Home

Abortus discussie

Discussie over abortuswet laait weer op, 36 jaar na de

 1. Bijna veertig jaar na de legalisering van abortus in Nederland is de discussie erover niet verstomd. Sterker nog: het debat is de afgelopen jaren weer opgelaaid, merken deskundigen
 2. De zo zwaarbevochten abortuswet staat plotseling weer ter discussie, en conservatieve partijen kopen reclametijd op bij de Nederlandse publieke omroep. Mensenrechtenorganisaties zien het recht op een veilige abortus als een kwestie van mensenrechten, omdat het direct in verband staat met ons recht op zelfbeschikking en ons recht op medische zorg
 3. Wereldwijd is er nog steeds veel discussie over het recht op abortus. In veel landen is het laten uitvoeren van een abortus verboden of mag het alleen als bijvoorbeeld de gezondheid van de moeder..
 4. Abortus (meer precies: abortus provocatus) is de term voor het afdrijven of weghalen van een embryo uit de baarmoeder, zodat er geen baby geboren zal worden. Hoewel de christelijke kerk abortus altijd had afgekeurd, begon de strenge juridische vervolging van de praktijk pas in de 19e eeuw
Eva Burgers (@EvaBurgers) | Twitter

In veel andere (ook Europese) landen is abortus nog steeds niet legaal, zoals in Polen. Daar werd enkele weken geleden het recht op abortus nog verder ingeperkt, wat leidde tot enorme demonstraties. Ook hier in Nederland laait de discussie rondom abortus steeds meer op, mede door de groeiende conservatieve beweging in Europa Wanneer er discussie plaatsvindt over abortus, op straat of in de politieke arena, hoor je regelmatig de aanname dat een ruime abortuswetgeving bijdraagt aan het (hoge) aantal abortussen dat in het land wordt uitgevoerd. Het Guttmacher Institute, een toonaangevend onderzoeksinstituut gericht o 1. Het leven (van het kind) begint vanaf de conceptie / ei-deling. Abortus is vervolgens niets anders dan moord in de zin van het moedwillig ontnemen van leven. Dit gaat tegen het beginsel van onschendbaarheid van leven in Discussie over abortuswet verhardt: 'Ze riepen dat ik een moordenaar was'. De laatste jaren wordt het debat over abortus weer heviger gevoerd. Deze week vraagt de anti-abortusbeweging aandacht. Wanneer je abortus laat plegen, is dat eitje nog nauwelijks uitgegroeid tot iets levends. Het is een klompje cellen, geen kindje. Wanneer je besluit dat je nog niet klaar bent om een kind te krijgen, moet je dat in principe gewoon kunnen weghalen

Vijf misverstanden over abortus die een goede discussie in

Een symbolische wijziging, in de praktijk verandert er niets aan de voorwaarden of bestraffing bij overtredingen. Toch is het een belangrijke verandering: abortus is niet langer een misdrijf. 2019-2020: Een versoepeling van de voorwaarden in de abortuswet staat ter discussie Sofie onderging een abortus: Ik wilde wel een kindje maar niet van hem. 16 nov. Binnenland. Duizenden bij manifestatie tegen abortus. Premium 08 nov. Vrou Abortus en het recht op zelfbeschikking is een belangrijk thema in het (internationale) publieke debat. Hoe ontstond de abortuswet in Nederland en welke organisaties streden voor een goede wet? Tegen het eind van de jaren '60 kwam de maatschappelijke discussie over abortus op gang

Ik heb de afgelopen dagen de berichtgeving over abortus nauwlettend gevolgd. Hier in Nederland zwengelde Baudet de discussie weer eens aan, in dat essay over Houellebecq. In andere Europese landen. Abortus (arte) provocatus, ook wel abortus provocatus lege artis, opzettelijke vruchtafdrijving of zwangerschapsafbreking genoemd, is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door (medisch) ingrijpen. In het Nederlands wordt meestal kortweg de term abortus gebruikt voor deze handeling. Incidenteel komt men de term abactio tegen met betrekking tot een opgewekte abortus.

