Home

Voegwoorden

Wat zijn voegwoorden? - Braint Taalgid

Voegwoorden. Voegwoorden zijn en, maar, want, dat, omdat etc. Het zijn woorden die zinnen met elkaar verbinden. Als je twee of meer gelijkwaardige zinnen met elkaar wilt verbinden, gebruik je een nevenschikkend voegwoord ( en, maar, want ). Met een onderschikkend voegwoord verbind je een hoofdzin met een bijzin ( dat, omdat, voordat, zodat etc.) Voegwoorden zijn erg belangrijke woorden in de Nederlandse taal, ook al zijn het vaak korte en onbeduidende woordjes zoals en. Ze kunnen niet gemist worden om het gezegde te verduidelijken. Ter illustratie: de volgende drie zinnen hebben geheel uiteenlopende betekenissen, alleen doordat het voegwoord verschilt: Hij noch ik hielden van Hans Overzicht voegwoorden Een voegwoord voegt twee zinnen samen. Twee hoofdzinnen • en Hij leest een boek en zijn broer kijkt televisie. naast elkaar / tegelijk • maar Logeren vind ze leuk maar ze mist haar eigen huis ook. tegenstelling • of Wil je koffie of wil je thee? keuze • want Ik drink koffie want dat lust ik graag. rede Voegwoorden zijn woorden die zinnen of woorden aan elkaar verbinden. Het voegwoord geeft aan welke relatie de twee zinsdelen of woorden tot elkaar hebben. Er zijn nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Als een voegwoord tussen twee gelijke hoofdzinnen, zinsdelen, woorden of woordgroepen staat dan is het een nevenschikkend voegwoord Grammatica/ voegwoorden - Bekijk hier een filmpje over de theorie van voegwoorden/ signaalwoorden. - Doe oefeningen met voeg- en signaalwoorden: Oefeningen 1 Oefeningen 2 Oefeningen 3 Oefeningen

Voegwoord - Wikipedi

 1. Voegwoorden Metselaars gebruiken een voegmiddel om stenen aan elkaar vast te metselen. Wij gebruiken voegwoorden om 2 zinnen aan elkaar te plakken tot één zin. Kijk maar eens naar het voorbeeld: Ik loop in het bos. Ik zie een loslopende hond. Dit zijn 2 aparte zinnen. Ze beginnen allebei met een hoofdletter en ze eindigen met een punt
 2. Een voegwoord (verbindingswoord) is een woord dat zinnen, zinsdelen of woorden verbindt. Een ander woord voor voegwoord is conjunctie. In deze uitleg gaat het over verbinden van twee zinnen. Er bestaan nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden, onderstaande uitleg is de eenvoudige uitleg van de voegwoorden. Voorbeeld: Ik trek een jas aan
 3. Voegwoorden of verbindingswoorden plakken zinnen aan elkaar. In deze oefening moet je in deze samengestelde zinnen de voegwoorden aanklikken. Lees eventueel eerst de uitleg van de voegwoorden of maak direct de oefeningen om voegwoorden in te vullen. 1: Bart wil nu naar school, maar het regent heel erg hard

Deze wikiwijs gaat over de voegwoorden 'en', 'maar', 'want', 'of' en 'dus'. Het is extra materiaal bij de methode TaalCompleet A2 en geschikt voor NT2-cursisten die op weg zijn naar niveau A2 van het ERK

Voegwoorden, in het Engels conjunctions, zijn essentieel in het spreken van de Engelse taal.Ze geven een bepaalde relatie aan tussen woorden, zinnen of verschillende delen van een zin. Het meest bekende voegwoord is ongetwijfeld and, wat en betekent.We beginnen op deze pagina met de basis en gaan dan steeds verder om alle voegwoorden te leren Ga voor meer uitlegvideo's, oefeningen en werkbladen naar https://hetleerkanaal.com. Download stappenplannen en werkbladen inclusief antwoorden om de les te. Voegwoorden zijn er om ervoor te zorgen dat er om samenhang en structuur in een tekst of zin te brengen. Het verbindt woorden, woordgroepen, zinsdelen of hoofd- en bijzinnen. In het Nederlands kennen we bijvoorbeeld: Een appel en een ei; het een of het ander; deze telefoon doet het niet want er zit geen batterij in.De vervanger kon niet komen, dus ging de winkel dicht

