 3.4. Aanvraagtermijn 4 3.5. In te sturen. aanvragen voor individuele vormen van deskundigheidsbevordering. De Commissie Accreditatie van de NAPA volgt de regelgeving van het KNMG: Algemene voorwaarden bij aanvraag tot accreditatie van nascholing en het Beoordelingskader accreditatie bij- en nascholingsbijeenkomsten. Daarnaast hanteert NAPA aanvullende regels In aanvraag. Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd voor: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog De accredtiatieaanvraag voor het congres is bij PE-online geregistreerd. Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig AANVRAAG VERLENGING ACCREDITATIETERMIJN Er kan éénmalig verlenging van de accreditatietermijn worden aangevraagd voor de duur van 2 jaar. Verlenging dient minimaal zes weken voor de einddatum van de accreditatietermijn te worden aangevraagd. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van een evaluatieverslag*. Criteria waar uw verlengings

Aanvragen accreditatie - KNOV Kwaliteitsregister Basis

Bent u een aanbieder van scholingen en wilt u accreditatie aanvragen middels PE-Online Bent u een bestaande gebruiker (lid of beheerder) en heeft u een vraag en/of probleem m.b.t. PE-Online Customer Accreditatie aanvragen Cursusaanbieders die een SANA keurmerk willen aanvragen, kunnen dit digitaal doen via de webapplicatie PE-online. SANA keurmerk aanvragen

ADAP - Kwaliteitsregister Paramedic

Wkkgz: heb jij wel een klachtenregeling?

Over GAIA KNM

De Accreditatiecommissie buigt zich over uw aanvraag. Indien de commissie aanvullende vragen heeft of documentatie wenst, neemt zij via de accreditatiemanager in PE Online contact met u op. Als de Accreditatiecommissie een besluit heeft genomen, wordt u dit via de accreditatiemanager in PE Online medegedeeld. U ontvangt dit bericht ook via email Als u de accreditatie <2 maanden voor aanvang aanvraagt, betaalt u € 50,- extra. Per 12 mei 2017 heeft de NOV haar accreditatieregelement afgestemd met de Europese regelgeving (EACCME). Ten aanzien van de 'Single industry funded scholing' is per 1 januari 2019 een nuancering aangebracht; ook in dit geval kan accreditatie aangevraagd worden via GAIA volgens de CGR normen Accreditatie geldt voor een jaar, van 01 januari t/m 31 december. U kunt hier accreditatie aanvragen voor symposia, congressen, casuïstiekbesprekingen en bij-en nascholingen. 2. Als de accreditatie wordt goedgekeurd door onze accreditatiecommissie, ontvangt u een accreditatienummer en het aantal punten waarvoor de scholing geaccrediteerd is. 3

Accreditatie aanvragen NVK

Joop Pot - NIRPA

Accreditatie NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen

Een accreditatie-instantie beoordeelt de deskundigheid, Ik wil een accreditatie aanvragen. Hoe weet ik welke norm ik moet gebruiken? Via de pagina Disciplines kunt u de gewenste discipline selecteren. In de toelichtende tekst vindt u een verwijzing naar de bijbehorende norm Europese accreditatie aanvragen gaat via de website van de Accreditatie - afspraken & wetenswaardigheden Meer informatie: NIV, Dorenda van Waterschoot, waterschoot@internisten.nl, tel. 030-2823308 (ma. t/m do.) bijgewerkt: 03-04-201 De aanvraag tot erkenning en registratie als pijnspecialist kun je in je eigen specialisten-account in GAIA doen via de knop nieuwe registratie aanvragen. Bij het indienen van je aanvraag word je gevraagd een aantal documenten te uploaden. Je aanvraag wordt binnen 3 maanden beoordeeld door de registratiecommissie van de NVA u autorisatie kunt aanvragen (KNMG-GAIA). Als u accreditatie wilt aanvragen bij . Verenso. dient u autorisatie aan te vragen bij de KNMG. U vraagt dan automatisch autorisatie aan voor alle verenigingen die aangesloten zijn bij de KNMG. Klik op Autorisatie aanvragen rechts in het scherm. Als autorisatie is verleend, verandert het rod

 • Wdr4 frequenz.
 • Kathmandu winkel.
 • Geheime rekenmachine app.
 • Goedkoop bier Amsterdam.
 • Bloods rappers.
 • Katoenen sokken.
 • Braziliaanse hits in Nederland 2017.
 • Giraffe voortplanting.
 • 1 cor 12 14.
 • Hoe lang moet blondering inwerken.
 • Eminem Relapse.
 • Recreatiepark Zilverstrand.
 • Strepen op kleding na wassen.
 • Woord 11 letters begint met O.
 • Aangifte vermiste persoon.
 • Onderprikkeld en actief kind.
 • Bedbank 140x200.
 • Ongeluk Wijhe vandaag.
 • Pommetje Horlepiep dvd.
 • Coffeshopsmenu.
 • Akai MPK Mini MK2 Black.
 • Spiderman.
 • Golden retriever gewicht mannelijk 30 34 kg.
 • Caviameubel kopen.
 • Homer Post.
 • Wolframalpha integral Calculator.
 • Multitool zaagblad metaal.
 • Hond in bed slapen afleren.
 • Aangifte vermiste persoon.
 • Welk materiaal haalden ze uit de grotten.
 • Houten achtbaan Toverland.
 • Kersenboom planten wanneer.
 • Koolhydraatarme wafels Griekse yoghurt.
 • Broodje van de Week Theaterhotel Almelo.
 • Kano materiaal.
 • Surimi Sticks Jumbo.
 • Cast musical Annie 2012 Nederland.
 • Winkelcentrum Zeist openingstijden.
 • Elementary cast.
 • Raptors Shirt.
 • Snapchat accounts.