Home

Hemodialyse thuis

Om thuis te kunnen dialyseren heeft u een geschikte ruimte in of rondom uw huis nodig. Bij thuisdialyse overdag is dit een ruimte waar minimaal een dialysemonitor, een bed of dialysestoel met tafel geplaatst kunnen worden, evenals een stoel voor de partner of VDA en een voorraadkast Als u op hemodialyse thuis bent aangewezen, wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar. Eigen risico. De medisch-specialistische zorg en de hulpmiddelen bij hemodialyse vallen onder het eigen risico. Regelgeving. De aanspraak op hulpmiddelen bij hemodialyse staat beschreven in: Artikel 2.6, onderdeel hh, van de Regeling Zorgverzekerin Patiënten die thuis dialyseren hebben maandelijks recht op tegemoetkomingskosten (TKK). Dit is een vergoeding voor extra kosten voor bijvoorbeeld elektriciteit, waterverbruik en het afvoeren van afval. Hiervoor krijgt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hanteren hier verschillende betalingstermijnen voor Hemodialyse kan ook in uw eigen huis. Bij thuisdialyse krijgt u een dialysemachine in huis. Deze krijgt u in bruikleen van het ziekenhuis of dialysecentrum

Hemodialyse tHuis Wat is hemodialyse? Hemodialyse is een behandeling waarbij met een kunstnier het bloed gezuiverd wordt. Om het bloed te kunnen zuiveren is er een toegang tot de bloedbaan nodig, dit kan met een shunt of dialysekatheter. Bij hemodialyse dialyseert u meestal twee tot drie keer per week. Een behandeling duurt drie tot vier uur Hemodialyse thuis. Hemodialyse is een behandeling die meestal enkele malen per week plaatsvindt. De duur van de behandeling is vaak 3 à 4 uur. Voor iedere behandeling moet een dialysecentrum bezocht worden. Concreet betekent dit dat u 3x per week een halve dag (inclusief reizen) kwijt bent aan de hemodialyse. Tijd die u liever thuis in uw. Hemodialyse Schakel een erkend installatiebedrijf in om uw dialyseapparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor u regelen. Vraag uw behandelend arts om een verwijzing hiervoor. Vergoeding voor een wastafel. Gaat u op de tweede verdieping dialyseren? En heeft u niet de mogelijkheid om uw handen te wassen

Hemodialyse - GezondeNieren

Dialyseert u thuis, dan spreken we over thuishemodialyse. Overdag of 's nachts. Hemodialyse kan zowel overdag als 's nachts plaatsvinden. Voor welke vorm u kiest, is onder andere afhankelijk van uw persoonlijke wensen en gezondheid. Shunt of katheter. Voor hemodialyse is een goede toegang tot uw bloedbaan nodig Hemodialyse thuis. Het is ook mogelijk om hemodialyse thuis te doen. Bij thuishemodialyse kan de eigen nierfunctie erg goed worden benaderd, helemaal als er zes dagen per week, gemiddeld acht uur per nacht gedialyseerd wordt. U krijgt dan assistentie van uw partner of van een verpleegkundig dialyseassistent, kortweg een VDA genoemd

Hemodialyse: Thuisdialyse Hemodialyse: Thuisdialys

 1. Thuis. U kunt de behandeling ook thuis uitvoeren. We noemen dit home-hemodialyse. Uw arts stelt dan samen met u een dialyseschema op. Nazorg en voeding. Tussen 2 behandelingen in kunnen zich afvalstoffen en vocht in uw lichaam opstapelen. Volg dieetvoorschriften en vochtbeperkingen die u kreeg van de arts of verpleegkundige
 2. Hemodialyse kan op diverse plaatsen worden uitgevoerd. Dit kan in het ziekenhuis, maar door nieuwe technieken ook heel goed bij mensen in de thuissituatie. Hier kunt u meer lezen over de zogenoemde centrumdialyse en thuis hemodialyse. De uitvinding van de kunstnier . De kunstnier is een uitvinding van de Nederlander Willem Johan Kolff. Prof. Dr
 3. Wat houdt de opleiding voor hemodialyse thuis in? De opleiding duurt 12 weken. U wordt opgeleid door speciaal geschoolde dialyseverpleegkundigen. Als uw partner betrokken is bij uw hemodialyse thuis, volgt u de opleiding samen. Begeleiding en ondersteuning thuis Na afronding van de opleiding kunt u thuis dialyseren, eventueel met steun van uw partner
 4. Hemodialyse is thuis alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Printable version (PDF) Wilt u graag thuis dialyseren, dan kijken we samen met u naar uw wensen en mogelijkheden. Afhankelijk hiervan stellen we een opleidingsprogramma samen. In de folder 'Hemodialyse thuis' leest u hier meer over
 5. Thuisdialyse: veilig thuis dialyseren. Dialyse centrum Ravenstein biedt thuisdialyse aan in de vorm van de NxStage. De NxStage is de laatste ontwikkeling op het gebied van thuisdialyse. Het in Amerika ontwikkelde apparaat is klein, veilig en makkelijk in de bediening