Voegwoorden zijn woorden die twee of meer zinnen of woorden met elkaar verbinden. Zij maken het verband duidelijk tussen die woorden of zinnen. In onderstaand filmpje wordt het gebruik van de voegwoorden nog eens uitgelegd Voegwoorden kun je vaak herkennen aan de komma die ervoor staat, maar niet elk voegwoord wordt voorafgegaan door een komma en je schrijft niet alleen een komma bij voegwoorden. Een voegwoord komt het meest voor in het midden van de zin, met links daarvan de ene zin en rechts daarvan de andere zin Voegwoorden worden dan ook onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige elementen (woorden, woordgroepen en zinnen) en kunnen daarbij de volgende betekenisverhoudingen uitdrukken: aaneenschakelend (bijvoorbeeld en ), tegenstellend (bijvoorbeeld maar ), redengevend ( want ), gevolgaanduidend ( dus )

Voegwoord Een voegwoord (ook conjunctie) is een woord dat twee deelzinnen (ook wel `clauses` genoemd) met elkaar verbindt. == Soorten voegwoorden en plaats in de zin == Meestal verbindt een voegwoord de hoofdzin met de bijzin Twee voegwoorden naast elkaar? Niet doen. In de foute voorbeelden zie je twee voegwoorden naast elkaar staan. Daardoor leest de zin erg ingewikkeld. Het is namelijk niet altijd meteen duidelijk waar het eerste voegwoord bij hoort. De zin leest stukken fijner als de voegwoorden uit elkaar gehaald worden. Voorbeeld

Voegwoord II Leerlijn taal basisonderwijs - Gynz

Onzetaal.nl werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om te kunnen zien waar bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken Uitleg voegwoorden - NeAnderTaal Uitleg NADAT - Beter spellen Uitleg NADAT - Onze Taal Overzicht voegwoorden - Dikverhaar (pdf) Overzicht voegwoorden - Braint Uitleg voegwoorden - HuiswerkTV: video Uitleg voegwoorden - Brenles (YouTube): vide Voegwoorden worden dan ook onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige elementen (woorden, woordgroepen en zinnen) en kunnen daarbij de volgende betekenisverhoudingen uitdrukken: aaneenschakelend (bijvoorbeeld en), tegenstellend (bijvoorbeeld maar), redengevend (want), gevolgaanduidend (dus)

Voegwoorden - Het Nederlands Taal AB

 1. Voegwoorden. Het Voegwoord CUM. Het voegwoord cum kan zowel met de indicativus als met de coniunctivus worden verbonden. 1. CUM + indicativus. Wanneer cum met de indicativus is verbonden betekent het meestal 'wanneer'. Cum Romani aggrediebantur, semper repellebantur
 2. Luisteren op B2 © Uitgeverij Boom, 2013 Tekstverband signaalwoorden tijd • voordat • vroeger • aanvankelijk • eerst • eerder(e) • nadat • daarna.
 3. Geef aan welk verband er tussen de verschillende alinea's en/of zinnen bestaat door middel van signaalwoorden. Signaalwoorden worden ook wel indicatoren of verbindingswoorden genoemd. Gebruik ze veelvuldig: in veel teksten staan er eerder te weinig dan te veel. Signaalwoorden helpen de lezer, geven structuur aan de tekst en zorgen voor samenhang tussen alinea's. Bekijk het
 4. Wat zijn signaalwoorden? Een signaalwoord is een woord of woordgroep waarmee een bepaald verband wordt aangegeven tussen verschillende alinea's of zinnen.Door signaalwoorden kun je als lezer 'signaleren' dat er in de tekst sprake is van bijvoorbeeld een tegenstelling, een chronologisch verband of een oorzaak en gevolg
 5. Bij signaalwoorden van conslusie staan er één of meerdere uitspraken in de tekst en daaruit wordt een conclusie getrokken. Een ander woord voor conclusie is besluit. Vaak staat het woordje 'dus' bij een conclusie. Een conclusie trekken gebeurt meestal aan het einde van de tekst, maar het kan ook aan het begin van de tekst
 6. Hier vind je leuke ideeën om je taallessen te verrijken, zoals spelletjes, materialen die je gemakkelijk zelf kunt maken of tips om kinderen een vaardigheid aan te leren. Lessen van Lisa: een website met leuke lessen, handige tips en kant-en-klare werkbladen voor alle groepen in het basisonderwijs
 7. Waarom verbindingswoorden essentieel zijn in elke tekst. Gepubliceerd op 20 maart 2014 door Annemarie Piersma. Bijgewerkt op 16 april 2019. Met verbindingswoorden lijm je zinnen aan elkaar en geef je het verband ertussen aan
Woordsoorten - Virtuele Training