Waarom overal ter wereld discussie is over abortus - NOS

 1. Abortus blijvend onderwerp van discussie . 28/11/2018 - Categorie: Abortus. Wereldwijd is abortus een juridisch, maar vooral moreel discussiepunt. Wetgeving rondom wat wel en niet mag bij afbreking van een zwangerschap is zowel in de politieke arena als op straat een terugkomend onderwerp van gesprek
 2. En wie pretendeert dat er zo iets bestaat als neutrale voorlichting over abortus, steekt zijn hoofd in het zand. We moeten de discussie aan, of we dat nu leuk vinden of niet. PS
 3. Abortus. Die discussie leek begraven, maar we hebben het er nu toch weer over. Hoe dat zit? Wij leggen het je uit. *Aanvulling: Op 01:32 vertellen we over ee..

Abortus Vanaf 1 mei 1989 is abortus legaal in Nederland. Abortus is het afbreken van de zwangerschap. In Nederland kan je abortus plegen tot de 24e week van je zwangerschap (dat is al over de helft!). Het kind is dan al levensvatbaar als je het in een couveuse zal leggen. Er is nog steeds veel discussie over abortus. Ik ben tegen abortus Abortus in Nederland is officieel toegestaan vanaf 1984 na verschillende maatschappelijke discussies. De grens voor abortus ligt in Nederland bij uiterlijk 24 weken zwangerschap Geschiedenis Jaren 1910. Ted Kloosterman. Abortus werd in 1911 expliciet. De nieuwe conservatieve partij JA21 stelt de 24-weken termijn bij abortus ter discussie en wil daar een maatschappelijk debat over voeren. Abortus moet zoveel mogelijk voorkomen worden, vindt de. voor abortus op eugenetische indicatie 52 pct. tegen 32 pct, weet niet 16 pct. 6. Over de vraag in hoeverre de illegale abortus vermindert door opheffing van het abortus-verbod is momenteel een discussie gaande, die nog niet is uitgemond in een definitieve conclusie. 7. Treffers, o.c. 8

Vrouwen en mannen hebben recht op eerlijke en betrouwbare informatie over seksualiteit en gezinsplanning, om zelf weloverwogen keuzes te maken. Ook bij een onbedoelde zwangerschap. Soms wordt informatie gemanipuleerd of is de informatie eenzijdig of onjuist. Een onderwerp waar vaak veel misverstanden over bestaan is abortus. 'Een gevoelig onderwerp', zegt Ineke van de Vlugt Het verwerpen van een hogere macht lag dan ook volgens een van de bestuursleden aan de basis van abortus. Doordat alleen artsen lid konden worden en de interne discussie gedomineerd werd door doorwrochte onleesbare medisch-ethische stukken zou het NAV nooit uitgroeien tot een massaorganisatie Stelling over Abortus voor het vak nederlands. Dit verslag is op 5 maart 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Abortus werd in 1911 verboden in Nederland. In de zedenwet werd toen het volgende opgenomen: Hij die opzettelijk eene vrouw in behandeling neemt of eene behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan worden verstoord, wordt gestraft met.

Abortus en mensenrechten - Amnesty Internationa

Thierry Baudet stelt in artikel abortus en

Waarom de anti-abortus discussie - ja, in 2020 - weer oplaai

Abortus: Discussies zijn aan de gang, verzekert PS 13/01/2021 'AstraZeneca-vaccin minder effectief bij Zuid-Afrikaanse variant' 'Geen ruimte meer voor extra steunmaatregelen Abortus zou veilig, legaal en zeldzaam moeten zijn, zoals Hillary Clinton ooit schreef. Een laatste verdrietige noodgreep. En hoezeer de wetgeving heilig wordt verklaard, het blijft een soort. In een campagne filmpje van de SGP zegt Kees van der Staaij dat abortus strafbaar is onder het wetboek van strafrecht. Maar hoe kan dat, Volg de discussie via Facebook of Twitter