U heeft specifieke wensen hoe de zorg thuis moet verlopen. U maakt ook graag gebruik van onze injectieservice Aranesp. U wilt uw verpleegkundigen snel getraind hebben op de Physidia S3. U overweegt een eigen flexibele dialysehub te starten. U vertrouwt op 15 jaar zorgervaring in de thuissituatie. U houdt graag nog wat over aan de DOT Hemodialyse kan zowel thuis als in een dialysecentrum. Bij hemodialyse (HD) lig je drie tot vier keer per week, gemiddeld vier uur lang, aangesloten op het hemodialyseapparaat. Dat is fysiek zwaar omdat er grote schommelingen in bloedwaarden en vochtgehalte kunnen ontstaan Thuisdialyse is het spoelen van de nieren - ook wel 'hemodialyse' genoemd - bij de patiënt thuis. Nierdialyse werd voorheen alleen in het ziekenhuis of een gespecialiseerde dialysekliniek gedaan. Dat betekent voor de patiënt drie keer per week naar de kliniek om daar vervolgens drie uur lang te dialyseren Als u thuis 's nachts dialyseert is dit erg effectief. Dit komt omdat u langer kunt dialyseren. U kunt meerdere dagen per week, tot aan 8 uur per nacht dialyseren. Deze vorm benadert het functioneren van een gezonde nier het beste. Terwijl u slaapt wordt uw bloed gezuiverd Daarom ontwikkelt de Nierstichting een draagbare kunstnier, een compact hemodialyseapparaat dat thuis en onderweg gebruikt kan worden. Om deze innovatie mogelijk te maken, hebben wij NeoKidney opgericht

Hemodialyse thuis (Zvw) Verzekerde zorg Zorginstituut

Ofwel hemodialyse in het ziekenhuis ofwel peritoneale dialyse thuis. De titel van de video verschijnt op het scherm: Verschillende vormen van dialyse, thuis en in het ziekenhuis. Patiënten getuigen over hun keuze. De eerste vrouwelijke patiënt, Ria Roosen, komt weer aan het woord. Ze wordt geïnterviewd bij haar thuis in de woonkamer Hemodialyse kan thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden. De voordelen van hemodialyse aan huis zijn dat er rekening gehouden kan worden met uw eigen planning. Daarbij heeft u kennis van uw therapie en is er geen reistijd van en naar het ziekenhuis Hemodialyse thuis. Auteur(s): Verstappen, Dorrie. Rubriek: Casuïstiek. Hemodialyse is een van de nierfunctievervangende therapieën die gebruikt worden om patiënten met nierfalen in leven te houden. Hemo betekent bloed en dialyse is de uitwisseling van in water opgeloste. De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en het Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis is met meer dan 200 patiënten in 2014 het op één na grootste landelijke centrum waar zorg voor nierziekten wordt geboden. Patiënten met nierfalen kunnen hier terecht voor onderzoek en behandeling van ziekten van de nieren en nierfalen PD gebeurt dagelijks thuis, manueel of met een toestel. Het ziekenhuis superviseert en vergoedt al deze dialysevormen en wordt hiervoor terugbetaald door de ziekteverzekering. Er zijn bijna 7.000 dialysepatiënten in België en hun aantal steeg op 5 jaar tijd met meer dan 25%