uitleg: Voegwoord ofwel verbindingswoord - jufmelis

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Wat allitereert dat leuk hè: voorzetsels en voegwoorden en telwoorden en tussenwerpsels. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van de grammatica op mijn blog, meer bepaald de taalkundige ontleding. Ik zal eerst de voorzetsels bespreken, vervolgens de voegwoorden, de telwoorden en de tussenwerpsels. Voorzetsels hebben te maken met tafels, kasten en andere meubelstukken Dat heeft te [ Voegwoorden zoals dat, waar, omdat, doordat, als, etc. En nu jij! Wil jij nog even oefenen met nevenschikkende en onderschikkende zinnen? Onderstreep in onderstaande zinnen de persoonsvormen en voegwoorden en bepaal of ze neven- of onderschikkend zijn! Ik weet nog niet of ik naar jouw feestje kan komen, want ik moet misschien merken Gebruik een van de volgende voegwoorden: hoewel - nadat - omdat - toen - zodat. Slide 37-Tekstslide. Miriam opende het bestand. Ze had het gescand. Voegwoorden: hoewel - nadat - omdat - toen - zodat. Slide 38-Open vraag. Dagmar had veel getraind. Ze heeft de marathon niet uitgelopen

Oefening: voegwoorden herkennen 1 - jufmelis

Voegwoorden plakken twee zinnen aan elkaar. In deze quiz ga je oefenen met de voegwoorden 'want' en 'maar' verschillende voegwoorden en verbindingswoorden. oefening 1: twee multiple choice oefeningen met o.a. linking words zoals although, as soon as, because, before, in case, in spite of, so that, unless, until en while; oefening 2: maak van twee zinnen 1 zin met behulp van verschillende voegwoorden Onderschikkende voegwoorden verbinden een bijzin aan een hoofdzin. In dit geval vormt het onderschikkende voegwoord samen met de bijzin een bijwoord, waardoor je deze volledige ondergeschikte zin ook vooraan kan plaatsen, en daarmee het onderschikkende voegwoord vooraan kan komen te staan

Onderschikkende voegwoorden - taal-oefenen

 1. Zoek de voegwoorden [1] 3. 4. Zoek de voegwoorden [2] 4. 4. Zoek de voegwoorden [3] 4.
 2. Voegwoorden, in het Engels bekend als conjunction words of linking words zijn heel belangrijk voor de structuur van zinnen. Voegwoorden leggen verband tussen de verschillende delen in een zin. Zo wordt: I love playing tennis. I can't today veel logischer/duidelijker met een voegwoord: I love playing tennis, but I can't today
 3. VOEGWOORDEN. Er bestaan veel soorten voegwoorden. Een voegwoord verbindt woorden, woordgroepen en zinsdelen met elkaar. Ze kunnen ook vallen onder de structuurwoorden, want ze brengen ook structuur aan in een tekst; ook heten ze soms signaalwoorden, omdat ze een tekst een wending kunnen geven of een tegenstelling aankondigen
Meester Gijs grammatica overzicht