Elk jaar kiezen zo'n 30.000 Nederlandse vrouwen voor een abortus. Dat doen ze om uiteenlopende redenen Abortus wordt nog altijd behandeld als een criminele kwestie in plaats van een medische zaak; alleen ziekenhuizen en klinieken met de juiste vergunning mogen de abortusprocedure aanbieden, anders. Abortus was sinds 1911 verboden volgens de zedenwet, artikel 251bis: Hij die opzettelijk eene vrouw in behandeling neemt of eene behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan worden verstoord, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten hoogste zesduizend gulden Abortus laten plegen moet minder makkelijk worden als daarvoor geen medische reden is. Voor wie slechts abortus wil omdat een baby niet gelegen komt, moet de maximumtermijn mogelijk worden verlaagd Moraliteit, religie, ethiek, al deze onderwerpen domineren het discours van de discussie over het feit dat abortus gerechtvaardigd is of niet. Een standpunt dat wij archaïsche tegen abortus is dat niemand heeft het recht om het leven van een levend wezen te nemen, en de foetus is in het voortraject van het leven is een levend ding

De 20 argumenten tegen abortus - KritischeHouding

In Duitsland heeft de komst van een 'abortuspil' met mifepriston (RU 486) veel discussie uitgelokt. Het begon met een uitspraak van de Keulse aartsbisschop Joachim Meisner, die het preparaat vergeleek met het in de Tweede Wereldoorlog voor de moord op de joden gebruikte Zyklon B-gas Abortus werd van verworvenheid een vanzelfsprekendheid. Maar voor een minderheid blééf de gevoeligheid, ze sluimerde, en sinds enkele weken staat de verhouding tussen voor- en tegenstanders weer. De discussie rond abortus (waar in het artikel wordt gesproken van 'abortus' wordt steeds gedoeld op abortus provocatus: bewuste onderbreking van een zwangerschap) is sinds enige jaren goed op gang gekomen. Tastbare resultaten heeft die discussie nog nauwelijks opgeleverd. Voorlopig hebben de drukkerijen er nog het meeste baat bij gehad Daarnaast staat abortus op dit moment in het Wetboek van Strafrecht, wat het taboe op de vrije keuze voor abortus in stand houdt. Abortus is nooit een gemakkelijke keuze. GroenLinks vind dat je zo goed mogelijk begeleid moet worden in het dit proces Abortussen die worden uitgevoerd in een later stadium zijn risicovoller en kunnen de gezondheid van de zwangere vrouw in gevaar brengen. Onveilige abortussen worden uitgevoerd in landen waar ze verboden zijn of uitgevoerd door ongeschoolde artsen of medisch assistenten die niet beschikken over de juiste medische training. Discussies over abortus

Discussie over abortuswet verhardt: 'Ze riepen dat ik een

 1. g aan ongeboren leven en hulp bieden aan vrouwen die zich als gevolg van een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden
 2. Abortus splijtzwam in discussie coronasteun VS Wim Kranendonk. 26 mei 2020 14:20 Gewijzigd: 26 mei 2020 14:23 De leider van de.
 3. De stellingen op Debatstelling.nl zijn gekozen om debatten zo eerlijk mogelijk te maken. Zowel voor- als tegenstanders kunnen met redelijke argumenten een neutrale jury overtuigen. De onderwerpen zijn ook geschikt voor het schrijven van betogen
 4. Abortus: regelgeving en de zorgverzekering 02 april 2014 Roy van Wensen 10 reacties . Bij een abortus wordt de zwangerschap bewust afgebroken. De keuze voor een abortus is niet gemakkelijk voor een vrouw (of voor een stel) en zorgt zowel op politiek als op sociaal vlak voor veel discussie
 5. Discussie» Abortus De Kantine. Je bent nu hier: voorpagina » forum Gebruikersnaam: Mij onthouden? Wachtwoor
 6. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant

Opinie: Laten we het weer eens hebben over abortus Ik juich het maatschappelijk debat over abortus en de aandacht voor ongewenste zwangerschappen toe. Al was het maar om het taboe te doorbreken, zegt Ton Coenen, directeur van Rutgers. De SGP wil de discussie over abortus heropenen, net als het Nederlands Dagblad Nieuws en video's over Abortus. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Dankzij de anti-abortusdemonstranten wordt er weer volop gesproken over het recht op abortus. Voor- en tegenstanders voeren discussies op het scherpst van de snede, maar tegelijkertijd weet driekwart van de Nederlanders niet precies hoe de Wet afbreking Zwangerschap in elkaar steekt Abortus en de SDGs De SDGs besteden met SDG 3 en SDG 5 aandacht aan seksuele en reproductieve rechten. De World Health Organisation zegt hierover het volgende: 'Veilige, legale abortus is essentieel om SDG 3 te halen en zo universele toegang te bieden tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg' Argentinië legaliseert abortus: enorme overwinning voor feministen in Latijns-Amerika De Argentijnse Senaat heeft woensdagochtend na een nacht lang debatteren abortus gelegaliseerd. Vrouwen mogen voortaan tot de veertiende week na de bevruchting hun zwangerschap afbreken, en de staat betaalt de behandeling