Bekijk uw vergoeding voor nierdialyse in het ziekenhuis en thuis. Bijvoorbeeld voor dialyseapparatuur Thuis hemodialyse is een behandeling die u met hulp thuis kunt uitvoeren. Hiervoor wordt u opgeleid door dialyseverpleegkundigen. De opleiding duurt gemiddeld een paar weken. U leert om te gaan met de behandeling, materialen en apparatuur. U komt regelmatig voor controle en behandeling in het dialysecentrum Hemodialyse thuis met Eurocept Homecare is ideaal voor patiënten die snel willen starten thuis, op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie, slecht ter been zijn of op wat grotere afstand van het ziekenhuis wonen. U kunt dankzij hemodialyse thuis een zo normaal mogelijk leven leiden

Thuis overdag hemodialyse (HD) Bij hemodialyse (HD) wordt het bloed via een kunstnier in een machine gefilterd. Je krijgt hiervoor een shunt in je arm. Dit is een operatieve inwendige verbinding van een slagader met een ader. De shunt wordt aangeprikt met naalden om toegang tot de bloedbaan te krijgen. Thuishemodialyse overdag word U heeft recht op hemodialyse en peritoneaaldialyse bij u thuis. Daarbij hoort ook de medisch specialistische zorg, onderzoeken, behandeling, verpleging, geneesmiddelen en psychosociale begeleiding. De psychosociale begeleiding is ook voor de mensen die u helpen bij het uitvoeren van de dialyse thuis Hemodialyse Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam door een kunstnier gezuiverd. Peritoneale dialyse Bij peritoneale dialyse vervult het eigen buikvlies (peritoneum) de rol van kunstnier. Er bestaan meerdere vormen van peritoneale dialyse. De meest gebruikte zijn CAPD (Continue Ambulante Perito

Thuis gaan dialyseren Diane

 1. Thuis hemodialyse. Sinds kort bieden we ook thuis hemodialyse aan. Dit betekent dat de patiënt thuis zelf de volledige behandeling zelf uitvoert. Dit wordt aangeleerd tijdens een opleiding die meerdere weken duurt en in het ziekenhuis plaatsvindt. Uiteraard is dit maar mogelijk voor een beperkt aantal patiënten
 2. Het voordeel van PD ten opzichte van hemodialyse, is dat je meer energie en meer vrijheid hebt. Het moet elke dag, maar het kan thuis en zelfs op het werk. Maar PD is meestal niet langer dan een paar jaar mogelijk. Vanwege veranderingen in het buikvlies op lange termijn en complicaties zoals buikvliesontsteking
 3. uten: Vier tot.
 4. Woningaanpassing bij hemodialyse. Krijgt u thuis hemodialyse? Dan zijn er misschien kleine woningaanpassingen nodig, naast het aansluiten van uw apparatuur. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen als u: Ons 2 offertes opstuurt van 2 verschillende erkende aannemersbedrijve
 5. Hemodialyse thuis: opnieuw interesse voor een oude techniek - Tony Goovaerts Pagina 4 van 6 Ten slotte hebben wij een nieuw opleidingsinstrument ontwikkeld. Het trainingsboek dat gedurende al die jaren het hoofdinstrument was om onze patiënten op te leiden hebben we vervangen door een opleidingsprogramma met de.
 6. Centrumkwaliteit voor thuis Fresenius Medical Care Nederland biedt naast centrum hemodialyse ook volop mogelijkheden voor de inrichting en ingebruikname van hemodialyse in een thuissituatie. Graag presenteren wij u ons totaalaanbod op het gebied van thuis hemodialyse: of het nu gaat om inrichtingsvraagstukken, de praktische aanleg en installatie of levering van de juiste apparatuur en.

Hemodialyse thuis. Het is ook mogelijk hemodialyse thuis te doen. Dit vraagt een intensieve training. Uw nefroloog en pre-dialyse verpleegkundige kunnen u hierover verdere informatie geven. Beschermen van de bloedvaten_Franciscus Vlietland. Hemodialyse_Franciscus. Hemodialyse thuis. Patiënten met nierfalen worden thuis met hemodialyse behandeld. Patiënten doen dit zelf of met assistentie Hemodialyse thuis past bij de CWZ-ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Thuisbehandeling verbetert de kwaliteit van leven van dialysepatiënten Woningaanpassing bij hemodialyse. Krijg je thuis hemodialyse? Dan zijn er misschien kleine woningaanpassingen nodig, naast het aansluiten van je apparatuur. Je kunt hiervoor een vergoeding krijgen als je: Ons 2 offertes opstuurt van 2 verschillende erkende aannemersbedrijve