Verbind de hoofdzinnen a en b (en c en/of d). Kies zelf de nevenschikkende voegwoorden. Zin 1 is een voorbeeld. 1. Waarom is hij niet op school? 1a. Hij is ziek. 1b. Hij heeft geen zin. Hij is ziek, of hij heeft geen zin. 2. Wat ga je vanavond doen? 2a. Ik ga om 6 uur in een restaurant eten. 2b. Daarna ga ik naar de bioscoop Worden voegwoorden tot bijwoordelijke bepalingen gerekend? Dexy overleg 17 jan 2009 14:44 (CET) Indeling van voegwoorden naar inhoudelijke functie. Volgens mij noemen we de verschillende voegwoorden nog steeds temporaal, causaal, et cetera. Mark Coenraats 17 jan 2009 22:22 (CET) Afkortingen van de voegwoorden Dat kost dan dertig euro. Het dik gedrukte woord is een... Voegwoorden verbinden 2 hoofdzinnen. Conjunctions connect 2 main clauses. Uitleg Uitleg hoofdzin + conjunctie + hoofdzin: met en, of, want, maar Uitleg - Dutchgrammar Oefeningen Hoofdzinnen 1-6 - Nt2Taalmenu (A2) want Hoofdzinnen 1-6 - Nt2Taalmenu (A2) maar Ga naar: Zinnen met omda ('en' hoort bij de nevenschikkende voegwoorden, dus deze zin heeft twee hoofdzinnen. Controleer ook of je ziet dat de twee hoofdzinnen op dezelfde manier zijn opgebouwd) 2. Vandaag gaat mijn zoontje niet naar school, want hij voelt zich niet goed. ('want' is een nevenschikkend voegwoord, dus deze zin is opgebouwd uit twee hoofdzinnen

Voegwoorden: de gedichten: Gerbrandy, Piet: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Voegwoorden zijn woorden die we gebruiken om woorden, uitspraken, bepalingen en zinnen te verbinden. Eigenlijk, tijdens je zoektocht van jezelf uitdrukken en communiceren met Spaans-sprekenden, zijn voegwoorden als lijm die jou ideeën bij elkaar houden en ervoor zorgen dat de zin vloeiend verloopt

Voegwoord - woorden

Italiaans, voegwoorden, bijwoorden, uitdrukkingen - 1 Deel 1 - esser woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Vertalingen in context van voegwoord in Nederlands-Engels van Reverso Context: Als we het voegwoord weglaten, hebben we twee goede hoofdzinnen Met voegwoorden verbind je twee zinnen en geef je het verband ertussen aan. Let op: in het Engels verandert de woordvolgorde na toevoeging van het voegwoord niet, waar dit in het Nederlands wel zo is. Er zijn verschillende voegwoorden in het Engels. Hieronder vind je een aantal veelgebruikte voegwoorden. because, as, for, sinc

NT2 - B1 - Grammatica - Voegwoorden - Oef 1 - NT2 TaalMen

Voegwoord - de betekenis volgens TaaladviesWat is een werkwoord?Modale hulpwerkwoordenmuiswerk - Virtuele Training
 • Coffee to go Arnhem corona.
 • Hbn rijstzak.
 • Zetor te koop België.
 • Feinwerkbau 800 te koop.
 • Carpal tunnel syndrome test.
 • Wandelbos tilburg Basisschool.
 • MURLEY'S Pro Wax.
 • Artikel 11 Grondwet vaccinatie.
 • Linz, Oostenrijk bezienswaardigheden.
 • Jensen Ackles films en tv programma's.
 • In de loop van de middag.
 • Dubbel en dwars betekenis spreekwoord.
 • Beddenreus Tilburg.
 • DAF 2600 DKA.
 • Brunch Van der Valk Almere.
 • C5m Super Galaxy.
 • Zip code UK.
 • Nationaal Register Overledenen.
 • Dad osrs.
 • Project Gezond gevulde eieren.
 • Niedersachsen Corona Regeln.
 • Alpaca surprise maken.
 • IKEA ladekast MALM.
 • PLAYMOBIL 5390.
 • Arganolie haar.
 • Logic of Nature.
 • Schuifpui tweedehands Marktplaats.
 • De Boekentoren Gent openingsuren.
 • Eva Simons gamen.
 • Taxwise Sdu.
 • High quality world map download.
 • LANA Organic.
 • Tour de France 2019 shop.
 • Gebed basisschool.
 • Huisstofmijt.
 • De laatste bazuin serie.
 • Notre Dame Paris reconstruction.
 • Piranha eet mens.
 • Domino's Arnhem openingstijden.
 • Surinaams taal.
 • PhotoScape gratis.