Online discussie pro-life activist en abortusarts loopt uit de hand. Een online discussie tussen een pro-life activist en een abortusarts is op Twitter volledig uit de hand gelopen. De abortusarts bestempelde de pro-life activist als 'binnenlandse terrorist'. Abortus is geweld, tweette bekende pro-life activist Lila Rose (afbeelding) Voor een abortus is een aantal zaken belangrijk om te weten, zoals tot hoeveel weken abortus mogelijk is en waar je terecht kunt voor hulp

Abortus: Ja of nee? - Ze

 1. Deze verhalen - van wakker worden in een plas bloed en abortussen met kleerhangers tot ernstige en pijnlijke medische complicaties - laten zien wat er gebeurt als abortus illegaal is
 2. Wraakpornozaak met Nederlandse link zet discussie in Marokko op scherp nadat een Marokkaanse journaliste veroordeeld was tot een jaar celstraf vanwege buitenechtelijke seks en illegale abortus
 3. Tv-presentatoren stellen kritische vragen rondom het 'recht' op abortus. Columnisten in seculiere media roepen op tot discussie over abortus. We zijn gegaan van Baas in eigen buik.
 4. Abortus Kees van der Staaij SGP Deel dit artikel: Volg de discussie via Facebook of Twitter Doe mee aan de discussie op onze Facebookpagina of via Twitter (#bnr)
 5. Thierry Baudet heeftlinks en liberaal Nederland op de kast gejaagd met een essay dat werkende vrouwen, euthanasie en abortus ter discussie stelt

Abortus: Mee met de discussie - De Maakbare Men

Artikelen over abortus Telegraaf

Abortus in Nederland Kennis - Atri

De abortus mag vanaf de zesde dag na het eerste gesprek met een arts worden uitgevoerd. Ben je eerst naar je huisarts gegaan om over een abortus te praten? Dan begint de bedenktijd op het moment dat je bij de huisarts bent geweest. Je kunt dan 6 dagen later een abortus laten doen Zowel abortus als euthanasie komtsinds lang voor in het Wetboek van strafrecht en worden daarin bestempeld als misdrijven tegen het Daarover zou de publieke en politieke discussie moeten gaan De zo zwaarbevochten abortuswet staat plotseling weer ter discussie. Het conservatieve geluid krijgt meer ruimte in de Nederlandse media. Zo zien we spotjes van de anti-abortuslobby in het reclameblok van de NPO en krijgt het gezicht van diezelfde campagne, Deborah Smit, spreektijd in tv-programma Op1 om haar verhaal te vertellen over hoe zij ervoor koos om haar geplande abortus niet uit te voeren Er ontstond discussie over abortus, ook onder artsen. In 1966 verscheen een artikel van de jurist Enschedé, waarin hij betoogde dat een arts die een abortus verrichtte niet strafbaar was wanneer hij één of twee te goeder naam en faam bekend staande collegae kon vinden die bereid waren te getuigen dat er een medische indicatie bestond.2 Veel mensen denken dat de discussie over abortus in de eerste plaats een discussie over voorkeur en smaak is. Tegenstanders van abortus zeggen dat abortus een ernstig moreel kwaad is dat verboden moet worden

JA21 wil nieuwe stad bouwen en discussie over abortus Bron: feeds.nos.nl Om de woningnood aan te pakken moet er een nieuwe stad in Nederland worden gebouwd voor 100.000 tot 150.000 inwoners. Dat staat in het verkiezingsprogramma van JA21, de partij die is opgericht door de opgestapte Forum voor Democratie-politici Joost Eerdmans en Annabel. Cuba Forum De dagelijkse Cuba discussie Zorg over abortus onder jongeren « You are here; Welcome, Bing [Bot] Profile; Messages 0; Account settings; Logout; It is currently Sat Feb 06, 2021 00:49 Last visit was: Sat Feb 06, 2021 00:49.