Hemodialyse thuis - niere

Hemodialyse; Plaats: Thuis of op school of het werk: Ziekenhuis, dialysecentrum of thuis (nachtelijke dialyse) Frequentie: Elke dag vier tot vijf keer of 's nachts. Continu proces. Drie tot vijf keer per week overdag. Vier tot vijf per week 's nachts. Duur van de sessie: Continu. Wisseling vloeistof duurt ongeveer veertig minuten: Vier tot. Maar hemodialyse thuis bracht weer veel nieuwe uitdagingen met zich mee. Extra mooi is het, omdat deze meneer als kind in onze kinderzorgvilla in Wezep verbleef, de cirkel is rond. Lees hier meer over dialyse thuis Ongeveer 40 dialysepatiënten bij het MCL in Leeuwarden hoeven veel minder vaak het ziekenhuis te bezoeken. Patiënten die dialyseren met buikvliesspoeling (peritoneaaldialyse, 'PD') besparen, dankzij een innovatieve werkwijze waarbij veel zorg thuis wordt verleend, meer dan de helft van de ziekenhuisbezoeken. Door op afstand de patient in de gaten te houden en gespecialiseerd. Thuis 's nachts hemodialyse (HD) Bij hemodialyse (HD) wordt het bloed via een kunstnier in een machine gefilterd. Je krijgt hiervoor een shunt in je arm. Dit is een operatieve inwendige verbinding van een slagader met een ader. De shunt wordt aangeprikt met naalden om toegan De meeste hemodialysepatiënten (ongeveer 5300 patiënten) komen hiervoor naar een dialysecentrum. Een minderheid van de patiënten (minder dan 300 patiënten) wordt thuis behandeld met hemodialyse. Peritoneale dialyse (thuisdialyse) Peritoneale dialyse (vaak afgekort als PD) wordt in principe altijd thuis gedaan

Hemodialyse behandeling kan plaatsvinden in het ziekenhuis of thuis. Peritoneaal dialyse is een behandeling die door de patiënt zelf thuis wordt uitgevoerd. Zowel hemodialyse als peritoneaal dialyse kunnen 'nachts of overdag plaatsvinden. Wij gaan uit van de autonomie van de patiënt,. De Dialyseafdeling van Alrijne biedt patiënten met een nierziekte alle vormen van nierfunctievervangende behandelingen, onder andere hemodialyse in het ziekenhuis of bij u thuis en peritoneaaldialyse (buikspoeling) bij u thuis Hemodialyse. Hemodialyse is de meest frequent toegepaste bloedzuiverende therapie. Deze techniek wordt toegepast als de nierfunctie onvoldoende is. Een dialysebehandeling verwijdert afvalstoffen Daarbij wordt de patiënt opgeleid om de behandeling thuis zelfstandig uit te voeren INTERMITTERENDE HEMODIALYSE Bij deze dialysevorm gaan patiënten met eindstadium nierfalen enkele keren per week naar een dialysecentrum, meestal drie keer voor een sessie van 4 uur. Ook andere schema's zijn mogelijk, zoals 6 maal per week 2 uur. Een andere optie is nachtelijke hemodialyse thuis: 4 tot 6 maal per week 7 tot 8 uur.

ExpertCare - Hemodialyse thuis

We bieden alle vormen van dialyse aan: peritoneaal dialyse, centrum hemodialyse, thuis hemodialyse en nachtelijke hemodialyse. Niertransplantatie vindt plaats in samenwerking met het UMC Amsterdam, locatie AMC. Hieronder leest u meer informatie over de diverse vormen van behandeling: Pre-dialyse Pre-dialyse is de fase voor de start van nierfunctie vervangende behandeling Voor hemodialyse in ziekenhuis en autodialyse in collectief centrum. Kosten voor gebouwen, lokalen en de vaste uitrusting ervan. Kosten voor het gebruik en onderhoud van de gebouwen Bij peritoneale dialyse thuis met continue uitwisseling van dialysaat via pompsysteem:. Hebt u ervoor gekozen om thuisdialyse te doen, in plaats van hemodialyse in een dialysecentrum of in het ziekenhuis? Ook dan krijgt u de kosten vergoed via de zorgverzekering