Ik kan niet geloven dat we het wéér over abortus moeten

 1. Ze dacht aan een kind, maar nu weet ze het niet meer. Haar eerste abortus is intussen zeven jaar geleden. 'Ik had er uiteindelijk twee. Ik was toen jong, ik had geen vast contract, ik woonde in een studio. Een kind was absoluut geen optie.' Verhalen zoals dat van Paulina komen in de discussie over abortus in Polen nauwelijks aan bod
 2. De abortus mag vanaf de zesde dag na het eerste gesprek met een arts worden uitgevoerd. Ben je eerst naar je huisarts gegaan om over een abortus te praten? Dan begint de bedenktijd op het moment dat je bij de huisarts bent geweest. Je kunt dan 6 dagen later een abortus laten doen
 3. Discussie: Abortus, wel of niet? Geplaatst door de TopicStarter: 09-04-12 11:54 . Naar aanleiding van het topic [MW] Zwanger, en nu? waar een discussie begint te ontstaan over wel of niet abortus plegen en wanneer een kind een kind is, hier een nieuw en apart topic, want het is niet heel gepast om in het topic van TS te discussiëren over of ze een klompje cellen verwijderd of een kind vermoord..
 4. Nederlanders zijn grote voorstanders van abortus. Liefst 72 procent vindt het fijn dat vrouwen in ons land de mogelijkheid hebben om een zwangerschap voortijdig af te breken, blijkt uit onderzoe

Abortus. Tot 22 weken van je zwangerschap kun je kiezen voor abortus. Een abortus kan een ingrijpend besluit zijn. Het is belangrijk dat je goed over deze keuze nadenkt zodat je een keuze kunt maken waar je achter staat. Meer informatie over de keuze voor abortus vind je hier: Kiezen voor abortus. Adopti Discussie over abortus. JA21 stelt ook de huidige beslistermijn van 24 weken bij abortus ter discussie. Nanninga kan zich voorstellen dat die naar voren wordt gehaald Na de behandeling krijg je een recept voor antibiotica en een informatiebrief mee. In deze brief staan aanwijzingen en tips voor de periode na de abortus. Meer weten? Bijna alle abortussen worden uitgevoerd in één van de veertien abortusklinieken in Nederland. Redenen voor abortus; Verwerken abortus Wel moet er discussie blijven om ervoor te zorgen dat de huidige grenzen voor abortus sowieso blijven bestaan en het er niet van gaat komen dat vrouwen onder dwang van overheid of maatschappij.

Abortus is veelal kortschrift voor abortus provocatus, het (opzettelijk) afbreken van de zwangerschap, ter onderscheiding van de spontane abortus ('miskraam'). In het onderstaande is met abortus steeds bedoeld abortus provocatus. Ook de zogenoemde overtijdbehandeling moet als abortus worden beschouwd. Een variant is de 'selectieve abortus', die plaatsvindt vanwege een afwijking of. Pas vanaf halverwege de jaren zestig ontwikkelt zich een vrije seksualiteit en wordt ook abortus legaal. Tegenwoordig wordt de discussie - die vooral in ontwikkelingslanden nog heftig aan de orde is - gevoerd onder de noemer van 'seksuele en reproductieve rechten'. Abortuswet. Nederland heeft sinds 1911 een abortuswet Waarin abortus wordt aangeboden en de keuze door vrouwen snel, uit gemakzucht is gemaakt. Ook als de foetus een eigen lichaam is, gaat de discussie bij abortus dus ook zeker over het zelfbeschikkingsrecht van een vrouw over haar lichaam. Ten derde: het verwekken van een kind komt van twee kanten Voor een deel ligt de reden van de oplaaiende discussie in Amerika waar sommige staten de abortuswetgeving een stuk strenger hebben gemaakt. In mei nam de senaat van de staat Alabama een wet aan die vrijwel alle abortussen verbiedt, daar kunnen vrouwen alleen nog een abortus krijgen als hun eigen gezondheid in gevaar is

Abortus - Wikipedi

JA21 wil nieuwe stad bouwen en discussie over abortus. Elections. Close. 8 8. Posted by. 2 hours ago. JA21 wil nieuwe stad bouwen en discussie over abortus Ik ontdekte dit tijdens een app gesprek met mijn vriendinnetje die op Curacao woont. We begonnen het gesprek over Wilders (vraag me niet waarom) en over dat de politiek zo aan het ontsporen is. Vervolgens dwaalde we af over de SGP en ChristenUnie. Die de discussie over abortus illegaliseren willen heropenen Die discussie moet inderdaad nu eens worden opgestart. Het is van de zotte dat abortus hier nog altijd een probleem is. Het eiland zou er heel anders uit kunnen zien wanneer in het verleden meer abortussen waren gepleegd. Wellicht kunnen we ook de discussie voor abortus NA de geboorte gaan voeren

Ik stel alleen ter discussie dat er 5,5maand gegund wordt om tot abortus over te gaan. Dat vind ik te veel. De kern van mijn hele betoog is nu juist dat de vrouw in de discussie centraal zou moeten staan en hat het háár beslissing is, als de zwangerschao maar niet te ver gevorderd is NOS op 3 heeft in de video met de titel Waarom de discussie over abortus weer oplaait op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan abortus. Volgens Stichting Schreeuw om Leven (klaagster) is sprake van onjuiste en suggestieve berichtgeving, maar de Raad deelt dit standpunt niet Social. Of Alexander Pechtold wel of niet de vader is van de tweeling waarvan zijn toenmalige vriendin Anne is bevallen, dat Pechtold toen al aandrong op abortus, dat ze daarna opnieuw zwanger raakte omdat ze door alle stress aan de antidepressiva zat die mogelijk de werking van de anticonceptiepil blokkeerde, dat het stel daarna ruzie kreeg omdat Pechtold opnieuw een abortus wilde, dat zijn. De discussie over abortus provocatus hangt sterk samen met de vraag vanaf welk tijdstip er gesproken kan worden van menselijk leven dat ten koste van alles beschermd moet worden. Vindt dit tijdstip plaats op het moment van de conceptie, de levensvatbaarheid van de foetus of de geboorte

Abortus - Wikipedia

Abortus blijvend onderwerp van discussie Fio

Abortus is geregeld in de Wet Afbreking Zwangerschap. Ethische begrippen die veel aan bod komen bij discussies rond abortus zijn respect voor de autonomie van de vrouw en de beschermwaardigheid van een foetus. < Medisch-ethische vraagstukken in het kort. PDF. Stappenplan Gelukkig kan onderzoek naar en de discussie rondom abortus ook zijn vruchten afwerpen. Zo is het goed om te merken dat er in Ecuador begin dit jaar een nieuwe wet is aangenomen. Een wet die abortus, hetzij onder zeer strenge criteria, legaal maakt. Een wet die het zeer katholieke land tien jaar geleden ondenkbaar achtte Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Alleen in ons hoofd. Dit staat al lange tijd ter discussie, en niemand heeft er het antwoord op. Zo bezien is het de wetenschap die achter de Boeddha-Dharma aanloopt. Of misschien minder geladen: de wetenschap beslaat een gedeelte van de Boeddha-Dharma methoden naar kennis. Terug naar abortus: de causale relatie tussen leven en niet-leven.

We moeten de discussie over abortus aan, of we dat nu leuk

Onlangs stemden 25 republikeinse mannen in de Amerikaanse staat Alabama voor een wet die abortus verbiedt, zelfs na verkrachting. Wij spraken met Madeleijn van den Nieuwenhuizen, die Amerikaanse politieke- en rechtsgeschiedenis studeerde aan de Columbia University, columns schrijft voor VOGUE en beheerder is van het mediakritische Instagramaccount Zeikschrift Nieuwe partij JA21 stelt termijn abortus ter discussie De nieuwe conservatieve partij JA21 stelt de 24-weken termijn bij abortus ter discussie en wil daar een maatschappelijk debat over voeren steeds opnieuw een discussie, dus waarom niet over abortus? Dat ik de enige tegenstander ben van abortus is onzin. Er is heel veel weerzin tegen deze 'medische handeling' alleen hoor je dat in politiek correct NL niet elke dag meer. Hoe abortus politiek gezien in de wet is gekomen doet er niet veel toe. He