Hemodialyse - Nierdialyse

Thuisdialyse: dialyseren in uw vertrouwde omgevin

 1. Hemodialyse is de originele methode die in 1945 voor het eerst succesvol is toegepast op een patiënt door de Nederlandse arts Willem Kolff. Je kunt thuis de spoelvloeistof vervangen en bent verder vrij om te doen en laten wat je wilt. Deze vorm van dialyseren heeft daarom,.
 2. Ook thuis-hemodialyse is mogelijk; hiervoor werken we samen met Dianet (dianet.nl over thuishemodialyse). Bij mensen met een chronische nierziekte en dialyse-patiënten komen veel hart- en vaatziekten voor
 3. Patiënten worden thuis begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide dialyseassistent. Soms is dit een verpleegkundige: de verpleegkundige dialyseassistent. Bij (C)APD gaat het doorgaans om actieve dialyse en voert de patiënt thuis alle handelingen zelfstandig uit. Zie ook. Hemodialyse; Peritoneale dialyse; Kunstnie
 4. Na een trainingsperiode kan hemodialyse thuis plaatsvinden onder begeleiding van een partner of dialyseassistent. Dit kan zowel overdag als 's nachts plaatsvinden. Er is ook een mogelijkheid tot hemodialyse thuis onder begeleiding van een dialyseverpleegkundige. Lees meer in de folder Thuisdialyse of op www.vitaaldialyse.nl. Peritoneaaldialys
De ervaring van Toine (patiënt nachtelijke

Bij hemodialyse wordt gebruik gemaakt van een kunstnier. Een patiënt wordt dan aangesloten op een dialysemachine die het bloed reinigt. De meeste patiënten gaan hiervoor drie keer per week vier uur naar het ziekenhuis, maar je kunt ook thuis dialyseren met een machine en onder begeleiding van een verpleegkundige Hemodialyse thuis is een vorm van HD waarbij een apparaat wordt gebruikt dat is aangepast voor thuisgebruik. De dialyse kan 's nachts gebeuren terwijl de patiënt slaapt, of overdag. Gewoonlijk vindt thuisdialyse drie tot zes keer per week plaats Veilig en bewaakt thuis dialyseren. Thuisdialyse kan bij bloeddialyse (hemodialyse) en buikdialyse (peritoneaal).Het is net zo veilig als dialyse in een dialysecentrum. Als dat nodig is, krijgt u thuis verpleegkundige ondersteuning wat in de loopt van de tijd eventueel kan worden afgebouwd als u gewend bent aan het dialyseren

Dialysecentrum

Er zijn veel voordelen om thuis te dialyseren. U hebt geen reistijd meer van en naar het ziekenhuis en bent niet afhankelijk van de beschikbare tijden voor uw dialysebehandeling. U kunt zelf kiezen op welke dagen en tijden u wilt dialyseren. Hierdoor bent u veel flexibeler en u houdt meer tijd over voor andere dingen in uw leven Er zijn verschillende vormen van dialyse, zoals peritoneaal dialyse en hemodialyse. Soms kan de behandeling thuis worden uitgevoerd, maar met een vestiging in Alkmaar, Den Helder en op Texel kunt u altijd dicht bij huis dialyseren. Alle vestigingen van het dialysecentrum hebben het HKZ-certificaat (kwaliteitskeurmerk) *Voor het ziekenhuis 71001525 geldt een aangepast tarief van 130,64 euro vanaf 1 januari 2020. Er zijn geen kosten voor de patiënt.. De patiënt ontvangt een forfaitaire tegemoetkoming voor de kosten om de dialyse thuis uit te voeren, meer bepaald voor het meerverbruik voor water en elektriciteit, en het gebruik van de telefoon. De tegemoetkoming bedraagt 6,49 euro per hemodialyse of 0,59. De afdeling hemodialyse van het Maastricht UMC+ beschikt over een grote behandelzaal, een driepersoonskamer, een tweepersoonskamer en een éénpersoonskamer. De behandeling vindt plaats in een comfortabele stoel. Per dag kunnen drie groepen patiënten (in de ochtend, middag, of avond) gedialyseerd worden. (Interactieve plattegrond)Contactgegevens afdelin