Discussie over abortus, gedwongen anticonceptie en zelfstandig wonen Het beroep in de krant Tijdschrift: Vakblad Sociaal Werk > Uitgave 3/2007 Auteur: Mariette Hermans » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Abstract. Wat is het beeld dat uit. Abortus, schaamte en schuld. Zo'n honderdduizend vrouwen in Duitsland en dertigduizend in Nederland laten jaarlijks een abortus uitvoeren. Een deel van deze vrouwen kunnen de psychologische gevolgen aan, een ander deel lijdt aan gevoelens van schuld, schaamte en spijt. Weer anderen lijden zelfs aan posttraumatische stressstoornis Paralympics wakkeren hevige discussie rond abortus bij handicap aan. De bewonderenswaardige prestaties van de atleten tijdens de Paralympics hebben de discussie rond het aborteren van mogelijk.

De media-discussie ging eigenlijk voorbij aan de vraag of zo'n test maatschappelijk gezien wel wenselijk is. De vraag of het aanvaardbaar is om over te gaan tot abortus omdat het kindje Downsyndroom heeft, werd helemaal niet meer gesteld. Is die vraag overbodig? Nee, integendeel. Abortus is naar mijn mening een strikt individuele keuze Deze discussie dooft weer uit als de de achtergronden duidelijk worden: de stijging van het aantal abortussen vindt z'n oorzaak grotendeels in de toegenomen hulpvraag van allochtone meisjes en vrouwen, in 2000 namelijk bijna 62% van alle abortussen Vertalingen van 'abortus' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

PVDA wil echte depenalisering van abortus, geen light

Waarom de discussie over abortus weer oplaait - YouTub

In onder andere Letland, Rusland, Hongarije en Kroatië staat abortus opnieuw ter discussie. En in Polen, dat al een heel strenge wet heeft, werd vorig jaar een poging ondernomen abortus ook strafbaar te stellen als de zwangerschap het resultaat was van verkrachting of incest

Kun je een klompje cellen aborteren en het dan als persoon&#39;Nee-sticker&#39; tegen anti-abortusflyer: de discussie laaitVS: &#39;Jane Roe&#39;, abortusvoorvechtster die katholiek werd
 • Kamphuizen.
 • Japanese straightening Den Haag.
 • Rijkste koningshuizen Europa.
 • Hotel Como.
 • Kras Jordanië Israël.
 • Tedi vestigingen Nederland.
 • Best budget soundbar.
 • Restaurant de Kust.
 • Spongebob Meme face.
 • Wat betekent laks gedrag.
 • Fortnite site officiel.
 • PCB OVAM.
 • Mango's.
 • Jennifer peterson.
 • Psylliumvezels capsules Etos.
 • Wolframalpha integral Calculator.
 • Natuurfotografie nl oostnl19.
 • Domaine ardennes.
 • Wat is Android OS.
 • 9m3 container afmetingen.
 • P r gvb kaart.
 • Trouwen in het Bos Groningen.
 • Echo mapje.
 • Vis tilapia recept.
 • IKEA opbergsystemen keuken.
 • Bas Meelker webinar.
 • Vleeshuis Gent menu.
 • Yoga With Adriene neck, shoulders.
 • Nieuwbouw Zeist.
 • Bamboe schutting HORNBACH.
 • All inclusive Oostenrijk Salzburgerland.
 • Cataractoperatie terugbetaling.
 • Black Dog Treasure Island.
 • Canvas TV.
 • Multitool zaagblad metaal.
 • GAMMA Histor Perfect Finish muurverf.
 • Appeltaart bestrijken met abrikozenjam.
 • Ikos Olivia TUI.
 • Hoeveel symmetrieassen heeft een gelijkzijdige driehoek.
 • Nieuwe NS wandelingen 2019.
 • Jurk nicolien kroon 6 januari.