Wat is hemodialyse? Diane

Bij hemodialyse thuis heeft u in huis een machine staan die uw bloed spoelt, zuivert en de afvalstoffen verwijdert: de zogenaamde kunstnier. Tijdens de dialyse stroomt uw bloed via een pompsysteem vanuit uw lichaam door steriele lijnen naar de kunstnier Voor wie? In ons centrum behandelen we patiënten met verschillende vormen van thuis-hemodialyse. U kunt voor thuisdialyse in aanmerking komen als de dialyses stabiel verlopen, met name als er geen (forse) bloeddrukdalingen tijdens dialyse optreden

Peritoneale dialyse | Dianet

Dialyse (PID): H05 Hemodialyse en peritoneaaldialys

Hemodialyse is een behandeling om het lichaam te zuiveren van overtollige afvalstoffen en/of overtollig vocht via het bloed ('hemo' betekent bloed). Dit gebeurt normaal gesproken door de nieren. Om thuis hemodialyse mogelijk te maken, zijn een aantal aanpassingen in uw huis noodzakelijk U kunt ook thuis dialyseren. Wij proberen er voor te zorgen dat u tijdens uw verblijf regelmatig door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd en begeleid. Een keer per week komt de nefroloog tijdens de behandeling bij u langs. Daarnaast komt u elk half jaar op controle bij uw nefroloog. Voorlichtingsfilm over hemodialyse in het Martini Niercentru

Thuisdialyse | Thuisverpleging en Uitvaartzorg Oudenburg

Hemodialyse UZ Leuve

Hemodialyse wordt in de regel drie tot vier keer per week toegepast. Hiervoor moet de patiënt zich begeven naar een gespecialiseerd dialysecentrum of eventueel kan dit ook thuis gebeuren in bepaalde gevallen. Eén behandeling duurt minimaal vier uur. Peritoniale dialyse De tweede soort is peritoniale dialyse. Het peritoneum is het buikvlies Hemodialyse thuis heeft duidelijk meerdere medische voordelen. Bijvoorbeeld de hartfunctie blijft beter bij deze groep. Ook zijn er betere overlevingskansen.'' Bovendien geeft het zelf regie hebben bij de behandeling meer zelfvertrouwen. Dialyseren

Hemodialyse - Nierdialyse

Wanneer de nieren onvoldoende werken en een dieet en medicatie de verstoorde balansen in het lichaam (water, zouten ) niet meer kunnen bijsturen, kunnen we een beroep doen op technische hulpmiddelen om een aantal functies van de nierwerking over te nemen.We beschikken over verschillende technieken: de hemodialyse, de peritoneale dialyse en de niertransplantatie THUIS- HEMODIALYSE INHOUD WAT IS THUISHEMODIALYSE Voordelen van thuishemodialyse Thuishemodialyse in de paktijk Ondersteuning voor thuishemodialyse 3 3 5 6 THUISHEMODIALYSE-AFDELING Training Voorzieningen . Nadere informati Hemodialyse vindt meestal plaats in het ziekenhuis, een dialysecentrum of soms thuis. Peritoneaal dialyse - Hierbij is er geen kunstnier buiten het lichaam maar dient het buikvlies van de patiënt als het semipermeabel membraan De vloeistof blijft gedurende het grootste gedeelte van de dag of nacht in het lichaam van de patiënt, en is dus een meer gelijkmatige en constante vorm van nierfunctievervanging dan hemodialyse. Peritoneale dialyse gebeurt over het algemeen thuis door de patiënt zelf. Elke 6 weken volgt een controle in het ziekenhuis

Hemodialyse thuis - nwz

Hemodialyse thuis: 01-08-2016: 767756: Autodialyse: 01-08-2016: 767782 767782: Autodialyse in eigen ziekenhuis: 01-08-2016: 767804 767804: Autodialyse in ander ziekenhuis: 01-08-2016: 767815 767826: Peritoneale dialyse thuis: 01-08-2016: 767830 767841: Peritoneale dialyse thuis kinderen: 01-08-2016: 767955 767966: Self-care hemodialyse: 01-01-201 Hemodialyse, thuis of in het ziekenhuis (door een kunstnier buiten het lichaam) Peritoneale dialyse thuis (door het buikvlies) De twee dialysesoorten hebben hun voor- en nadelen. De keuze hangt af van iemands medische en persoonlijke situatie Hemodialyse kan in een dialysecentrum plaatsvinden of thuis. De behandeling is meestal overdag en minimaal 3 keer in de week gedurende 4 tot 6 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om 's nachts te dialyseren. Hemodialyse leidt tot bloedwaardes die vergelijkbaar zijn met een nierfunctie van minder dan 10%. Kunstnie Sommige patiënten voeren de hemodialyse thuis uit met de hulp van een verpleegkundige of de partner. Patiëntgerichte zorg. Iedere dialyseverpleegkundige is verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoering en evaluatie van de zorg voor een aantal patiënten. De dialyseverpleegkundige ziet zijn/haar patiënten wekelijks Dialyse is de uitwisseling van in water opgeloste stoffen door een semipermeabel membraam. Vaak wordt dialyse gebruikt als synoniem voor hemodialyse, een van de bestaande nierfunctievervangende therapieën. Therapieën die gebruikt worden om patiënten met nierfalen in leven te houden, al dan niet in afwachting van een niertransplantatie. De volgende typen van nierfunctievervangende therapie.

De ervaring van Wil Post (thuishemodialyse overdag met

Hemodialyse of bloeddialyse thuis Met waterbehandeling overdag of 's nachts; Zonder waterbehandeling: NxStage Peritoneale dialyse of buikspoelingsdialyse, zowel overdag als 's nachts; De uiteindelijke keuze voor een bepaalde techniek wordt gemaakt in functie van de levensstijl en medische toestand van de patiënt Op de dialyseafdeling worden alle therapievormen aangeboden waarbij onze speerpunten liggen op pre emptieve transplantatie en dialysezorg in huis Na de training kunt u thuis zelf uw spoelingen doen en komt u iedere 4 tot 6 weken voor controle in het ziekenhuis. Hemodialyse (HD) Als u heeft gekozen voor HD dan leren wij u zelf de dialysebehandeling uit te voeren op een thuisdialysemachine met behulp van uw partner, mantelzorger of kennis. Er zijn veel voordelen aan hemodialyse thuis Bij HMC besteden we hier veel aandacht aan. We bieden verschillende vormen van dialyse, zoals hemodialyse en peritoneale dialyse. Vaak moet dialyse in het ziekenhuis plaatsvinden. Op onze afdeling kunt u, als u dat wilt, zelf uw dialysebehandeling uitvoeren. Afhankelijk van uw medische conditie kunt u ook thuis dialyseren. De dialysafdelin Hemodialyse. Bron afbeelding: www.nierstichting.nl De hemodialysebehandeling wordt in een van onze dialysecentra of thuis uitgevoerd. De hemodialysebehandeling overdag duurt gemiddeld 4 uur. Voor de dialysebehandeling is er een toegang tot de bloedbaan nodig, dit noemen we een shunt. Een shunt is een verbinding tussen een slagader en ader

 • Bouwkunde Amsterdam Universiteit.
 • Nachtschade groenten artrose.
 • Cocktailbar huren zonder personeel.
 • Dwaas.
 • Marriott International stock.
 • Youp van 't Hek Korrel zout.
 • Harley Davidson Trike te koop België.
 • Gekleurde kop en schotels.
 • Dementie testen ziekenhuis.
 • Jensen Ackles films en tv programma's.
 • Rijstsalade tonijn avocado.
 • Parking P4 Zaventem.
 • Liefdesgedichten Valentijn.
 • Etna vulkaan 2020.
 • Skull decoratie muur.
 • Onderkast wastafel Karwei.
 • Restaurant de Kust.
 • Kerstcadeau vrouw 50 euro.
 • Mozaiek steentjes.
 • Barbier mes.
 • Grubbenvorst restaurant.
 • Ik kan me niet concentreren op mijn werk.
 • Complex dielectric constant.
 • Lakiha Spicer.
 • Bad Sachsa Tripadvisor.
 • Grote fototas.
 • Duo prullenbak Blokker.
 • Halsspieren anatomie.
 • Optische illusie dronken.
 • Bekken pijn.
 • Gezonde cookie dough balletjes.
 • Randweg Eindhoven.
 • Langste kwal ter wereld.
 • Gen 6 Pokédex.
 • Mika youtube The Voice.
 • Dwergbaardagaam eet niet.
 • Brantano Gent.
 • Kunststof schuifpui antraciet.
 • Slaapzak baby zomer.
 • Broodfokkers lijst Friesland.
 • ANWB lidmaatschap zilver.